LUT School of Energy Systems [LES]: kestävästi kohti hiilineutraalia maailmaa

LUT School of Energy Systems [LES]: kestävästi kohti hiilineutraalia maailmaa

LUTin tutkimus keskittyy ajankohtaisiin, tekoja vaativiin haasteisiin. Etsimme ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, tuuli- ja aurinkovoiman edistämiseen, ravinteiden ja jätteiden kierrätykseen, puhtaan veden ja energian jatkuvaan saatavuuteen sekä kestävään liiketoimintaan.

Uusien energiatehokkaiden ratkaisujen löytäminen edellyttää laaja-alaista tutkimusta. LUT School of Energy Systems -tiedekunnan [LES] tavoitteena on syvällinen järjestelmätason ymmärrys hiilineutraaliin energiajärjestelmään siirtymisestä ja sen taloudellisista, ympäristöllisistä, teknisistä ja kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä.

LESin tutkimusaloja ovat energiatekniikka, sähkötekniikka, kestävyystutkimus ja konetekniikka. Tutkimuksemme kattaa energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön tarvittavat tekniikat ja järjestelmät aina laitevalmistuksesta ja polttoaineista energian loppukäyttöön asti. Yksikkömme vahvuuksia ovat energiajärjestelmien systeemitason ymmärtäminen, koneiden ja laitteiden digitaalinen suunnittelu ja tuotanto sekä vaativat hitsatut metallirakenteet.

Osaamisemme muodostaa elinkaariajattelun mukaisen kokonaisuuden, jossa otetaan huomioon uusien sovellusten suunnittelu, materiaalivalinnat, tekniset ratkaisut ja niiden ympäristövaikutukset, valmistettavuus, käytettävyys ja energiatehokkuus. Laajojen kokonaisuuksien hallinta on tutkimuksessamme avaintekijä.

Tutkimustoimintamme on luonut pohjan useille maailmanlaajuisille menestystuotteille ja uudelle yritystoiminnalle. Vahva merkki osaamisestamme ovat myös kymmenet myönnetyt patentit.

Kokeellista tutkimustoimintaa yli tiedekuntarajojen LUTissa palvelee LUT Voima -yksikkömme.

LES koordinoi tiederajat ylittävää Carelian Drives and Motor Centre (CDMC) -tutkimusyksikköä. Yksikkö on LUTin ja ABB:n yhteinen osaamiskeskus, joka keskittyy pitkäjänteiseen, vaativaan sähkökoneisiin ja sähkökäyttöihin sekä energiatehokkuuteen liittyvään tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan.

LESin tuottamat energia-, kone-, sähkö- ja ympäristötekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat ovat kansainvälisesti akkreditoituja ja niille on myönnetty EUR-ACE- ja ASIIN -laatuleimat.

Ajankohtaista

LUT-yliopisto selvitti Etelä-Savossa: Uusi hakeratkaisu vähensi päästöjä jopa 96 prosenttia öljylämmitykseen verrattuna

LUT-yliopiston Mikkelissä toimiva bioenergian laboratorion tutkimusryhmä selvitti, miten biomassan uusi toimitus- ja käyttöratkaisu sopii korvaamaan vanhoja öljylämmityskohteita. Uutta konseptia...

Sähköverkon käyttöä voidaan tehostaa joustotoimenpiteillä

Sähkönjakelun tehostaminen ja ennenaikaisten vahvistusinvestointien välttäminen ovat tärkeitä tavoitteita sähköverkon kokonaiskustannusten hillitsemiseksi. LUT-yliopiston tutkimushankkeessa...

 

Tutkimuksen kärkiteematOta yhteyttä

LUT School of Energy Systems

Johtaja Olli Pyrhönen
p. 040 516 6411
olli.pyrhonen@lut.fi

Varajohtaja Juha Varis
p. 040 501 7478
juha.varis@lut.fi

 

Seuraa meitä Twitterissä