Hakeminen Yrittäjyyden DI-ohjelmaan, Lahti

AJANKOHTAISTA: Seuraava haku maisteriohjelmaan on vuodenvaihteessa 2019-2020. Tulevan haun valintaperusteet ja aikataulut  päivitetään tälle sivulle syys-lokakuussa.

Hakukelpoisuus

Voit hakea Yrittäjyyden DI-ohjelmaan (Lahti), mikäli olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 1. Suomalainen tekniikan alan yliopistotutkinto (alempi tai ylempi*)
 2. Suomalainen tai EU/EEA-maassa suoritettu tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto; insinööri (AMK) tai insinööri (ylempi AMK**)
 3. Ulkomainen tekniikan alan yliopistotutkinto, mikä asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden hakea suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinnon tulee laajuudeltaan (180 opintopistettä) ja kestoltaan (3-4 vuotta) vastata suomalaista tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti).
 4. Suomalainen muu kuin tekniikan alan yliopistotutkinto tai suomalainen muu kuin tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 5. Tietojenkäsittelyn tradenomi (AMK)
 6. Merikapteeni (AMK)
 7. Rakennusarkkitehti (AMK)
 8. Rakennusmestari (AMK)
 9. Insinööri (opistoinsinööri)

* Aiemmin suoritettu ylempi tekniikan alan yliopistotutkinto (diplomi-insinööri) ei estä hakemasta mutta hakuperusteena käytetään tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti). Poikkeus tähän on sellainen ylempään yliopistotutkintoon johtava koulutus, johon ei kuulu alempaa yliopistotutkintoa, esim. Suomessa ennen vuotta 2008 ja kaksiportaista tutkintojärjestelmää suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot.

* Saman alan koulutusohjelmasta (eli tuotantotaloudesta) valmistunut diplomi-insinööri ei ole hakukelpoinen.

** Aiemmin suoritettu ylempi ammattikorkeakoulututkinto insinööri (ylempi AMK) ei estä hakemista mutta hakuperusteena käytetään alempaa insinööri (AMK) -tutkintoa, jos hakijalla sellainen on.

Ohjelma on suunniteltu eri alojen korkeakoulututkinnon suorittaneille, joten aiempia ohjelman alan opintoja ei vaadita.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeminen

Myös keskeneräisellä tutkinnolla voit hakea, mutta tutkinto tulee olla suoritettu 31.7.2019 mennessä. Kopio tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta tulee toimittaa 5.8.2019 klo 15.00 mennessä LUT:n hakupalveluihin.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat hyväksytään suorittamaan diplomi-insinöörin (120 opintopisteen) tutkintoa tuotantotalouden koulutusohjelmaan yrittäjyyden tutkinto-ohjelmaan.

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen, tutkintotodistuksen, yrittäjyyskokemuksen ja -näyttöjen sekä ennakkotehtävän yhteispisteiden (enintään 100 pistettä) perusteella. Voidakseen tulla valituksi hakijalla on oltava vähintään 50 % mahdollisista enimmäispisteistä.

EDELLISESTÄ HAUSTA: Vuonna 2018 alin pistemäärä, jolla tuli hyväksytyksi oli 50 pistettä (max 100).

Valintakoe (enintään 60 pistettä)

Kaikki määräaikaan hakemuksen jättäneet, hakukelpoisuuden täyttävät hakijat voivat osallistua valintakokeeseen. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä, vaan osallistumisohjeet lisätään tälle sivulle lähempänä koepäivää. Valintakoe perustuu koekirjallisuuteen, joka on alla oleva vuonna 2019 (julkaistu 11.10.2018).

YRITTÄJYYDEN DI-OHJELMAN VALINTAKOE JÄRJESTETÄÄN LAHDESSA TORSTAINA 14.2.2019 KLO 15.00 - 18.00. PAIKKANA ON:

YRITTÄJYYDEN VALINTAKOE PERUSTUU SEURAAVAAN VALINTAKOEKIRJALLISUUTEEN VUONNA 2019:

 • Viitala Riitta & Jylhä Eila (2014). Liiketoimintaosaaminen, menestyvän yritystoiminnan perusta. Edita Publishing Oy, ISBN 978-951-37-6359-6.

Emme julkaise vanhoja yrittäjyyden valintakokeita.

Tutkintotodistus (enintään 20 pistettä)

Pisteytetään hakukelpoisuuden perusteena olevan tutkinnon aritmeettinen keskiarvo. Keskiarvo lasketaan kaikista numeerisesti arvostelluista, tutkintoon kuuluvista opintosuorituksista mukaan lukien opinnäytetyö. Keskeneräisellä tutkinnolla haettaessa keskiarvo on aritmeettinen keskiarvo kaikista hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista, numeerisesti arvostelluista opinnoista mukaan lukien mahdollinen opinnäytetyö.

Keskiarvot pisteytetään seuraavasti, kun todistuksen asteikko on 5-portainen ja hakijan todistuksen keskiarvo on välillä 3-5:

 • keskiarvo 3,00 - 3,50 =  5 pistettä
 • keskiarvo 3,51 - 4,00 = 10 pistettä
 • keskiarvo 4,01 - 4,50 = 15 pistettä
 • keskiarvo 4,51 - 5,00 = 20 pistettä

Muut kuin 5-portaiset asteikot suhteutetaan tähän pisteytystapaan.

Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa tutkinnon arvosteluasteikko ja pyydetty keskiarvo. Keskiarvo lasketaan yksittäisten suoritusten arvosanoista, ei aineryhmistä tms. opintokokonaisuuksista ja se ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella.

HUOM! Voit hakea vaikka keskiarvosi jäisi alle 3 - et vain saa siitä pisteitä tässä valinnassa.

Kokemus ja näytöt yrittäjyydestä (enintään 10 pistettä)

 • Pisteet annetaan tapauskohtaisesti, skaala 0-10, painotetaan oleellisinta kokemusta
 • Yrittäjänä toimivat liittävät kopion Kaupparekisteriotteesta hakemuksen liitteeksi

Ennakkotehtävä (enintään 10 pistettä)

 • Valitse kiinnostava, lyhyt yritysaiheinen teksti (esim. aikakauslehdet, kirjat, blogitekstit, uutiset). Kuvaile tekstin perusajatus lyhyesti. Peilaa tekstin sanomaa omaan yrittäjyyskokemukseesi tai näkemyksiisi yrittäjyydestä. Kerro tehtävän lopuksi, miten akateeminen yrittäjyysohjelma edistää omaa uraasi tai yrittäjyystavoitteitasi tai miksi haluat akateemiseen yrittäjäohjelmaan? Tehtävän maksimipituus on 2 sivua.
 • Tehtävässä arvioidaan analyyttisyyttä, tekstin rakennetta ja motivaatiota.
 • Ennakkotehtävässä käyttämäsi aineisto voi olla englannin- tai suomenkielinen, mutta kirjoita tehtävä suomeksi.
 • Palauta ennakkotehtävä sähköisen hakulomakkeen liitteenä.

Muuta huomioitavaa

Samalla hakukierroksella voit hakea enintään kahteen LUT:n suomenkieliseen DI-ohjelmaan ja enintään kahteen englanninkieliseen DI-ohjelmaan. Valinnassa ei käytetä varasijoja. Ohjelmassa on aloituspaikkoja korkeintaan 25.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Yrittäjyyden DI-ohjelmaan Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana. Täytä hakulomake -painike löytyy aukeavan sivun oikeasta laidasta hakukohteen nimen "Maisterihaku, Yrittäjyys, Lahti, diplomi-insinööri (2 v)" alta. Hakulomake aukeaa 3.12.2018 klo 8.00.

 • Vastaa kysymyksiin ja lataa pyydetyt liitteet sähköiselle hakulomakkeelle sekä lähetä sähköisesti Opintopolku.fi -palvelussa.
 • Varaudu täyttämään hakulomake yhdellä kertaa. Lomaketta ei voi välitallentaa.
 • Lataa liitteet hakemukselle sähköisessä muodossa (pdf, jpg tai png) siten, että esim. tutkintotodistuksesi eri sivut tulevat peräkkäin oikeassa sivujärjestyksessä samaa pdf-tiedostoon (Diploma Supplement -sivuja ei tarvita).
 • Nimeä liitetiedostosi selvästi esim. Yrittäjyyden-ennakkotehtävä-2019, Tutkintotodistus-insinööri-amk-2000-05-31, Opintosuoritusote-keskeneräisestä-tutkinnosta-2018-12-03, Työtodistus-työnantaja-kesto-3v-2kk-1pv.
 • Muista tarkistaa liitteiden luettavuus ennen kuin lataat ne hakemukseen.
 • Saat vahvistusviestin hakemuksella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, kun hakemuksesi lähettäminen on onnistunut.

Lataa hakemukseesi mukaan:

 • Ennakkotehtävä
 • Kopio hakukelpoisuuden antavasta tutkintotodistuksesta mukaan lukien tutkintotodistuksen liitesivut, joista näkyy suoritetut opintojaksot arvosanoineen
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevalta oppilaitoksen varmentama opintosuoritusote korkeintaan hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista opinnoista
 • Yrittäjänä toimivilta Kaupparekisteriote
 • Ansioluettelo (sis. kokemuksen ja näytöt yrittäjänä, yritysten johtotehtävistä tai muista yrittäjämäisistä työtehtävistä).
 • Kopiot työtodistuksista (harkinnan mukaan olennaisimmista työsuhteista yrittäjyyteen liittyen). Työtodistusten kopioiden tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistamia. Oikeaksi todistukset tähän suomenkieliseen opiskelijavalintaan voi tehdä esim. kaksi ystävääsi, jotka allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksellä todistavat kopioiden otetun alkuperäisistä todistuksistasi. Merkinnät voi kirjoittaa kopioitujen sivujen alareunaan tai marginaaliin.

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

Hakuaika on 3.12.2018 - 23.1.2019 klo 15.00. Hakemuksen liitteitä voi täydentää Oma opintopolku -palvelussa hakuajan kuluessa tai viimeistään 7 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tulos 15.4.2019 (ko. päivän aikana) sähköpostitse. Lisäksi hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkistetaan 15.4.2019 ilmoitustaululla yliopiston ala-aulassa ja Opiskelemaan valitut -verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 8.7.2019 klo 15.00 mennessä.

Vaatimus suomen kielen taidosta

Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon (YKI) suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen).

Poikkeuksena yllä olevaan ovat hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi

Puhelinneuvonta hakuaikana arkisin klo 12.00 - 15.00.

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Englanninkielisten ohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi