Uramahdollisuudet

Valmistumisen jälkeen voit sijoittua yritysten ja julkisten organisaatioiden asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

Riippuen painotuksesta ja sivuopintojen valinnasta, tyypillisiä tehtävänimikkeitä työuran alkupuolella ovat mm. talouspäällikkö, controller, liikkeenjohdon konsultti, sisäinen tarkastaja ja tilintarkastajan avustaja.

Uran edetessä voit toimia mm. laskentaekonomina, talousjohtajana ja tilintarkastaja. Voit toimia myös erilaisissa opetustehtävissä tai alan itsenäisenä yrittäjänä.

Laskentatoimen maisteriohjelma

Tutkinto
Kauppatieteiden maisteri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Business and Management

Seuraava vuosittainen hakuaika
joulukuu 2019tammikuu 2020