Ohje oikaisun hakemiseen

Oikaisun hakeminen suomenkielisen kandidaattikoulutuksen opiskelijavalinnassa 2020 (kevään 2020 toinen yhteishaku).

Kirjallisen oikaisuvaatimusmenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi.

Korkeakoulujen kevään toisen yhteishaun tulokset julkistetaan viimeistään 15.7.2020.

Oikaisuvaatimus on osoitettava siihen korkeakouluun, jonka hakukohdetta oikaisuvaatimus koskee.

Huom! Oikaisuvaatimuksessa tulee määritellä, mitä hakukohdetta oikaisu koskee. Oikaisua voi hakea vain ylemmälle hakutoiveelle ts. jos hakija on esim. hyväksytty hakukohteeseen, joka on ollut sijalla 3., voi oikaisua hakea vain 2. tai 1. sijalla olleisiin hakutoiveisiin.

Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen tai lisätietojen saamiseksi valinnasta. Hakija voi pyytää lisätietoa valintaperusteiden soveltamisesta omalla kohdallaan LUT-yliopiston hakupalveluista.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty oikaisuvaatimusajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava:

  • päätös, johon oikaisua vaaditaan
  • millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteilla oikaisua vaaditaan

Nimi- ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää tekijä laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava postiosoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirja voidaan lähettää.

Oikaisuvaatimukseen tulee liittää asiakirjat, joihin tekijä haluaa nojautua, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu LUT-yliopistolle.

DIA-yhteisvalinta: valintakoevastaukset

DIA-yhteisvalinnassa on Aalto-yliopiston hakijapalveluiden kanssa sovittu keskitetystä palvelusta, jossa hakijalla on mahdollisuus saada nähtäväkseen kirjoittamansa toisen vaiheen koevastaus toimimalla seuraavasti:

  • Pyydä sähköpostitse oma valintakoevastauksesi nähtäväksesi. Viesti tulee lähettää otsikolla "DIA-yhteisvalinta: valintakoevastaukset" osoitteeseen hakijapalvelut@aalto.fi.
  • Viestistä tulee käydä selkeäsi ilmi, minkä kokeen tehtävät haluat sinulle lähetettävän (matematiikka, fysiikka, kemia, ongelmanratkaisu, arkkitehtimatematiikka, luonnontiede).
  • Viestejä voi lähettää 8.7.2020 alkaen ja vastauksia aletaan lähettää 13.7.2020 alkaen aina 29.7.2020 asti.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta: valintakoevastaukset

LUT-yliopistossa valintakokeen toisen vaiheen tehneet voivat pyytää vastauslomakkeensa nähtäväksi sähköpostitse. Yhteydenotot: opinto@lut.fi

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen LUT-yliopiston rehtorille

Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan päättymispäivänä 29.7.2020 klo 15.00 mennessä Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUT asiakirjapalveluihin sähköpostitse (vain sähköpostitse) osoitteella: asiakirjat@lut.fi

Oikaisuvaatimuksia aletaan käsitellä vasta 29.7. jälkeen.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat:
hakijapalvelut@lut.fi

  • Hakuaikana puhelinpalveluaikamme on arkisin klo 12-15 (mahd. poikkeukset tähän kerromme puhelinvastaajan nauhoitteessa)

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Englanninkielisten ohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi