Siirtohaku kauppatieteissä

Näitä siirtohaun valintaperusteita käytetään toisesta suomalaisesta yliopistosta siirtoa LUTin kauppatieteisiin hakeville. LUTin sisäiset siirtymiset tekniikasta kauppatieteisiin ja toisinpäin tehdään myös siirtohakuina.

Hakija voi tulla valituksi LUT-yliopiston School of Business and Management'n kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan ja sitä seuraavaan maisteriohjelmaan, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät (päivitetty 16.11.2020):

  • Hakijalla on yliopistotasoisia, haettuun kandidaatin tutkintoon soveltuvia ja hyväksyttäviä opintoja vähintään 60 opintopistettä, joista haetun ohjelman yleis- ja aineopintoja tai vastaavia yhteensä vähintään 54 opintopistettä suoritettuna hakuajan loppuun mennessä.
  • Hakijalla on siirtoa edeltävänä lukuvuotena suoritettuna vähintään 60 opintopistettä.
  • Hakijan kaikkien opintojen painotettu keskiarvo on vähintään 3,0.
  • Hakijan jäljellä olevan opintoajan katsotaan riittävän kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen suorittamiseen.

Lisäksi hakijalta vaaditaan motivaatiokirje, jossa hakija perustelee, miksi hakee siirtoa.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja (5), asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen opintomenestyksen ja motivaatiokirjeestä annettujan pisteiden perusteella. Opintomenestys sekä motivaatiokirje pisteytetään asteikolla 0-5.

Siirtoa edeltävän lukuvuoden 60 opintopistettä tulee olla suoritettuna ja todistus niistä toimitettuna 15.6. klo 15.00 mennessä. Hakijan on kuitenkin jo hakiessaan toimitettava hakulomakkeen liitteenä todistus siihen asti suoritetuista opinnoista ja erillinen selvitys niistä opinnoista, jotka hän toivoo valinnassa huomioitavan ja, joiden tulos on tulossa määräajan puitteissa.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat:
hakijapalvelut@lut.fi

  • Hakuaikana puhelinpalveluaikamme on arkisin klo 12-15 (mahd. poikkeukset tähän kerromme puhelinvastaajan nauhoitteessa)

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Englanninkielisten ohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi