Hakeminen tekniikan väyläopintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi maisteriopintoihin

Hakukelpoisuus

Kun LUT Maisteri Highway -opiskelija on suorittanut 45 opintopisteen vaadittavat opinnot lukuvuoden 2020-2021 aikana tuotantotalouden ohjelmissa vähintään painotetulla keskiarvolla 3.0 ja muissa ohjelmissa vähintään painotetulla keskiarvolla 2.0, voi hän näiden suoritusten perusteella hakea tutkinto-opinto-oikeutta väylää vastaavaan maisteriohjelmaan avoimen väylän erillishaussa keväällä 2021 (kts. nämä maisteriohjelmat alta). Opinnot tulee olla suoritettuna ja opintosuoritusrekisterissä viimeistään 15.6.2021. Lisäksi hakijan tulee osoittaa kielitaitonsa maisterivaiheen erillisvalinnan ehtojen mukaisesti. Suomenkielisiin koulutuksiin haettaessa kts. suomen kielen taidon osoittaminen.

Avoimen väylän valinnassa valitaan kaikki em. valintakriteerit täyttävät vuonna 2020 LUT Maisteri Highway -ohjelmassa aloittaneet opiskelijat. LUT Maisteri Highway'ssä ovat mukana seuraavat tekniikan maisteriohjelmat, lähiopetuksen paikkakunta on Lappeenranta ellei toisin ole mainittu:

 • Energiatekniikan EnTeDI (Lappeenranta, Lahti tai Turku)
 • Kemiantekniikan Biorefineries
 • Kemiantekniikan Water Technology
 • Konetekniikan JeDI
 • Konetekniikan MEC (Turku)
 • Sähkötekniikan Diodi (Lappeenranta tai Lahti)
 • Sähkötekniikan ELEC (Turku),
 • Tietotekniikan Software Engineering and Digital Transformation
 • Tietotekniikan Software Production Management and Business (Lahti)
 • Tuotantotalouden Data-analytiikka päätöksenteossa
 • Tuotantotalouden Global Management of Innovation and Technology
 • Tuotantotalouden Tuotannon johtaminen
 • Tuotantotalouden Yrittäjyys (Lahti)
 • Ympäristötekniikan Circular Economy (Lahti)
 • Ympäristötekniikan Sustainable Science and Solutions

Painotetun keskiarvon laskeminen

Painotettu keskiarvo lasketaan kertomalla kukin kurssin arvosana (arvosteluasteikko 1-5) kurssin opintopistemäärällä, summaamalla tulot yhteen ja jakamalla tämä summa kursseista saadulla kokonaisopintopistemäärällä.

Esimerkki: Kurssi A: 5 op, arvosanalla 4, kurssi B: 4 op, arvosanalla 1 ja kurssi C: 3 op, arvosanalla 2. Painotettu keskiarvo on (5x4+4x1+3x2)/(5+4+3) = 2,50.

Opiskelijavalinta

Tämän opiskelijavalinnan kautta hyväksytään opiskelijat kunkin hakijan Maisteri Highway väylää vastaavaan maisteriohjelmaan suorittamaan diplomi-insinöörin tutkintoa.

Tässä kiintiössä eivät voi hakea henkilöt, joilla on voimassa oleva perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus jossakin yliopistossa tai voimassa oleva opinto-oikeus ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseen.

Avoimen väylän opintoja ei oteta huomioon, mikäli ne on suoritettu silloin kuin opiskelijalla on ollut tutkintosuoritusoikeus yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Väyläopintoihin voi käyttää vain sellaisia opintoja, jotka eivät sisälly mihinkään toiseen tutkintoon.

Lisäksi, Jos hakija on opintoja suorittaessaan syyllistynyt vakavaan vilppiin tai muutoin sellaiseen toimintaan, josta seurauksena on yliopiston sääntöjen mukainen kurinpitorangaistus, voidaan hakija jättää valitsematta.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen, jolla voit hakea varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suorittamiesi LUT Maisteri Highway -opintojesi perusteella, Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana (linkki lisätään tähän).

Haku- ja valinta-aikataulu

LUT Maisteri Highway -opiskelijat hakevat LUTin tutkinto-opiskelijaksi Opintopolku.fi -palvelussa erillishaussa "LUT-yliopiston avoimen väylän suoritusten perusteella haku, tekniikka 2021". Haku on kerran vuodessa. Seuraava hakuaika on 3.5.-31.5.2021 klo 15.00.

Opiskelijaksi hyväksytyille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti sähköpostitse. Sekä hyväksytyt että ei valitut hakijat näkevät tuloksensa Oma Opintopolku -palvelusta.

Opiskelijaksi hyväksyttyjen tutkinto-opinto-oikeus astuu voimaan elokuussa 2021.