Hakeminen Tuotannon johtamisen DI-ohjelmaan

AJANKOHTAISTA KO. OHJELMAAN HAKENEILLE: Opiskelijavalinnan tulokset on julkaistu pe 9.4.2021 Oma Opintopolussa ja hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet on julkaistu yliopiston Opiskelemaan valitut -verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

 

Syksyllä 2021 alkavaan koulutukseen hakuaika päättyi 20.1.2021. Seuraava hakuaika on vuodenvaihteessa 2021-2022. Seuraavan hakukierroksen valintaperusteet päivitetään sivullemme syys-lokakuussa 2021. Alla vielä jo päättyneen hakukauden valintaperusteet.

Diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja tässä tuotannon johtamisen DI-ohjelmassa se on suunniteltu suoritettavaksi päätoimisesti opiskellen kahdessa vuodessa Lappeenrannassa.

Hakukelpoisuus

Tuotannon johtamisen DI-ohjelmaan voit hakea, mikäli olet

 • Insinööri (AMK)
 • Tekniikan kandidaatti
 • Insinööri (ylempi AMK) -tutkinnon suorittanut on hakukelpoinen, mutta hakuperusteena käytetään alempaa insinööri (AMK) -tutkintoa ja opintomenestystä siinä.
 • Diplomi-insinööritutkinnon, muun kuin tuotantotalouden koulutuksen, suorittanut on hakukelpoinen mutta hakuperusteena käytetään alempaa tekniikan kandidaatin tutkintoa ja opintomenestystä siinä.

TARKENNUKSENA: Kaikkien insinöörialojen insinööri (AMK):t voivat hakea.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeminen

Myös keskeneräisellä tutkinnolla voit hakea, mutta tutkinto tulee olla suoritettu 31.8.2021 mennessä. Kopio tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta tulee toimittaa 6.9.2021 klo 15.00 mennessä LUTin hakupalveluihin.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat hyväksytään suorittamaan diplomi-insinöörin (120 opintopisteen) tutkintoa tuotantotalouden koulutusohjelmaan tuotannon johtaminen tutkinto-ohjelmaan.

Opiskelijavalinta tehdään hakuperusteena käytettävän tutkinnon aritmeettisen keskiarvon (ei painotetun ka) perusteella asettamalla hakijat keskiarvon perusteella paremmuusjärjestykseen 5-portaista asteikkoa käyttäen (muut asteikot suhteutetaan 5-portaiseen).

Tutkinnon aritmeettinen keskiarvo lasketaan kaikista numeerisesti arvostelluista, tutkintotodistukseen merkityistä opintosuorituksista MUKAAN lukien opinnäytetyö.

Keskeneräisellä tutkinnolla haettaessa lasketaan opintosuoritusotteesta aritmeettinen keskiarvo hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista, numeerisesti arvostelluista opintosuorituksista MUKAAN lukien mahdollinen opinnäytetyö.

Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa tutkinnon arvosteluasteikko ja pyydetty keskiarvo. Muita kriteereitä ei ole käytössä.

Keskiarvo lasketaan yksittäisten suoritusten arvosanoista, ei aineryhmistä tms. opintokokonaisuuksista ja se ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella. Tutkintotodistuksessa kirjaimin merkityt arvosanat, kuten S (suoritettu), H (hyväksytty) tai K (korvattu/hyväksiluettu), jätetään keskiarvolaskusta kokonaan pois. Lukujoukon aritmeettinen keskiarvo on joukon jäsenten summa jaettuna sen jäsenten määrällä eli tässä tapauksessa numeeristen arvosanojesi summa jaettuna arvosanojen määrällä.

EDELLISTEN VUOSIEN KESKIARVORAJAT: Keskiarvorajaa ei määritellä etukäteen vaan se vaihtelee vuosittain hakijoiden tason mukaan, keskiarvoraja on vaihdellut 3,03 - 3,59 välillä (asteikolla 1-5). Edellisellä hakukierroksella se oli 3,33.

Muuta huomioitavaa: Ohjelmaan hyväksytään uusia opiskelijoita korkeintaan 35. Samalla hakukierroksella voit hakea enintään kahteen LUTin suomenkieliseen DI-ohjelmaan ja enintään kahteen englanninkieliseen DI-ohjelmaan. Hakulomakkeella sinun ei tarvitse ilmoittaa hakutoivejärjestystä. Mikäli tulet hyväksytyksi useampaan koulutukseen voit vastaanottaa niistä yhden. Valinnassa ei käytetä varasijoja.

Hakulomake 

Löydät hakulomakkeen Tuotannon johtamisen DI-ohjelmaan Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana (hakulomake aukeaa 1.12.2020 klo 8.00). Täytä hakulomake -painike löytyy aukeavan sivun oikeasta laidasta hakukohteen nimen "Maisterihaku, Tuotannon johtaminen, diplomi-insinööri (2 v)" alta.

 • Vastaa kysymyksiin ja lataa pyydetyt liitteet sähköiselle hakulomakkeelle sekä lähetä sähköisesti Opintopolku.fi -palvelussa.
 • Varaudu täyttämään hakulomake yhdellä kertaa. Lomaketta ei voi välitallentaa.
 • Lataa liitteet hakemukselle sähköisessä muodossa (pdf, jpg tai png) siten, että esim. tutkintotodistuksesi eri sivut tulevat peräkkäin oikeassa sivujärjestyksessä ja oikein päin samaa pdf-tiedostoon (Diploma Supplement -sivuja ei tarvita).
 • Nimeä liitetiedostosi selvästi esim. Tutkintotodistus-ins-amk-2000-05-31, Opintosuoritusote-keskeneräisestä-tutkinnosta.
 • Muista tarkistaa liitteiden luettavuus ennen kuin lataat ne hakemukseen.
 • Saat vahvistusviestin hakemuksella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, kun hakemuksesi lähettäminen on onnistunut.

Vaadittavat liitteet:

 • Kopio hakuperusteena käytettävästä tutkintotodistuksesta mukaan lukien tutkintotodistuksen liitesivut, joista näkyvät suoritetut opintojaksot arvosanoineen.
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevalta oppilaitoksen varmentama opintosuoritusote korkeintaan hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista opinnoista.

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

Hakuaika on 1.12.2020 - 20.1.2021 klo 15.00. Hakemuksen liitteitä voi täydentää Oma opintopolku -palvelussa hakuajan kuluessa tai viimeistään 7 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

Valinnan tulos julkistetaan Oma Opintopolku -palvelussa ja kaikille hakijoille myös ilmoitetaan valinnan tulos 15.4.2021 sähköpostitse. Lisäksi hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkistetaan yliopiston Opiskelemaan valitut -verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 16.7.2021 klo 15.00 mennessä.

Vaatimus suomen kielen taidosta

Vaatimus suomen kielen taidosta täyttyy, jos olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan hakemuksen liitteenä hakuaikana tai viimeistään täydennysajan loppuun 27.1.2021 klo 15.00 mennessä. Katso kaikki suomen kielen taidon osoittamisen tavat.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20 (Yliopistonkatu 34)
53851 Lappeenranta

Suomenkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
hakijapalvelut@lut.fi

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Englanninkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
admission@lut.fi