Sähköistäminen ja power-to-x-teknologiat

Sähköistäminen ja power-to-x-teknologiat

Uusiutuvaa, hajautettua energian tuotantoa rakennetaan kiihtyvällä tahdilla. Esimerkiksi liikenne sähköistyy kovaa vauhtia. Uusia ratkaisuja kehitettäessä on otettava huomioon muun muassa valintojen kestävyys, sähkön toimitusvarmuus, varastointi ja digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet.

Uusia hiilineutraaleja ratkaisuja tarvitaan kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, kuten esimerkiksi teollisuudessa, maataloudessa ja liikenteessä. Yksi avainteknologia, joka voi auttaa ratkaisemaan vaikkapa teollisuuden ja liikenteen isot hiilidioksidiongelmat, on power-to-x-teknologia [P2X].

P2X on teknologia, jonka perusajatuksena on muuttaa sähköä toiseen energiamuotoon: kaasuksi, nesteeksi tai tarvittaessa takaisin sähköksi. Myös muut lopputuotokset, kuten kemikaalit, ovat mahdollisia. P2X-teknologioissa hyödynnetään uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä vedyn tuottamiseen. Hiilidioksidi kerätään ilmasta tai teollisuuden päästöistä. Näin saatua hiiltä voidaan yhdistää esimerkiksi vetyyn. Mahdollista on myös tuottaa ammoniakkia vedystä ja typestä. P2X ja vetytalous luovat ratkaisuja vähähiilisyyteen ja pitkäaikaiseen energian varastointiin.

"Suomessa on vahvoja teknologiayrityksiä, jotka toimivat laajasti kansainvälisillä markkinoilla. Alalla on huikea teknologia- ja järjestelmäratkaisujen vientipotentiaali", toteaa professori Jarmo Partanen