Siirtovalinta kauppatieteissä

Näitä siirtovalintojen valintaperusteita käytetään toisesta suomalaisesta yliopistosta siirtoa LUTin kauppatieteisiin hakeville. LUTin sisäiset siirtymiset tekniikasta kauppatieteisiin ja toisinpäin tehdään myös siirtohakuina.

Hakija voi tulla valituksi LUT-yliopiston School of Business and Management'n kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan ja sitä seuraavaan maisteriohjelmaan, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Hakijalla on yliopistotasoisia, haettuun kandidaatin tutkintoon soveltuvia ja hyväksyttäviä opintoja vähintään 90 opintopistettä, joista haetun ohjelman yleis- ja aineopintoja tai vastaavia yhteensä vähintään 55 opintopistettä suoritettuna hakuajan loppuun mennessä.
  • Hakijalla on siirtoa edeltävänä lukuvuotena suoritettuna vähintään 60 opintopistettä.
  • Hakijan kaikkien opintojen painotettu keskiarvo on vähintään 3,0.
  • Hakijan jäljellä olevan opintoajan katsotaan riittävän kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen suorittamiseen.

Lisäksi hakijalta vaaditaan motivaatiokirje, jossa hakija perustelee, miksi hakee siirtoa.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen opintomenestyksen ja motivaatiokirjeestä annettujan pisteiden perusteella. Opintomenestys sekä motivaatiokirje pisteytetään asteikolla 0-5.

Siirtoa edeltävän lukuvuoden (1.8.2018 - 21.6.2019) 60 opintopistettä tulee olla suoritettuna ja todistus niistä toimitettuna 21.6.2019 mennessä. Hakijan on kuitenkin jo hakiessaan toimitettava todistus siihen asti suoritetuista opinnoista sähköisen hakulomakkeen liitteenä.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi

Puhelinneuvonta hakuaikana arkisin klo 12.00 - 15.00.

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Englanninkielisten ohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi