Kandidaattiohjelmat (3 + 2 vuotta)

Tarjoamme alemmasta korkeakoulututkinnosta alkavaa koulutusta kauppatieteissä sekä 13 tekniikan ohjelmassa. 

LUTin kandidaattiohjelmiin valituilla opiskelijoilla on automaattinen oikeus jatkaa opintojaan maisterivaiheeseen, eli ylempään korkeakoulututkintoon (diplomi-insinööri, DI tai kauppatieteiden maisteri, KTM) asti. Suurin osa kandidaattiohjelmista järjestetään Lappeenrannan kampuksella. Lahden kampuksella alkaa kaksi uutta englanninkielistä tekniikan kandidaattiohjelmaa syksyllä 2021.

Miksi LUT?

  • LUTista valmistuneiden työllistymisprosentti on 95 % vuosi valmistumisen jälkeen (Tilastokeskus, 2019)
  • Kansainvälisen opiskelijatutkimuksen mukaan meillä on maailman parhaat opiskelu- ja laboratoriotilat (International Student Barometer, 2017)
  • LUT-kauppakorkeakoulussa on Suomen paras opiskeluilmapiiri (Suomen Ekonomien vastavalmistuneiden palaute, 2018)
  • Meiltä valmistuneet diplomi-insinöörit ovat tyytyväisimpiä tutkintoonsa valmistumisen jälkeen (TEK vastavalmistuneiden palaute, 2018)
  • LUTista valmistuneilla on Suomen toiseksi parhaat palkat maisterien palkkavertailussa (Aarresaaren uraseurantakysely, 2018)

Tutustu ohjelmiin:

LUTin ohjelmiin voit hakea kevään ensimmäisen tai toisen yhteisvalinnan kautta osoitteessa Opintopolku.fi.

➔ Englanninkielisten tekniikan kandidaattiohjelmien hakuaika on 7.1.–20.1.2021.
➔ Suomenkielisten kandidaattiohjelmien hakuaika on 17.3.–31.3.2021. 

Kandidaatin opintojen laajuus

Sekä kauppatieteiden (KTK) että tekniikan (TkK) kandidaatin tutkinnot ovat laajuudeltaan 180 op ja niiden suoritusaika noin kolme vuotta. Kauppatieteiden maisterin (KTM) sekä diplomi-insinöörin (DI) tutkinnon laajuus on 120 op, suoritusaika noin kaksi vuotta.

Katso video Lappeenrannan kampuksesta
Lisää videoita YouTube-kanavalla »