Hakeminen tekniikan väyläopintojen perusteella kandidaatin opintoihin

AJANKOHTAISTA NYT KEVÄÄLLÄ 2019: Tässä avoimen väylän erillishaussa hakevat tutkinto-opinto-oikeutta myös kaikki valintakriteerit täyttävät vuonna 2018 LUT Highway-ohjelmassa aloittaneet ko. koulutusohjelman opiskelijat. Kaikki LUT Highway -opiskelijat tulevat saamaan vielä kevään aikana viestin, jossa muistutetaan hakemisesta tutkinto-opiskelijaksi.

Tekniikan väylä

Avoimen yliopiston tekniikan väylän laajuus on 30 opintopistettä, joka muodostuu opiskelijan taustasta ja suunnitteilla olevasta koulutusohjelmasta riippuen eri opintojaksoista. Opiskelijat hyväksytään tekniikan kandidaatin tutkintoon johtavaan koulutukseen. Opinto-oikeus myönnetään diplomi-insinöörin tutkintoon asti.

Hakukelpoisuus

Kun olet suorittanut 30 opintopisteen väyläopinnot vähintään keskiarvolla 2.0 (asteikolla 1-5, painotettu keskiarvo), voit näiden suoritusten perusteella hakea tutkinto-opiskelijaksi tekniikan koulutusohjelmiin ilman valintakoetta.

Peruskoulu, lukio tai vastaavalta pohjalta tuotantotalouden ja tietotekniikan koulutusohjelmien väyläopintoihin kuuluu pakollisena matematiikka I (osa A 3 op ja osa B 3 op, yht. 6 op) tai näitä vastaavat aiemmin suoritetut opinnot. Lisäksi kandidaatin tutkintoon soveltuvia opintojaksoja avoimen yliopiston opetustarjonnasta niin, että vaadittavat 30 op täyttyvät.

Muiden tekniikan koulutusohjelmien väyläopintoihin kuuluvat pakollisena seuraavat kurssit tai näitä vastaavat aiemmin suoritetut opinnot: matematiikka I (osa A 3 op ja osa B 3 op, yht. 6 op) ja matematiikka II (osa A 3 op ja osa B 3 op, yht 6 op) sekä sen koulutusohjelman, johon on aikeissa hakea tutkinto-opiskelijaksi, pakollisista fysiikan kursseista vähintään yksi. Lisäksi kandidaatin tutkintoon soveltuvia opintojaksoja avoimen yliopiston opetustarjonnasta niin, että vaadittavat 30 op täyttyy.

Opiskelijat, joilla on taustalla aiempi insinööri- tai AMK-insinööritutkinto, suorittavat avoimen yliopiston väyläopintoihin 30 opintopistettä tutkintoon soveltuvia opintojaksoja. Matematiikan opinnot eivät kuulu näiden väyläopintoihin, koska ne luetaan hyväksi tekniikan kandidaatin tutkintoon aiemmalla insinööri- tai AMK-insinööritutkinnolla.

Opiskelijavalinta

Avoimen väylän valinnassa valitaan kaikki em. valintakriteerit täyttävät vuonna 2018 LUT Highway-ohjelmassa aloittaneet ko. koulutusohjelman opiskelijat ja pääsääntöisesti kaikki em. valintakriteerit täyttävät muut hakijat. Jos karsintaa joudutaan tekemään, valintaperusteena on opintomenestys ja suoritetut opinnot. Etusijalla ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet vaadittavat opinnot LUT:n avoimessa yliopistossa.

Mikäli sinulla on sekä opintoviikko- että opintopistesuorituksia, muunnetaan opintoviikot opintopisteiksi käyttämällä kerrointa 1.8. Muunnosta käytetään vain selvittämään vaadittujen kriteerien täyttyminen.

HUOM!

  • Väyläpintoihin eivät ole kelpoisia 7 vuotta vanhemmat opintosuoritukset.
  • Avoimen yliopiston väylään laskettavat opinnot eivät saa sisältyä mihinkään toiseen tutkintoon.
  • Avoimen väylän opintoja ei oteta huomioon, mikäli ne on suoritettu silloin, kun opiskelijalla on ollut tutkinnonsuoritusoikeus yliopistossa.
  • Avoimen yliopiston väylän kautta et voi hakea, jos sinulla on voimassa oleva perustutkinto-opiskelijan opinto-oikeus jossakin yliopistossa.

Hakukohteet

Hakea voi energiatekniikan, kemiantekniikan, konetekniikan, sähkötekniikan, tietotekniikan, tuotantotalouden, ympäristötekniikan sekä laskennallisen tekniikan ja analytiikan kandidaattiohjelmaan.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana. Täytä hakulomake -painike löytyy sivun oikeasta laidasta, kun avaat jonkin seuraavista koulutuksistamme: Energiatekniikka - Kemiantekniikka - Konetekniikka - Laskennallinen tekniikka ja analytiikka - Sähkötekniikka - Tietotekniikka - Tuotantotalous - Ympäristötekniikka. Valitse oikealta hakukohde, joka on nimetty "Avoimen väylä, kevät 2019, xxxxxtekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)".

Hakulomake liitteineen lähetetään sähköisesti. Varauduthan täyttämään hakulomakkeen yhdellä kertaa ja lisäämään liitteet pdf-muotoisina. Huolehdi, että jokaisessa liitteessä on nimesi. Lomaketta ei voi välitallentaa. Saat sähköpostiisi vahvistuksen onnistuneesti lähetetystä hakulomakkeesta.

Vaadittavat liitteet:

  • Yliopiston varmentama opintosuoritusote suoritetuista väyläopinnoista. LUT-yliopiston Highway-opiskelijoilta riittää WebOodista tulostettu opintosuoritusote.
  • Kopio mahdollisesta aiemmasta insinööritutkinnosta (opisto/AMK)
  • Lisäksi LUT Highway -opiskelijoilta: Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) WebOodista tulostettuna pdf:nä
  • Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksen saaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi. Kielitaidon todistamiseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään taitotasolla 4 kaikista osa-alueista (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen) tai valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet hyvällä taitotasolla. Hakijan tulee toimittaa kielitodistus hakemuksensa liitteeksi hakuajan loppuun mennessä. Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

Haku- ja valinta-aikataulu

Avoimen yliopiston opintosuoritusten perusteella voi hakea LUTin tutkinto-opiskelijaksi kerran vuodessa. Hakuaika on 20.3.-31.5.2019 klo 15.00. Väyläopinnot tulee olla suoritettuna valintaperusteiden mukaisesti 31.5.2019 mennessä. Liitteitä voi täydentää hakuaikana tai viimeistään seitsemän päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti valinnan tuloksesta.

Opiskelijaksi hyväksyttyjen tutkinto-opinto-oikeus astuu voimaan seuraavan lukuvuoden alusta.

Opiskelijavalinnan tulos julkistetaan Opintopolku.fi -palvelussa viimeistään 28.6.2019.

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa viimeistään 8.7.2019 klo 15.00.

 

Kevällä 2018 ollutta: LUT Highway -väyläohjelmaan. Ilmoittautuminen ohjelmaan avattiin 4.7.2018. Paikat täytettiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikat täyttyivät samantein.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312
puh. 046 9209 173