Hakeminen tekniikan väyläopintojen perusteella kandidaatin opintoihin

Tekniikan väylä kandidaatin opintoihin

Voit hakea LUTin tutkinto-opiskelijaksi suoritettuasi ko. koulutusohjelman väyläopintoihin määritellyt yliopistotasoiset opintojaksot vaaditulla vähimmäiskeskiarvolla määräaikaan mennessä. Seuraava hakuaika tutkinto-opiskelijaksi avoimessa suoritettujen opintojen perusteella on 2.-31.5.2022 klo 15.00.

HUOM! Mikäli et ole aivan varma, saatko tehtyä kaikkia vaadittuja väyläopintoja määräaikaan mennessä, hae LUTiin myös korkeakoulujen kevään 2022 toisessa yhteishaussa (suomenkielinen koulutus). Kevään 2022 toisen yhteishaun hakuaika päättyy 30.3.2022 klo 15.00.

Tekniikan avoimen väylän haussa ovat hakukelpoisia hakijat, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

 • Hakija on suorittanut kunkin koulutusohjelman vaatimusten mukaiset väyläopinnot. Väyläopinnot sisältävät sekä pakollisia että vaihtoehtoisia opintoja (linkit lv. 2021-2022 väyläopintoihin tällä sivulla alempana).
 • Hakijalle ei ole voimassa olevaa perustutkinto-opiskelijan opinto-oikeutta jossakin yliopistossa.
 • Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan hakuajan loppuun mennessä.

Lisäksi avoimen väylän haussa ei huomioida

 • avoimen väylän vaatimusten mukaisia opintoja jotka on suoritettu silloin, kun opiskelijalla on ollut tutkinnonsuoritusoikeus yliopistossa
 • mihinkään toiseen tutkintoon kuuluvia opintoja
 • 5 vuotta vanhempia opintosuorituksia.

Opinnot tulee olla suoritettu ja opintorekisterissä 30.6.2022 mennessä.

Väyläopinnot koulutusohjelmittain

LUT Kandidaatti Highway -väyläopintojen kurssit ovat samat kuin ko. koulutusohjelman tekniikan kandidaatin väylässä luetellut kurssit (opinto-oppaassa esiintyy konetekniikka, laskennallinen tekniikka ja ympäristötekniikka nimellä tekniikan kandidaatin väyläopinnot).

Sähkö-, kone-, ympäristö- ja energiatekniikka

Sähkö-, kone-, ympäristö- ja energiatekniikan väylän laajuus on 30 opintopistettä. Väyläopintojen painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 2,00 asteikolla 1-5.

Kemiantekniikka sekä laskennallinen tekniikka

Kemiantekniikan väylän laajuus on 30 opintopistettä. Väyläopintojen painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 2,00 asteikolla 1-5.

Laskennallisen tekniikan väylän laajuus on 30 opintopistettä. Väyläopintojen painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 3,00 asteikolla 1-5.

Tietotekniikka ja tuotantotalous

Tietotekniikan ja tuotantotalouden väylän laajuus on 48 opintopistettä. Väyläopintojen painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 3,00 asteikolla 1-5.

Kaikissa koulutusohjelmissa

Opiskelijoiden, joilla on taustallaan korkeintaan viisi vuotta vanha AMK-insinööritutkinto, ei tarvitse suorittaa väyläopintoihin määriteltyjä matematiikan kursseja, koska ne luetaan hyväksi tekniikan kandidaatin tutkintoon aiemman AMK-insinööritutkinnon perusteella. Matematiikan kurssien tilalla suoritetaan tällöin muita kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja.

Painotetun keskiarvon laskeminen

Painotettu keskiarvo lasketaan kertomalla kunkin kurssin arvosana kurssin opintopistemäärällä, summaamalla tulot yhteen ja jakamalla tämä summa kursseista saadulla kokonaisopintopistemäärällä.

Esimerkki: Kurssi A: 5 op, arvosanalla 4, kurssi B: 4 op, arvosanalla 1 ja kurssi C: 3 op, arvosanalla 2. Painotettu keskiarvo on (5x4+4x1+3x2)/(5+4+3) = 2,50.

Opiskelijavalinta

Avoimen väylän valinnassa valitaan kaikki em. valintakriteerit täyttävät vuonna 2021 LUT Kandidaatti Highway -ohjelmassa aloittaneet ko. koulutusohjelman opiskelijat. Tuotantotalouden ja Tietotekniikan LUT Kandidaatti Highway -väylässä opiskelleet voivat tulla valituksi kumpaan tahansa ohjelmista.

Muiden hakijoiden osalta koulutusohjelmakohtaiset aloituspaikkakiintiöt ovat mahdollisia. Aloituspaikkojen määrä vahvistetaan vuosittain erillisellä aloituspaikkapäätöksellä. Jos hakijoiden karsintaa joudutaan tekemään, hakijat asetetaan valintajonoon opintomenestyksen ja suoritettujen opintojen soveltuvuuden perusteella. Etusijalla valinnassa ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet vaadittavat opinnot LUTin opetussuunnitelman ja opetuksen mukaisissa avoimen yliopiston opinnoissa.

Opiskelijat hyväksytään tekniikan kandidaatin tutkintoon johtavaan koulutukseen. Opinto-oikeus myönnetään diplomi-insinöörin tutkintoon asti.

Hakulomake

Avoimen yliopiston opintosuoritusten perusteella tutkinto-opiskelijaksi haetaan Opintopolku.fi -palvelussa LUTin erillishaussa nimeltään "LUT-yliopiston avoimen väylän suoritusten perusteella haku, tekniikka 2022". Linkit kunkin ohjelman Opintopolku-sivulle lisätään tähän hakuajan alkuun mennessä.

Vaadittavat liitteet:

 • Oppilaitoksen varmentama opintosuoritusote suoritetuista väyläopinnoista. LUT-yliopiston Highway-opiskelijoilta riittää heidän itse tulostamansa opintosuoritusote SISU-järjestelmästä.
 • Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksen saaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan hakuajan loppuun mennessä.
 • Kurssikuvaukset - jos olet suorittanut väyläopintoihin laskettavia opintoja muualla kuin LUT-yliopistossa, tulee hakemuksen liitteeksi laittaa opinnoista kurssikuvaukset. Merkitse, mitä LUTin kurssia ko. opintojakso vastaa. Muualla suoritettujen kurssien tulee vastata sisällöltään ja laajuudeltaan LUT-yliopiston kursseja.

Haku- ja valinta-aikataulu

Avoimen yliopiston opintosuoritusten perusteella tutkinto-opiskelijaksi haetaan Opintopolku.fi -palvelussa erillishaussa "LUT-yliopiston avoimen väylän suoritusten perusteella haku, tekniikka 2022". Haussa voi hakea yhteen koulutusohjelmaan. Haku on kerran vuodessa. Seuraava hakuaika on 2.-31.5.2022 klo 15.00.

Tutkinto-opiskelijaksi hyväksytyille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti sähköpostitse. Sekä hyväksytyt että ei valitut hakijat näkevät valinnan tuloksen Oma Opintopolku -palvelusta.

Opiskelijaksi hyväksyttyjen tutkinto-opinto-oikeus astuu voimaan seuraavan lukuvuoden alusta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20 (Yliopistonkatu 34)
53851 Lappeenranta

Suomenkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
hakijapalvelut@lut.fi

Hakuaikana tavoitat meidät puhelimitse arkisin klo 10-13 välillä.

 • Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150 (klo 10-13)
 • Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130 (klo 10-13)

Englanninkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
admission@lut.fi