Tiedekirjaston hinnasto

28.7.2020

Tässä hinnastossa LUT-tiedekirjaston kehysorganisaatioilla tarkoitetaan LUT-yliopistoa ja LAB-ammattikorkeakoulua.

Emme käsittele käteistä rahaa palvelupisteissämme. LUT-tiedekirjasto Lappeenranta vastaanottaa korttimaksuja, LUT-tiedekirjasto Lahdessa ei ole kassapalveluita.

Lainaustoiminta

Yhteystiedot:
LUT-tiedekirjasto Lappeenranta: kirjasto.lappeenranta@lut.fi, puh. 040 159 4941
LUT-tiedekirjasto Lahti: kirjasto.lahti@lut.fi, puh. 050 345 9101

Asiakastietolomake

Myöhästymismaksu / laina 0,50 € päivä Maksimikorvaus 10 € / laina
Lyhyt- ja esinelainojen myöhästymismaksu / laina 2 € / päivä Maksimikorvaus 20 € / laina
Kadonnut tai turmeltunut aineisto Uuden tai vastaavan aineiston hankintahinta, minimiveloitus 50 € / laina Asiakas voi myös hankkia tilalle uuden aineiston

LUT-tiedekirjaston asiakas joutuu lainakieltoon, kun hänellä on myöhästymismaksuja vähintään 15€ tai kun hänen lainansa on 28 päivää myöhässä.
Kielto puretaan, kun maksut on maksettu ja lainat on palautettu. Palauttamattomat lainat siirretään laskutukseen (kuukauden kuluttua eräpäivästä).


Kaukopalvelu

Yhteystiedot: kaukopalvelu@lut.fi

Tilauslomake

  Opiskelijat ja kehysorganisaatioiden
henkilökunta *)
Muut
Lainat muista kirjastoista    
Kotimaasta tai muista
Pohjoismaista
6 € / 9 € 20 €
Muualta Lähettäjäkirjaston maksu Lähettäjäkirjaston maksu + palvelumaksu 6 €
Kopiot muista kirjastoista  
 
Suomesta 6 € 20 €
Muualta Lähettäjäkirjaston perimä maksu Lähettäjäkirjaston perimä maksu + palvelumaksu 6 €

*) Henkilökunnan työhön tai jatko-opintoihin liittyvä kaukopalvelu on maksutonta.
*) LABin ja LUTin opiskelijat saavat 3 ilmaista kaukolainaa opinnäytetyötä varten.
 

Kaukopalvelu kirjastoille

Yhteystiedot: kaukopalvelu@lut.fi

Tilauslomake

  Julkiset kirjastot Muut
Lainat muihin kirjastoihin    
Kotimaahan 9 € 14 €
Ulkomaille 16 € 20 €
Kopiot muihin kirjastoihin    
Kotimaahan 6 € 14 €
Ulkomaille 16 € 20 €


Tietopalvelu

Yhteystiedot: kirjasto@lut.fi

Tilauslomake

  Opiskelijat ja kehysorganisaatioiden henkilökunta Muut
Tiedonhaun neuvonta maksuton maksuton max. 30 min.
Tiedonhaun toimeksianto tai muu asiantuntijatyö opiskelijat: ei tarjota

henkilökunta: tietopankin laskutuksen mukaan tai muut välittömät kustannukset
70 € / tunti + kulut


Tiedonhaun opastus- ja neuvontapalvelu on maksutonta kaikille opiskelijoille.

HUOM! FinELib-aineistoista ei tehdä maksullisia tiedonhakuja.
 

Tiedonhankinnan opetus

Yhteystiedot: kirjasto@lut.fi

Tilauslomake

  Kehysorganisaatiot *) Kehysorganisaatioiden ulkopuoliset
Kirjaston esittely maksuton maksuton
Kirjaston käytön ja tiedonhankinnan opetus 50 € / opetustunti 80 € / opetustunti


*) Opetus kehysorganisaatioille ma-pe klo 8:00 – 18:00 maksutonta.
Hinnastoa sovelletaan esim. silloin, kun opetus järjestetään ko. aikojen ulkopuolella tai tiedonhankinnan opetus on osa kehysorganisaation tarjoamaa maksullista kurssia tai opintokokonaisuutta.

Mikäli opetus annetaan muualla kuin kehysorganisaatioiden tiloissa, veloitetaan lisäksi mahdolliset matkakulut ja päivärahat.


Tulosteet ja kopiot - LUT-tiedekirjasto Lappeenranta

Yhteystiedot: kirjasto.lappeenranta@lut.fi, puh. 040 159 4941

  Kehysorganisaatioiden opiskelijat ja henkilökunta
Ulkopuoliset
(hinnat sis. alv 24 %)
Palveluna myytävät kopiot ja
vierailijatunnuksella otettavat tulosteet
   
A4 mustavalkoinen / sivu 0,15 € 0,35 €
A4 väri / sivu 0,30 € 0,50 €
A3 mustavalkoinen / sivu 0,20 € 0,40 €
A3 väri / sivu 0,45 € 0,70 €