Hakeminen kauppatieteiden väyläopintojen perusteella kandidaatin opintoihin

KESÄLLÄ 2019 haku LUT Highway - väyläohjelman kandidaatin opintoihin: Ilmoittautuminen ohjelmaan avattiin 3.7.2019 klo 12.00. Paikat täytettiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Kaikki paikat täyttyivät muutamissa minuuteissa.

Kauppatieteiden väylä

Avoimen yliopiston kauppatieteiden väylän laajuus on 60 opintopistettä.

Väyläopinnot muodostuvat:

 • kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon yleisopinnoista
 • kieliopinnoista
 • muista tutkintoon soveltuvista yliopisto-opinnoista.

Hakukelpoisuus

Kun olet suorittanut 60 opintopisteen väyläopinnot vähintään keskiarvolla 3,00 (asteikolla 1-5, painotettu keskiarvo) voit hakea em. suoritusten perusteella tutkinto-opiskelijaksi LUT-yliopiston kauppatieteiden koulutusohjelmaan.

Vaatimuksena on:

 • LUTin kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon pakollisista yleisopinnoista (tai vastaavista kursseista) on suoritettu vähintään 54 opintopistettä. Alle 5 vuotta vanhasta tradenomitutkinnosta hyväksiluetaan tietyt yleisopintoihin kuuluvat opintojaksot. Tradenomit suorittavat heille hyväksiluettavien kurssien tilalla suuntautumisvaihtoehdon aineopintoja tai sivuaineen perusopintoja. Opintosuorituksia on kuitenkin oltava yhteensä vähintään 60 opintopistettä.
 • Kieli- ja viestintäopintoja on vähintään 6 op. Suositus on, että kieliopinnot suoritetaan samasta kielestä.
 • Loputkin opinnot ovat sisällytettävissä kauppatieteiden tutkintoon. Opinnot voivat olla esim. yleis-, kieli- tai sivuaineopintoja.

Huomioi:

 • Väyläpintoihin eivät ole kelpoisia 5 vuotta vanhemmat opintosuoritukset.
 • Avoimen yliopiston väylään laskettavat opinnot eivät saa sisältyä mihinkään toiseen tutkintoon.
 • Avoimen väylän opintoja ei oteta huomioon, mikäli ne on suoritettu silloin, kun opiskelijalla on ollut tutkinnonsuoritusoikeus yliopistossa.
 • Avoimen yliopiston väylän kautta ei voi hakea, jos sinulla on voimassa oleva perustutkinto-opiskelijan opinto-oikeus jossakin yliopistossa.
 • Väyläopinnot tulee olla suoritettu ja opintorekisterissä 31.7.2020 mennessä.

Opiskelijavalinta

Avoimen väylän valinnassa valitaan kaikki edellä mainitut valintakriteerit täyttävät vuonna 2019 LUT Highway -ohjelmassa aloittaneet opiskelijat ja pääsääntöisesti kaikki em. valintakriteerit täyttävät muut hakijat. Jos karsintaa joudutaan tekemään, hakijat asetetaan valintajonoon opintomenestyksen ja suoritettujen opintojen soveltuvuuden perusteella. Etusijalla valinnassa ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet vaadittavat väyläopinnot LUT-yliopiston avoimessa yliopistossa.

Opiskelijat valitaan kandidaatin tutkintoon johtavaan koulutukseen, mutta opinto-oikeus myönnetään kauppatieteiden maisterin tutkintoon asti. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suuntautumisvaihtoehto valitaan opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen. Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi siirryt tiedekunnan sisäisen valintamenettelyn kautta maisteriohjelmaan.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana. Tähän tullaan lisäämään hakuajan alkuun mennessä linkki sivulle, josta hakulomake löytyy.

Hakulomake liitteineen lähetetään sähköisesti. Varauduthan täyttämään hakulomakkeen yhdellä kertaa ja lisäämään liitteet pdf-muotoisina. Huolehdi, että jokaisessa liitteessä on nimesi. Lomaketta ei voi välitallentaa. Saat sähköpostiisi vahvistuksen onnistuneesti lähetetystä hakulomakkeesta.

Vaadittavat liitteet:

 • Oppilaitoksen varmentama opintosuoritusote suoritetuista väyläopinnoista. LUT-yliopiston Highway-opiskelijoilta riittää WebOodista tulostettu opintosuoritusote.
 • HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma (kandidaatin tutkinnon osalta). LUT-yliopiston avoimen yliopiston väyläopiskelijat sekä Highway-opiskelijat voivat liittää hakemukselle WebOodista tulostetun tai osana Johdatus kauppatieteiden opiskeluun -kurssilla tehdyn HOPS:in.
 • Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksen saaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi. Kielitaidon todistamiseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään taitotasolla 4 kaikista osa-alueista (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen ja puhuminen) tai valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet hyvällä taitotasolla. Hakijan tulee toimittaa kielitodistus hakemuksensa liitteeksi hakuajan loppuun mennessä. Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.
 • Kurssikuvaukset - jos olet suorittanut väyläopintoihin laskettavia opintoja muualla kuin LUT-yliopistossa, tulee hakemuksen liitteeksi laittaa opinnoista kurssikuvaukset.

Haku- ja valinta-aikataulu

Avoimen yliopiston opintosuoritusten perusteella voi hakea LUTin kauppatieteiden tutkinto-opiskelijaksi kerran vuodessa. Seuraava hakuaika on 18.3.-29.5.2020 klo 15.00.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti valinnan tuloksesta.

Opiskelijaksi hyväksyttyjen tutkinto-opinto-oikeus astuu voimaan seuraavan lukuvuoden alusta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312
puh. 046 9209 173