Hakeminen kauppatieteiden väyläopintojen perusteella kandidaatin opintoihin

Kauppatieteiden väylä

Avoimen yliopiston opintosuoritusten perusteella haetaan tutkinto-opiskelijaksi Opintopolku.fi -palvelussa erillishaussa "LUT-yliopiston avoimen väylä, kauppatieteet 2022". Seuraava hakuaika on 2.-31.5.2022 klo 15.

Huom! Mikäli et ole aivan varma saatko tehtyä kaikkia vaadittuja väyläopintoja määräaikaan mennessä, hae myös korkeakoulujen kevään 2022 yhteishaussa LUTiin. Hakuaika päättyy 30.3.2022 klo 15.00.
 

Avoimen yliopiston kauppatieteiden väylän laajuus on 60 opintopistettä.

Väyläopinnot muodostuvat:

 • kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon yleisopinnoista
 • kieli- ja viestintäopinnoista
 • muista tutkintoon soveltuvista yliopisto-opinnoista.

Löydät luettelon avoimen yliopiston väylässä vaadittavista opinnoista avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Hakukelpoisuus

Kun olet suorittanut 60 opintopisteen väyläopinnot vähintään keskiarvolla 3,00 (asteikolla 1-5, painotettu keskiarvo) voit hakea em. suoritusten perusteella tutkinto-opiskelijaksi LUT-yliopiston kauppatieteiden koulutusohjelmaan.

Vaatimuksena on:

 • LUTin kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon pakollisista yleisopinnoista (tai vastaavista kursseista = sisältö ja laajuus vastaavat LUTin tutkintoon vaadittavia kursseja) on suoritettu vähintään 54 opintopistettä. Alle 5 vuotta vanhasta tradenomitutkinnosta hyväksiluetaan tietyt yleisopintoihin kuuluvat opintojaksot. Tradenomit suorittavat heille hyväksiluettavien kurssien tilalla suuntautumisvaihtoehdon aineopintoja tai sivuaineen perusopintoja. Opintosuorituksia on kuitenkin oltava yhteensä vähintään 60 opintopistettä.
 • Kieli- ja viestintäopintoja on vähintään 6 op. Suositus on, että kieliopinnot suoritetaan samasta kielestä.
 • Loputkin opinnot ovat sisällytettävissä kauppatieteiden tutkintoon. Opinnot voivat olla esim. yleis-, kieli- tai sivuaineopintoja.

Huomioi:

 • Väyläpintoihin eivät ole kelpoisia 5 vuotta vanhemmat opintosuoritukset.
 • Avoimen yliopiston väylään laskettavat opinnot eivät saa sisältyä mihinkään toiseen tutkintoon.
 • Avoimen väylän opintoja ei oteta huomioon, mikäli ne on suoritettu silloin, kun opiskelijalla on ollut tutkinnonsuoritusoikeus yliopistossa.
 • Avoimen yliopiston väylän kautta ei voi hakea, jos sinulla on voimassa oleva perustutkinto-opiskelijan opinto-oikeus jossakin yliopistossa.
 • Väyläopinnot tulee olla suoritettu ja opintorekisterissä 30.6.2022 mennessä.

Opiskelijavalinta

Avoimen väylän valinnassa valitaan kaikki edellä mainitut valintakriteerit täyttävät vuonna 2021 LUT Highway -ohjelmassa aloittaneet opiskelijat ja pääsääntöisesti kaikki em. valintakriteerit täyttävät muut hakijat. Jos karsintaa joudutaan tekemään, hakijat asetetaan valintajonoon opintomenestyksen ja suoritettujen opintojen soveltuvuuden perusteella. Etusijalla valinnassa ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet vaadittavat väyläopinnot LUT-yliopiston avoimessa yliopistossa.

Opiskelijat valitaan kandidaatin tutkintoon johtavaan koulutukseen, mutta opinto-oikeus myönnetään kauppatieteiden maisterin tutkintoon asti. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suuntautumisvaihtoehto valitaan opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen. Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi siirryt tiedekunnan sisäisen valintamenettelyn kautta maisteriohjelmaan.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen avoimen väylän erillishakuun Opintopolku.fi -palvelusta. Tähän tullaan lisäämään haun alkamiseen mennessä linkki sivulle, josta hakulomake löytyy. 

Hakulomake liitteineen lähetetään sähköisesti. Varauduthan täyttämään hakulomakkeen yhdellä kertaa ja lisäämään liitteet pdf-muotoisina. Huolehdi, että jokaisessa liitteessä on nimesi. Lomaketta ei voi välitallentaa. Saat sähköpostiisi vahvistuksen onnistuneesti lähetetystä hakulomakkeesta.

Vaadittavat liitteet:

 • Oppilaitoksen varmentama opintosuoritusote suoritetuista väyläopinnoista. LUT-yliopistossa suoritetuista väyläopinnoista riittää Sisusta tulostettu opintosuoritusote.
 • Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksen saaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan hakuajan loppuun mennessä.
 • Kurssikuvaukset - jos olet suorittanut väyläopintoihin laskettavia opintoja muualla kuin LUT-yliopistossa, tulee hakemuksen liitteeksi laittaa opinnoista kurssikuvaukset. Merkitse mitä LUTin kurssia ko. opintojakso vastaa. Muualla suoritettujen kurssien tulee vastata sisällöltään ja laajuudeltaan LUT-yliopiston kursseja.

Haku- ja valinta-aikataulu

Avoimen yliopiston opintosuoritusten perusteella voi hakea LUTin kauppatieteiden tutkinto-opiskelijaksi kerran vuodessa. Seuraava hakuaika on 2.-31.5.2022 klo 15.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti valinnan tuloksesta.

Opiskelijaksi hyväksyttyjen tutkinto-opinto-oikeus astuu voimaan seuraavan lukuvuoden alusta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20 (Yliopistonkatu 34)
53851 Lappeenranta

Suomenkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
hakijapalvelut@lut.fi

Hakuaikana tavoitat meidät puhelimitse arkisin klo 10-13 välillä.

 • Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150 (klo 10-13)
 • Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130 (klo 10-13)

Englanninkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
admission@lut.fi