Siirtovalinta kauppatieteissä

Vuoden 2018 osalta on siirtovalinnat tehty. Vuoden 2019 valintaperusteet ja aikataulut päivitetään tälle sivulle syys-lokakuussa.

Näitä siirtovalintojen valintaperusteita käytetään toisesta suomalaisesta yliopistosta siirtoa LUT:iin kauppatieteisiin hakeville. LUT:n sisäiset siirtymiset tekniikasta kauppatieteisiin ja toisinpäin tehdään myös siirtohakuina.

Hakija voi tulla valituksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston School of Business and Management'n kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan ja sitä seuraavaan maisteriohjelmaan, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Hakijalla on yliopistotasoisia, haettuun kandidaatin tutkintoon soveltuvia ja hyväksyttäviä opintoja vähintään 90 opintopistettä, joista haetun ohjelman yleis- ja aineopintoja tai vastaavia yhteensä vähintään 55 opintopistettä suoritettuna hakuajan loppuun mennessä.
  • Hakijalla on siirtoa edeltävänä lukuvuotena suoritettuna vähintään 60 opintopistettä.
  • Hakijan kaikkien opintojen painotettu keskiarvo on vähintään 3,0.
  • Hakijan jäljellä olevan opintoajan katsotaan riittävän kandidaatin ja KTM tutkintojen suorittamiseen.

Lisäksi hakijalta vaaditaan motivaatiokirje, jossa hakija perustelee, miksi hakee siirtoa.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen opintomenestyksen ja motivaatiokirjeestä annettujan pisteiden perusteella. Opintomenestys sekä motivaatiokirje pisteytetään asteikolla 0-5.

Siirtoa edeltävän lukuvuoden (1.8.2017 - 21.6.2018) 60 opintopistettä tulee olla suoritettuna ja todistus niistä toimitettuna 21.6.2018 mennessä. Hakijan on kuitenkin jo hakiessaan toimitettava yliopistoon todistus siihen asti suoritetuista opinnoista.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312
puh. 046 9209 173