Kandidaattiohjelmat (3 + 2 vuotta)

Tarjoamme alemmasta korkeakoulututkinnosta alkavaa koulutusta kauppatieteissä sekä yhdeksässä tekniikan ohjelmassa. 

LUTin kandidaattiohjelmiin valituilla opiskelijoilla on automaattinen oikeus jatkaa opintojaan maisterivaiheeseen, eli ylempään korkeakoulututkintoon (diplomi-insinööri, DI tai kauppatieteiden maisteri, KTM) asti. Kaikki kandidaattiohjelmat järjestetään Lappeenrannan kampuksella.

Miksi LUT?

  • LUTista valmistuneiden työllistymisprosentti on 95 % vuosi valmistumisen jälkeen (Tilastokeskus, 2019)
  • Kansainvälisen opiskelijatutkimuksen mukaan meillä on maailman parhaat opiskelu- ja laboratoriotilat (International Student Barometer, 2017)
  • LUT-kauppakorkeakoulussa on Suomen paras opiskeluilmapiiri (Suomen Ekonomien vastavalmistuneiden palaute, 2018)
  • Meiltä valmistuneet diplomi-insinöörit ovat tyytyväisimpiä tutkintoonsa valmistumisen jälkeen (TEK vastavalmistuneiden palaute, 2018)
  • LUTista valmistuneilla on Suomen toiseksi parhaat palkat maisterien palkkavertailussa (Aarresaaren uraseurantakysely, 2018)

Tutustu ohjelmiin:

LUTin ohjelmiin voit hakea valtakunnallisen tekniikan tai kauppatieteiden yhteisvalinnan kautta, osoitteessa Opintopolku.fi.

Seuraava hakuaika yliopistojen yhteishaussa on 18.3.–1.4.2020. Englanninkielisen tekniikan kandidaattiohjelman hakuaika on 8.1.–22.1.2020.

Kandidaatin opintojen laajuus

Sekä kauppatieteiden (KTK) että tekniikan (TkK) kandidaatin tutkinnot ovat laajuudeltaan 180 op ja niiden suoritusaika noin kolme vuotta. Kauppatieteiden maisterin (KTM) sekä diplomi-insinöörin (DI) tutkinnon laajuus on 120 op, suoritusaika noin kaksi vuotta.

Katso video Lappeenrannan kampuksesta
Lisää videoita YouTube-kanavalla »