Software Engineering and Digital Transformation -maisteriohjelma

Ohjelmistokehitys ja digitalisaatio ovat keskeinen osa nyky-yhteiskuntaa, ja ne muovaavat niin esineitä ympärillämme kuin tapaamme viestiä.

"At LUT, students get the opportunity to identify their potential and steer toward success"

Bahman Javadi Isfahani
Computer Science

Software Engineering and Digital Transformation -maisteriohjelma tarjoaa ohjelmistosuunnitteluun ja -kehitykseen, digitaalisiin palveluihin ja liiketoimintaprosessien digitaaliseen murrokseen liittyvää syventävää tietoa ja osaamista.

Ohjelman toteutuksesta 2022/2023: ohjelman yhteiset peruskurssit ovat suoritettavissa myös etäopintoina, mutta syventävien sekä valinnaisten kurssien osalta läsnäolovaatimukset vaihtelevat – ohjelmiin valituilla opiskelijoilla tulee olla valmius tulla kampukselle tarvittaessa.

Ohjelma on englanninkielinen.

Software Engineering and Digital Transformation

Tutkinto
Master of Science in Technology

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Seuraava vuosittainen hakuaika
1.12.2021–19.1.2022 klo 15.00