Tiedekirjaston hinnasto

Tässä hinnastossa Lappeenrannan tiedekirjaston kehysorganisaatioilla tarkoitetaan LUT-yliopistoa ja Saimaan ammattikorkeakoulua. Hinnasto on voimassa 20.8.2018 alkaen.
 

Lainaustoiminta

Yhteystiedot:
Skinnarilan kampuskirjasto: origo@lut.fi, puh. 040 159 4941

Myöhästymismaksu / laina 0,50 € päivä Maksimikorvaus 10 € / laina
Lyhyt- ja esinelainojen myöhästymismaksu / laina 2 € / päivä Maksimikorvaus 20 € / laina
Kadonnut tai turmeltunut aineisto Uuden tai vastaavan aineiston hankintahinta, minimiveloitus 50 €
laina
Asiakas voi myös hankkia tilalle uuden aineiston


Asiakas joutuu lainakieltoon, kun hänellä on myöhästymismaksuja vähintään 10 € tai kun hänen lainansa on 28 päivää myöhässä. Kielto puretaan, kun maksut on maksettu ja lainat on palautettu. Palauttamattomat lainat siirretään laskutukseen kuukauden kuluttua eräpäivästä.


Tulosteet ja kopiot

Yhteystiedot:
Skinnarilan kampuskirjasto: origo@lut.fi, puh. 040 159 4941

  Kehysorganisaatioiden opiskelijat ja henkilökunta
Ulkopuoliset
(hinnat sis. alv 24 %)
Palveluna myytävät kopiot ja
vierailijatunnuksella otettavat tulosteet
   
A4 mustavalkoinen / sivu 0,15 € 0,35 €
A4 väri / sivu 0,30 € 0,50 €
A3 mustavalkoinen / sivu 0,20 € 0,40 €
A3 väri / sivu 0,45 € 0,70 €


Kaukopalvelu

Yhteystiedot: kaukopalvelu@lut.fi

Tilauslomake

  Opiskelijat ja kehysorganisaatioiden
henkilökunta *)
Muut
Lainat muista kirjastoista    
Kotimaasta tai muista
Pohjoismaista
6 € / 9 € 20 €
 
Muualta Lähettäjäkirjaston perimä maksu Lähettäjäkirjaston perimä maksu + palvelumaksu 6 €
Kopiot muista kirjastoista  
 
Suomesta 6 € 20 €
 
Muualta Lähettäjäkirjaston perimä maksu Lähettäjäkirjaston perimä maksu + palvelumaksu 6 €


*) Henkilökunnalle työhön tai jatko-opintoihin liittyvä kaukopalvelu on maksutonta.
 

Kaukopalvelu kirjastoille

Tilauslomake

  Julkiset kirjastot Muut
Lainat muihin kirjastoihin    
Kotimaahan 9 € 14 €
Ulkomaille 16 € 20 €
Kopiot muihin kirjastoihin    
Kotimaahan 6 € 14 €
Ulkomaille 16 € 20 €


Tietopalvelu

Yhteystiedot: kirjasto@lut.fi, puh. 050 410 4652

  Opiskelijat ja kehysorganisaatioiden henkilökunta Muut
Tiedonhaun neuvonta maksuton maksuton max. 30 min.
Tiedonhaun toimeksianto tai muu asiantuntijatyö opiskelijat: ei tarjota

henkilökunta: tietopankin laskutuksen mukaan tai muut välittömät kustannukset
70 € / tunti + kulut


Tiedonhaun opastus- ja neuvontapalvelu on maksutonta kaikille opiskelijoille.

HUOM! FinELib-aineistoista ei tehdä maksullisia tiedonhakuja.
 

Tiedonhankinnan opetus

Yhteystiedot: kirjasto.koulutus@lut.fi

  Kehysorganisaatiot *) Kehysorganisaatioiden ulkopuoliset
Kirjaston esittely maksuton maksuton
Kirjaston käytön ja tiedonhankinnan opetus 50 € / opetustunti 80 € / opetustunti


*) Opetus kehysorganisaatioille ma-pe klo 8:00 – 18:00 maksutonta.
Hinnastoa sovelletaan esim. silloin, kun opetus järjestetään ko. aikojen ulkopuolella tai tiedonhankinnan opetus on osa kehysorganisaation tarjoamaa maksullista kurssia tai opintokokonaisuutta.

Mikäli opetus annetaan muualla kuin kehysorganisaatioiden tiloissa, veloitetaan lisäksi mahdolliset matkakulut ja päivärahat.