Hakeminen tekniikan väyläopintojen perusteella maisteriopintoihin

Hakukelpoisuus

Kun LUT Maisteri Highway -opiskelija on suorittanut 45 opintopisteen vaadittavat opinnot lukuvuoden 2019 - 2020 aikana vähintään painotetulla keskiarvolla 2.0* (asteikolla 1-5), voi hän näiden suoritusten perusteella hakea tutkinto-opinto-oikeutta väylää vastaavaan maisteriohjelmaan (kts. maisteriohjelmat alta) avoimen väylän erillishaussa keväällä 2020. Opinnot tulee olla suoritettuna ja rekisterissä viimeistään 15.6.2020. Lisäksi hakijan tulee osoittaa kielitaitonsa maisterivaiheen erillisvalinnan ehtojen mukaisesti.

Avoimen väylän valinnassa valitaan kaikki em. valintakriteerit täyttävät vuonna 2019 LUT Maisteri Highway -ohjelmassa aloittaneet opiskelijat. LUT Maisteri Highway'ssä ovat mukana seuraavat tekniikan maisteriohjelmat:

 • Energiatekniikan EnTeDI
 • Konetekniikan JEDI
 • Konetekniikan MEC (Turku)
 • Sähkötekniikan DIODI
 • Sähkötekniikan ELEC (Turku)
 • Ympäristötekniikan Circular Economy
 • Kemiantekniikan Biorefineries
 • Tietotekniikan Software Engineering and Digital Transformation (lisätty 9.5.2019)

* Painotetun keskiarvon laskeminen

Painotettu keskiarvo lasketaan kertomalla kukin kurssin arvosana kurssin opintopistemäärällä, summaamalla tulot yhteen ja jakamalla tämä summa kursseista saadulla kokonaisopintopistemäärällä.

Esimerkki: Kurssi A: 5 op, arvosanalla 4, kurssi B: 4 op, arvosanalla 1 ja kurssi C: 3 op, arvosanalla 2. Painotettu keskiarvo on (5x4+4x1+3x2)/(5+4+3) = 2,50.

Opiskelijavalinta

Tämän opiskelijavalinnan kautta hyväksytään opiskelijat kunkin hakijan Maisteri Highway väylää vastaavaan maisteriohjelmaan suorittamaan diplomi-insinöörin tutkintoa.

Tässä kiintiössä eivät voi hakea henkilöt, joilla on voimassa oleva perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus jossakin yliopistossa tai voimassa oleva opinto-oikeus ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseen.

Avoimen väylän opintoja ei oteta huomioon, mikäli ne on suoritettu silloin kuin opiskelijalla on ollut tutkintosuoritusoikeus yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Väyläopintoihin voi käyttää vain sellaisia opintoja, jotka eivät sisälly mihinkään toiseen tutkintoon.

Lisäksi, Jos hakija on opintoja suorittaessaan syyllistynyt vakavaan vilppiin tai muutoin sellaiseen toimintaan, josta seurauksena on yliopiston sääntöjen mukainen kurinpitorangaistus, voidaan hakija jättää valitsematta.

Hakulomake

Hakulomake avoimen väylän suoritusten perusteella erillishakuun avautuu 18.3.2020 klo 8.00 Opintopolku.fi -palvelussa. Täytä hakulomake -painike löytyy sivun oikeasta laidasta harmaalta pohjalla, kun avaat jonkin seuraavista linkeistä (valitse se ohjelma, josta olet hakemassa tutkinto-opinto-oikeutta):

Avoimen väylän suoritusten perusteella haku, EnTeDI

Avoimen väylän suoritusten perusteella haku, ELEC

Avoimen väylä suoritusten perusteella haku, DIODI

Avoimen väylä suoritusten perusteella haku, JEDI

Avoimen väylän suoritusten perusteella haku, MEC

Hakulomake liitteineen lähetetään sähköisesti. Varauduthan täyttämään hakulomakkeen yhdellä kertaa ja lisäämään liitteet pdf-muotoisina. Huolehdi, että jokaisessa liitteessä on nimesi. Lomaketta ei voi välitallentaa. Saat sähköpostiisi vahvistuksen onnistuneesti lähetetystä hakulomakkeesta.

Vaadittavat liitteet:

 • Yliopiston varmentama opintosuoritusote suoritetuista väyläopinnoista - tähän riittää LUTin opiskelijatietojärjestelmästä (WebOodi) tulostettu sähköinen opintosuoritusote (pdf). Mikäli suoritusotteella ei vielä näy kaikkia suorittamiasi väyläopintoja, täydennä hakemustasi ajantasaisella otteella viimeistään 15.6.2020 klo 15.00 mennessä.
 • Lisäksi henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
 • Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksen saaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi. Kielitaidon todistamiseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään taitotasolla 4 kaikista osa-alueista (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen) tai valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet hyvällä taitotasolla. Hakijan tulee toimittaa kielitodistus hakemuksensa liitteeksi hakuajan loppuun mennessä. Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.
 • Kurssikuvaukset, mikäli olet suorittanut väyläopintoihin huomioitavia yksittäisiä kursseja jossakin muualla kuin LUTissa.

Haku- ja valinta-aikataulu

Valinta Maisteri Highwayssa suoritettujen opintojen perusteella on osa avoimen väylän valintaa, johon haku tapahtuu kerran vuodessa. Seuraava hakuaika on 18.3.-29.5.2020 klo 15.00.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti valinnan tuloksesta. Opiskelijaksi hyväksyttyjen tutkinto-opinto-oikeus astuu voimaan seuraavan lukuvuoden alusta eli elokuussa 2020.