Hakeminen tekniikan väyläopintojen perusteella maisteriopintoihin

Hakukelpoisuus

Kun opiskelija on suorittanut 45 opintopisteen vaadittavat opinnot lukuvuoden 2019 - 2020 aikana vähintään painotetulla keskiarvolla 2.0, voi hän näiden suoritusten perusteella hakea tutkinto-opinto-oikeutta väylää vastaavaan maisteriohjelmaan (kts. maisteriohjelmat alta) avoimen väylän erillishaussa keväällä 2020. Opinnot tulee olla suoritettuna ja rekisterissä viimeistään 15.6.2020. Lisäksi hakijan tulee osoittaa kielitaitonsa maisterivaiheen erillisvalinnan ehtojen mukaisesti.

Avoimen väylän valinnassa valitaan kaikki em. valintakriteerit täyttävät vuonna 2019 LUT Maisteri Highway -ohjelmassa aloittaneet opiskelijat. LUT Maisteri Highway'ssä ovat mukana seuraavat tekniikan maisteriohjelmat:

  • Energiatekniikan EnTeDI
  • Konetekniikan JEDI
  • Konetekniikan MEC (Turku)
  • Sähkötekniikan DIODI
  • Sähkötekniikan ELEC (Turku)
  • Ympäristötekniikan Circular Economy
  • Kemiantekniikan Biorefineries
  • Tietotekniikan Software Engineering and Digital Transformation (lisätty 9.5.2019)

Opiskelijavalinta

Tämän opiskelijavalinnan kautta hyväksytään opiskelijat kunkin hakijan Maisteri Highway väylää vastaavaan maisteriohjelmaan suorittamaan diplomi-insinöörin tutkintoa.

Tässä kiintiössä eivät voi hakea henkilöt, joilla on voimassa oleva perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus jossakin yliopistossa tai voimassa oleva opinto-oikeus ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseen.

Avoimen väylän opintoja ei oteta huomioon, mikäli ne on suoritettu silloin kuin opiskelijalla on ollut tutkintosuoritusoikeus yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Väyläopintoihin voi käyttää vain sellaisia opintoja, jotka eivät sisälly mihinkään toiseen tutkintoon.

Lisäksi, Jos hakija on opintoja suorittaessaan syyllistynyt vakavaan vilppiin tai muutoin sellaiseen toimintaan, josta seurauksena on yliopiston sääntöjen mukainen kurinpitorangaistus, voidaan hakija jättää valitsematta.

Haku- ja valinta-aikataulu

Valinta Maisteri Highwayssa suoritettujen opintojen perusteella on osa avoimen väylän valintaa, johon haku tapahtuu kerran vuodessa. Seuraava hakuaika on 18.3.-29.5.2020 klo 15.00.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti valinnan tuloksesta.

Opiskelijaksi hyväksyttyjen tutkinto-opinto-oikeus astuu voimaan seuraavan lukuvuoden alusta.