Teräsrakenteiden laboratorio

LUT Koneen Teräsrakenteiden laboratorio on toiminut konetekniikan rakenteiden vaativaan suunnitteluun ja lujuustekniseen tarkasteluun liittyvän osaamisen edelläkävijänä Suomessa vuodesta 1974. Laboratorio on hyvin tunnettu myös ulkomailla mm. aktiivisesta toiminnasta IIW:ssä (International Institute of Welding).
 

Yksikön tehtävänä on antaa alan korkeinta opetusta sekä tuottaa perus- ja jatkotutkintoja. Tutkimuksen päämääränä on luoda edellytykset hallita rakenteiden kestävyys ja toimivuus  erityisesti vaativissa suunnittelukohteissa mahdollisimmat hyvin. 

Tutustu HRO Suunnittelufoorumi. www.lut.fi/hro
 

Tieteellinen tutkimustoiminnan painotusaloja ovat:

 • Hitsausliitosten staattinen ja väsymiskestävyys
 • Lujien terästen staattinen- ja väsymiskestävyys
 • Väsymiskestoiän laskentamenetelmät (rakenteellisen jännityksen-, tehollisen lovijännityksen- ja paikallisen venymän menetelmät sekä murtumismekaniikka)
 • Hitsatun rakenteen väsymiskestävyyden parantaminen hitsatussa tilassa sekä erilaisin jälkikäsittelymentelmin
 • Lujien terästen ruuviliitosten kestävyys
 • Ohutlevyrakenteiden stabiilius ja vinoutumisilmiöt
 • Hitsattujen rakenteiden FE-analyysit erityisesti huomioiden jännityskonsentraatiot
 • Hitsattujen levy- ja rakenneputkiliitosten äärikestävyys alhaisissa käyttöolosuhteissa (arktiset rakenteet)
 • Hitsausliitosten laatu
 • Laserhitsattujen liitosten staattinen ja väsymiskestävyys
 • Vauriotapausten analysointi
 • ...

Aineenkoetuslaitteita rakenteiden staattisen- ja väsymiskestävyyden määritykseen

 • Aineenkoetuslaitteet (kuormituskehät) mahdollistavat rakenteiden ja komponettien sekä koesauvojen staattisen sekä väsytystestauksen aina 5000 kN saakka
   
 • T-ura lattia (2 kpl 4 x 9,6 m2, kokonaispituus 21 m, sekä 3,2 x 4 m2) ja T-ura pöytä (4 x3,5 m2) mahdollistavat todellisten rakenteiden testauksen joita ei voida kokonsa puolesta testata laboratorion aineenkoetuslaitteilla
   
 • 1000 kN -puristuskehä
  1000 kN puristuskehä lähinnä ohutlevyrakenteiden puristuskestävyyden määrityksiä varten (sauvan suurin pituus 7 m)
   
 • K-liitos -kehä 
  Putkipalkkien K-liitosten kuormituskehä, missä mahdollisuus myös kylmiin olosuhteisiin aina -60ºC saakka.
   

Muita tutkimuslaitteita

 • Vahvistimia, suodattimia ja antureita
  Venymä-, siirtymä-, paine ym. mittauksia varten.
 • Röntgendiffraktio
  Jännitysten määrittämiseen kappaleen pinnalta mm. jäännösjännitykset
 • 3D-mittavarsi
  mm. hitsin rajaviivan muodon määrittämiseen
 • Laseri mitta-anturi
  2D muodon määrityksiin
 • Optinen 3D (DIC) muodonmuutosmittauslaitteisto
  mm. venymien mittaamiseen
 • Kylmälaitteisto materiaalien ja liitosten testaukseen kylmissä olosuhteissa aina -60ºC lämpötilaan saakka.

   
 • Katso tästä linkistä laboratorion laite-esittely, click this for presentation of laboratory

Menestystä energiatehokkuudella ja elinkaarihallinnalla

Hanke-esittely

Lisätietoja

Professori Timo Björk
p. 0400 553 508

Laboratorioinsinööri Matti Koskimäki
p.0400 729 731

etunimi.sukunimi@lut.fi