Hakeminen tekniikan väyläopintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi maisteriopintoihin

Tekniikan väylä maisteriopintoihin - hakukelpoisuus

Hakukelpoisia ovat vain LUT Maisteri Highway -väyläopiskelijat sekä ARIT-hankkeen konetekniikan väyläopiskelijat, mikäli taustalla on suoritettu konetekniikan alempi korkeakoulututkinto.

Kun LUT Maisteri Highway -väyläopiskelija on suorittanut 45 opintopisteen vaadittavat opinnot lukuvuoden 2021-2022 aikana tuotantotalouden ohjelmissa vähintään painotetulla keskiarvolla 3.0 ja muissa ohjelmissa vähintään painotetulla keskiarvolla 2.0, voi hän näiden suoritusten perusteella hakea tutkinto-opinto-oikeutta väylää vastaavaan maisteriohjelmaan avoimen väylän erillishaussa keväällä 2022 (kts. nämä maisteriohjelmat alta). Opinnot tulee olla suoritettuna ja opintosuoritusrekisterissä viimeistään 30.6.2022. Lisäksi hakijan tulee osoittaa kielitaitonsa maisterivaiheen erillisvalinnan ehtojen mukaisesti.

Avoimen väylän valinnassa valitaan kaikki em. valintakriteerit täyttävät syksyllä 2021 LUT Maisteri Highway -ohjelmassa aloittaneet opiskelijat. LUT Maisteri Highway'ssä lukuvuonna 2021-2022 ovat mukana seuraavat tekniikan maisteriohjelmat, lähiopetuksen paikkakunta on Lappeenranta ellei toisin ole mainittu:

 • Energiatekniikan EnTeDI (Lappeenranta, Lahti tai Turku)
 • Kemiantekniikan Water Technology
 • Konetekniikan JeDI
 • Konetekniikan MEC (Turku)
 • Sähkötekniikan DIODI (Lappeenranta)
 • Sähkötekniikan ELEC (Turku ja Lahti),
 • Tietotekniikan Software Engineering and Digital Transformation
 • Tietotekniikan Software Production Management and Business (Lahti)
 • Tuotantotalouden Data-analytiikka päätöksenteossa
 • Tuotantotalouden Global Management of Innovation and Technology
 • Tuotantotalouden Tuotannon johtaminen
 • Ympäristötekniikan Circular Economy (Lahti)
 • Ympäristötekniikan Sustainable Science and Solutions

Painotetun keskiarvon laskeminen

Painotettu keskiarvo lasketaan kertomalla kukin kurssin arvosana (arvosteluasteikko 1-5) kurssin opintopistemäärällä, summaamalla tulot yhteen ja jakamalla tämä summa kursseista saadulla kokonaisopintopistemäärällä.

Esimerkki: Kurssi A: 5 op, arvosanalla 4, kurssi B: 4 op, arvosanalla 1 ja kurssi C: 3 op, arvosanalla 2. Painotettu keskiarvo on (5x4+4x1+3x2)/(5+4+3) = 2,50.

Opiskelijavalinta

Tämän opiskelijavalinnan kautta hyväksytään opiskelijat kunkin hakijan Maisteri Highway -väylää vastaavaan maisteriohjelmaan suorittamaan diplomi-insinöörin tutkintoa. Pohjalla on ollut kussakin maisteriohjelmassa vaadittu aiempi soveltuva alempi yliopistotutkinto tai alempi ammattikorkeakoulututkinto.

Tässä opiskelijavalinnassa eivät voi hakea henkilöt, joilla on voimassa oleva perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus jossakin yliopistossa tai voimassa oleva opinto-oikeus ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseen.

Lisäksi tässä valinnassa ei huomioida mihinkään toiseen tutkintoon kuuluvia opintoja ja 5 vuotta vanhempia opintosuorituksia.

Hakulomake

Avoimen yliopiston opintosuoritusten perusteella tutkinto-opiskelijaksi haetaan Opintopolku.fi -palvelussa LUTin erillishaussa nimeltään "LUT-yliopiston avoimen väylän suoritusten perusteella haku, tekniikka 2022". Linkit kunkin ohjelman Opintopolku-sivulle lisätään tähän hakuajan alkuun mennessä.

Vaadittavat liitteet:

 • SISU-järjestelmästä tulostettu opintosuoritusote LUTissa suoritetuista Maisteri Highway -väyläopinnoista.
 • Suomenkielisiin koulutuksiin haettaessa: Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksen saaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan hakuajan loppuun mennessä.
 • Englanninkielisiin koulutuksiin haettaessa: Hakijan tulee osoittaa englannin kielen taitonsa maisterivaiheen erillisvalinnan ehtojen mukaisesti hakuajan loppuun mennessä.

Haku- ja valinta-aikataulu

LUT Maisteri Highway -opiskelijat hakevat LUTin tutkinto-opiskelijaksi Opintopolku.fi -palvelussa erillishaussa "LUT-yliopiston avoimen väylän suoritusten perusteella haku, tekniikka 2022". Haussa voi hakea yhteen ohjelmaan - siihen jossa on ollut LUT Maisteri Highway -väyläopiskelijana. Haku on kerran vuodessa. Seuraava hakuaika on 2.-31.5.2022 klo 15.00.

Tutkinto-opiskelijaksi hyväksytyille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti sähköpostitse. Sekä hyväksytyt että ei valitut hakijat näkevät valinnan tuloksen Oma Opintopolku -palvelusta.

Opiskelijaksi hyväksyttyjen tutkinto-opinto-oikeus astuu voimaan seuraavan lukuvuoden alusta.