Kandidaattiohjelmat (3 + 2 vuotta)

Tarjoamme alemmasta korkeakoulututkinnosta alkavaa koulutusta kauppatieteissä sekä 13 tekniikan ohjelmassa. 

Koulutusohjelmistamme valmistuu teknologisen ja taloudellisen kehityksen sekä kestävän hyvinvoinnin asiantuntijoita – tulevaisuuden vastuullisia päätöksentekijöitä.

Keskitymme maailmanlaajuisia tekoja vaativiin asioihin, kuten yritysten ja liiketoiminnan kestävään uudistamiseen, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sekä puhtaan veden ja energian saatavuuteen.

Meiltä saat monipuolisen koulutuksen ja tienraivaaja-asenteen työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Kandidaattiohjelmiimme valituilla opiskelijoilla on automaattinen oikeus jatkaa opintojaan maisterivaiheeseen eli ylempään korkeakoulututkintoon (diplomi-insinööri, DI tai kauppatieteiden maisteri, KTM) asti.

Suurin osa kandidaattiohjelmistamme järjestetään Lappeenrannan kampuksella. Lahden kampuksella alkaa kaksi uutta englanninkielistä tekniikan kandidaattiohjelmaa syksyllä 2021.

➔ Suomenkielisten kandidaattiohjelmien hakuaika on 16.–30.3.2022 klo 15.00.
➔ Englanninkielisten tekniikan kandidaattiohjelmien seuraava hakuaika on 5.–19.1.2022 klo 15.00.

Miksi LUT?

  • LUTista valmistuneiden työllistymisprosentti on 97 % vuosi valmistumisen jälkeen (Tilastokeskus, 2020)
  • LUT-kauppakorkeakoulussa on Suomen paras opiskeluilmapiiri (Suomen Ekonomien vastavalmistuneiden palaute, 2020)
  • Meiltä valmistuneet diplomi-insinöörit ovat tyytyväisimpiä tutkintoonsa valmistumisen jälkeen (TEK vastavalmistuneiden palaute, 2020)
  • LUTista valmistuneilla on Suomen kolmanneksi parhaat palkat maisterien palkkavertailussa (Aarresaaren uraseurantakysely, 2019)

Suomenkieliset ohjelmat (hakuaika 16.–30.3.2022 klo 15.00)

Kaikki suomenkieliset kandidaattiohjelmat järjestetään Lappeenrannan kampuksella.

Englanninkieliset ohjelmat (hakuaika 5.–19.1.2022 klo 15.00)

LUTin ohjelmiin voit hakea kevään ensimmäisen tai toisen yhteishaun kautta osoitteessa Opintopolku.fi.

Kandidaatin opintojen laajuus

Sekä kauppatieteiden (KTK) että tekniikan (TkK) kandidaatin tutkinnot ovat laajuudeltaan 180 op ja niiden suoritusaika noin kolme vuotta. Kauppatieteiden maisterin (KTM) sekä diplomi-insinöörin (DI) tutkinnon laajuus on 120 op, suoritusaika noin kaksi vuotta.

Katso video Lappeenrannan kampuksesta
Lisää videoita YouTube-kanavalla »