Yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus

LUT on toiminut vuodesta 2003 lähtien yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksen ja kehittämisen parissa. LUTin keihäänkärki yrittäjyyskasvatuksessa on ollut maailmanlaajuisesti ensimmäisen Yrittäjyyskasvatuksen mittariston kehittäminen (2008).

Yrittäjyyskasvatus nähdään opettajan toimintoina ja valintoina, joiden tarkoitus on tukea eri-ikäisten oppijoiden oma-aloitteisuutta, aktiivisen elämänasenteen kehittymistä, yrittäjyyden mahdollisuuksien näkemistä sekä yrittäjien tarvitsemien taitojen ja ominaisuuksien kehittymistä.

Ysimittari – tutkimus yhdeksäsluokkalaisten yrittäjyysvalmiuksista

Ysimittari-tutkimuksessa selvitetään Suomessa peruskoulua käyvien yhdeksäsluokkalaisten nuorten käsityksiä omista yrittäjyysvalmiuksistaan. Tutkimus on valtakunnallinen ja se toistetaan kolme kertaa. Ensimmäinen datankeruu toteutetaan keväällä 2020. Opetushallitus lähettää kyselyn kaikkiin Suomen yläkouluihin. Tutkimus kattaa vuosina 2004, 2005 ja 2006 syntyneet nuoret.

Tutkimus perustuu kyselyyn, jossa on kolme kieliversiota: suomi, ruotsi ja englanti. Kyselyyn vastataan puhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Tietojen tallentamisesta ja säilytyksestä vastaa LUT-yliopisto. Tutkimuksen rahoittaa Yksityisyrittäjäin Säätiö. Yhteistyössä ovat mukana Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus sekä Valtakunnallinen Yes ry ja Nuori yrittäjyys ry.

Kyselyn rakentamisessa on hyödynnetty laadullisia tutkimusmenetelmiä sekä co-creation eli yhteiskehittelyn menetelmiä. Kyselyä pilotoi eri puolilla Suomea noin 260 nuorta. Pilottien yhteydessä kerättiin kirjallista palautetta kyselyn sisällöstä, teknisestä toteutuksesta ja visuaalisesta ilmeestä.

Lisätietoja tutkimuksesta saa tutkija Anu Raappanalta, anu.raappana[a]lut.fi

Opettajan yrittäjyysmittaristo

Opettajan yrittäjyysmittaristo on yrittäjyyden edistämisen itsearvioitityökalu ammattikorkeakoulun opettajille, rehtoreille ja tutkimushenkilöstölle. Se on kehitetty ja testattu yhdessä ammattikorkeakouluopettajien ja monitieteellisen tutkimusryhmän kanssa. Opettajan yrittäjyysmittariston avulla jokainen AMK-opettaja saa käsityksen omasta toiminnastaan ja hän voi arvioida sekä kehittää omaa ja korkeakoulunsa toimintaa yrittäjyyden edistäjänä.

Yrittäjyysmittaristossa vastaaja saa henkilökohtaisen palautteen toiminnastaan viiteen eri teemaan jäsennettynä sekä vinkkejä yrittäjyystaitojen kehittämiseen. Kehittyvällä toiminnalla toivotaan olevan opiskelijoiden yrittäjyyttä ja yritteliäisyyttä vahvistava vaikutus.

Lisätietoja opettajan yrittäjyysmittaristosta: www.lut.fi/yrittajyysmittaristo

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo™ on itsearviointityökalu perus- ja toisen asteen opettajille ja rehtoreille. Mittaristo soveltuu myös opettajaksi opiskeleville. Katso täältä lisätietoja opiskelijalle.

Mittariston avulla vastaaja voi arvioida sekä kehittää omaa ja oman oppilaitoksen yrittäjyyskasvatusta. Mittaristo on maksuton, helppokäyttöinen ja nopea. Vastaaminen vie aikaa noin 15 minuuttia. Ennen vastaamista opettajan tulee rekisteröityä palvelun käyttäjäksi täällä.

Rekisteröitymistä tarvitaan, jotta vastaaja saa oikean oppilaitostason kysymykset, vastaukset tallentuvat ja vastaaja pääsee palaamaan ja vastaamaan uudelleen sekä seuraamaan kehitystään. Palaute ohjautuu vastaajan sähköpostiin vastaamisen jälkeen.

Tutkimuksen eettiset pelisäännöt ohjaavat mittariston kehittämis- ja tutkimustyötä. Vastaaminen tapahtuu nimettömänä, vastauksia hyödynnetään ryhmittäin, ei yksilötasolla, tutkimusaineistona kehittämistyössä, ja kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Yrittäjyyskasvatustyön MTEE-työkalu lanseerattiin vuonna 2020

Vuonna 2020 lanseerattiin uusi työkalu perus- ja toisen asteen opettajien yrittäjyyskasvatustyön tueksi, ja MTEE (Measurement Tool for Entrepreneurship Education) löytyy osoitteesta: https://mtee.lut.fi 

Perus- ja toisen asteen työkalut ovat kiinnostaneet myös kansainvälisesti ja tällä hetkellä EUMTEE kerää opettaja-aineistoa kuudella kielellä.

E.S.S.E.N.C.E -Entrepreneurial Skills in Schools Education: Nurturing Citizenship and Entrepreneurship

Olemme mukana kansainvälisessä hankkeessa E.S.S.E.N.C.E -Entrepreneurial Skills in Schools Education: Nurturing Citizenship and Entrepreneurship (Erasmus + KA2 N. 2018-1-IT02-KA201-048137) jonka tarkoituksena on tukea opettajien ammatillista osaamista tarjoamalla työkaluja oppilaiden yrittäjämäisten kompetenssien kehittämiseen ja arviointiin. Hankkeessa esitellään erilaisia aktiviteetteja kompetenssien oppimiseksi ja kehitetään arviointimenetelmiä sekä opettajalle, että itsearviointimalleja oppilaille.

Hankkeen koordinoinnista vastaa Institute Fontanile Anagnino (Italia). Muita partnereita ovat Consorzio Ro.Ma. (Italia), Framtidsfrön (Ruotsi), Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia (Puola), TEK Ortaokulu (Turkki) ja Murcian yliopisto (Espanja).

Tutustu hankkeen sivuihin sekä arviointityökaluihin osoitteessa:

https://essenceproject.eu/