Hakeminen tekniikan väyläopintojen perusteella kandidaatin opintoihin

Tekniikan väylä

Voit hakea LUTin tutkinto-opiskelijaksi suoritettuasi ko. koulutusohjelman väyläopintoihin määritellyt opintojaksot vaaditulla vähimmäiskeskiarvolla määräaikaan mennessä.

Tekniikan avoimen väylässä ovat hakukelpoisia hakijat, jotka täyttävät seuraavat kriteerit ja ovat suorittaneet väyläopinnot kunkin koulutusohjelman (eriteltynä alempana) vaatimusten mukaisesti:

 • Hakijalle ei ole voimassa olevaa perustutkinto-opiskelijan opinto-oikeutta jossakin yliopistossa.
 • Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä saaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi. Kielitaidon todistamiseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon taitotaso 4 kaikista osa-alueista tai valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet hyvällä taitotasolla. Hakijan on osoitettava suomen kielen taitonsa hakuajan loppuun mennessä.

Lisäksi avoimen väylän haussa ei huomioida

 • avoimen väylän vaatimusten mukaisia opintoja jotka on suoritettu silloin, kun opiskelijalla on ollut tutkinnonsuoritusoikeus yliopistossa
 • mihinkään toiseen tutkintoon kuuluvia opintoja
 • 5 vuotta vanhempia opintosuorituksia.

Opinnot tulee olla suoritettu ja opintorekisterissä 31.7.2021 mennessä.

Hakukelpoisuus koulutusohjelmittain

Sähkö-, kone-, ympäristö- ja energiatekniikka

Avoimen yliopiston tekniikan väylän laajuus on 30 opintopistettä, joka muodostuu opiskelijan taustasta ja suunnitteilla olevasta koulutusohjelmasta riippuen eri opintojaksoista.

Peruskoulu, lukio tai vastaavalta pohjalta väyläopintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot tai näitä vastaavat aiemmin suoritetut yliopistotasoiset opinnot:

 • tekniikan matematiikka 1, 3 op
 • tekniikan matematiikka 2, 3 op
 • tekniikan matematiikka 3, 3 op
 • tekniikan matematiikka 4, 3 op
 • johdatus yliopistofysiikkaan 6 op ja
 • lisäksi tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluvia koulutusohjelman ensimmäisen lukuvuoden opintojaksoja avoimen yliopiston opetustarjonnasta niin, että vaadittavat 30 op täyttyvät.
 • Väyläopintojen painotettu keskiarvo tulee olla vähintään 2,00 asteikolla 1-5 *

Opiskelijat, joilla on taustalla korkeintaan viisi vuotta vanha AMK-insinööritutkinto, suorittavat avoimen yliopiston väyläopintoihin 30 opintopistettä kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Tällöin em. matematiikan kursseja ei tarvitse suorittaa, koska ne luetaan hyväksi tekniikan kandidaatin tutkintoon aiemmalla AMK-insinööritutkinnolla.

Kemiantekniikka sekä laskennallinen tekniikka

Avoimen yliopiston tekniikan väylän laajuus on 30 opintopistettä, joka muodostuu opiskelijan taustasta ja suunnitteilla olevasta koulutusohjelmasta riippuen eri opintojaksoista.

Peruskoulu, lukio tai vastaavalta pohjalta väyläopintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot tai näitä vastaavat aiemmin suoritetut yliopistotasoiset opinnot:

 • matematiikka I (osa A 3 op ja osa B 3 op, yhteensä 6 op) ja
 • matematiikka II (osa A 3 op ja osa B 3 op, yhteensä 6 op) sekä
 • kemiantekniikassa pakollinen fysiikan kurssi BM30A2800 Lämpöoppi 4 op
 • laskennallisessa tekniikassa pakollisista fysiikan kursseista (BM30A2600 Mekaniikan perusteet 4 op, BM30A2800 Lämpöoppi 4 op, BM30A3000 Sähköoppi 4 op ja BM30A2900 Aaltoliikeoppi 3 op) vähintään yksi. Suositus on suorittaa kaikki, koska ovat ensimmäisen vuoden opintoja.
 • lisäksi tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluvia koulutusohjelman ensimmäisen lukuvuoden opintojaksoja avoimen yliopiston opetustarjonnasta niin, että vaadittavat 30 op täyttyvät.
 • Väyläopintojen painotettu keskiarvo tulee olla vähintään 2,00 asteikolla 1-5 *

Opiskelijat, joilla on taustalla korkeintaan viisi vuotta vanha AMK-insinööritutkinto, suorittavat avoimen yliopiston väyläopintoihin 30 opintopistettä kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Tällöin em. matematiikan kursseja ei tarvitse suorittaa, koska ne luetaan hyväksi tekniikan kandidaatin tutkintoon aiemmalla AMK-insinööritutkinnolla.

Tietotekniikka ja tuotantotalous

Avoimen yliopiston tekniikan väylän laajuus on 48 opintopistettä, joka muodostuu opiskelijan taustasta ja suunnitteilla olevasta koulutusohjelmasta riippuen eri opintojaksoista.

Peruskoulu, lukio tai vastaavalta pohjalta tuotantotalouden ja tietotekniikan koulutusohjelmien väyläopintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot tai näitä vastaavat aiemmin suoritetut yliopistotasoiset opinnot:

 • matematiikka I (osa A 3 op ja osa B 3 op, yhteensä 6 op) ja
 • lisäksi tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluvia koulutusohjelman ensimmäisen lukuvuoden opintojaksoja avoimen yliopiston opetustarjonnasta niin, että vaadittavat 48 op täyttyvät.
 • Väyläopintojen painotettu keskiarvo tulee olla vähintään 3,00 asteikolla 1-5 *

Opiskelijat, joilla on taustalla korkeintaan viisi vuotta vanha AMK-insinööritutkinto, suorittavat avoimen yliopiston väyläopintoihin 48 opintopistettä kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Tällöin em. matematiikan kursseja ei tarvitse suorittaa, koska ne luetaan hyväksi tekniikan kandidaatin tutkintoon aiemmalla AMK-insinööritutkinnolla.

* Painotetun keskiarvon laskeminen

Painotettu keskiarvo lasketaan kertomalla kunkin kurssin arvosana kurssin opintopistemäärällä, summaamalla tulot yhteen ja jakamalla tämä summa kursseista saadulla kokonaisopintopistemäärällä.

Esimerkki: Kurssi A: 5 op, arvosanalla 4, kurssi B: 4 op, arvosanalla 1 ja kurssi C: 3 op, arvosanalla 2. Painotettu keskiarvo on (5x4+4x1+3x2)/(5+4+3) = 2,50.

Opiskelijavalinta

Avoimen väylän valinnassa valitaan kaikki em. valintakriteerit täyttävät vuonna 2020 LUT Kandidaatti Highway -ohjelmassa aloittaneet ko. koulutusohjelman opiskelijat. Tuotantotalouden ja Tietotekniikan LUT Kandidaatti Highway -väylässä opiskelleet voivat tulla valituksi kumpaan tahansa ohjelmista.

Muiden hakijoiden osalta koulutusohjelmakohtaiset aloituspaikkakiintiöt ovat mahdollisia. Aloituspaikkojen määrä vahvistetaan vuosittain erillisellä aloituspaikkapäätöksellä. Jos hakijoiden karsintaa joudutaan tekemään, hakijat asetetaan valintajonoon opintomenestyksen ja suoritettujen opintojen soveltuvuuden perusteella. Etusijalla valinnassa ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet vaadittavat opinnot LUTin opetussuunnitelman ja opetuksen mukaisissa avoimen yliopiston opinnoissa.

Opiskelijat hyväksytään tekniikan kandidaatin tutkintoon johtavaan koulutukseen. Opinto-oikeus myönnetään diplomi-insinöörin tutkintoon asti.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen, jolla voit hakea varsinaista tutkinto-opinto-oikeutta avoimessa yliopistossa jo suorittamiesi opintojen perusteella, Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana.

Haku- ja valinta-aikataulu

Avoimen yliopiston opintosuoritusten perusteella tutkinto-opiskelijaksi voi hakea kerran vuodessa. Haussa voi hakea yhteen hakukohteeseen. Seuraava hakuaika tutkinto-opiskelijaksi on toukokuussa 2021.

Opiskelijaksi hyväksytyille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti sähköpostitse. Sekä hyväksytyt että ei valitut hakijat näkevät tuloksensa Oma Opintopolku -palvelusta.

Opiskelijaksi hyväksyttyjen tutkinto-opinto-oikeus astuu voimaan aikaisintaan seuraavan lukuvuoden alusta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Englanninkielisten ohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi