Suomen kielen taidon osoittaminen suomenkielisiin koulutuksiin haettaessa

Syksyllä 2021 alkaviin opintoihin hakiessaan hakija voi osoittaa suomen kielen taitonsa jollakin seuraavista:

Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä.

Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) tai suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla approbatur (A).

Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E).

Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L).

IB-tutkinnossa:

 • A-tason suomi (literature / language and literature / literature and performance) suoritettuna vähintään arvosanalla 2.
 • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5.
 • Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 tai A2-suomi vähintään arvosanalla 5.

EB-tutkinnossa:

 • Suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti.
 • Suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7.

RP- tai DIA-tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa

 • Suomi äidinkielenä –kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4).
 • Suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.
 • Suomi äidinkielenä –suullinen koe vähintään arvosanalla 8.

Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu

Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen). Vaihtoehtoisesti ylimmän tason (tasot 5 ja 6) kokeesta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.

Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla hyvä.

Korkeakoulututkinto/-opinnot:

 • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi.
 • Hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi.
 • Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi.
 • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kieli (tai vastaava) pääaineena.
 • Hakija on suorittanut suomen kielessä vähintään 60 op/35 ov opinnot.


Tiedot Opetushallituksen yleisen kielitutkinnon (YKI) suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta, samoin myös valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitutkinnon (VKT) suorittamismahdollisuudet.