Laskennallinen tiede

Tutkimusala keskittyy tutkimuksessaan laskennallisiin tieteisiin ja sen sovelluksiin teollisuusprosessien mallinnuksessa ja simuloinnissa, sekä fysiikan, sovelletun matematiikan ja tietojenkäsittelyn perustutkimukseen.

LUT on mukana Suomen Akatemian Inversiomallinnuksen ja kuvantamisen huippuyksikössä. Tutkimuksen erityisenä kohteena on simulointimallien luotettavuus: missä määrin mittaustulokset riittävät vähentämään mallien ennusteiden epävarmuuksia. Keskeisiä sovelluskohteitamme ovat ilmakehän ja sään ilmiöt (yhteistyökumppanina Ilmatieteen laitos). Aihe on kuitenkin geneerinen ja tarjoaa yhteistyötä sekä Teknis-luonnontieteellisen tohtoriohjelman sisällä että yliopiston muiden yksiköiden ja yritysten kanssa, esimerkkeinä kaukokartoitus, tuulivoima (sisämaan tuulipuisto) tai teollinen tomografia.

Tutkimuksen ydinmetodologiaan kuuluvat myös laskennallinen virtaustekniikka, muodon optimointi ja monitavoitteinen päätöksenteko. Lisäksi "pehmeä" laskenta ja tietojen analysointi ovat kasvava tutkimusala.

Materiaalien laskennallisen mallintamisen tutkimus keskittyy ns. ab initio -mallinnukseen ja moniskaalamallinnukseen. Näiden menetelmien ansiosta on mahdollista analysoida monimutkaisia pintarakenteita. Toinen merkittävä sovellusalue on ab initio -laskenta pintojen kemiallisten reaktioiden tutkimuksessa.

Konenäön ja hahmontunnistuksen tutkimusryhmän alueeseen kuuluvat kuvantava mittaus, kuvankäsittely ja kuva-analyysi, laskennallisesti älykkäät mallinnus- ja hahmontunnistusmenetelmät sekä ratkaisujen kehittäminen konenäkösovelluksiin. Ryhmä on keskittynyt teollisuuden sovelluksiin sekä lääketieteelliseen kuvankäsittelyyn ja tekee laajasti yhteistyötä yritysten kanssa.

Lisätietoja

Laskennallinen tiede

professori Lasse Lensu
puh. +358 40 7591 720
lasse.lensu@lut.fi