Vihreä kemiantekniikka

Globaalien yhteiskunnallisten muutosten myötä kestävän kehityksen periaatteet korostuvat entistä enemmän. Kestävä kehitys pitää sisällään useita teemoja kattaen muun muassa ympäristöystävällisemmän metallintuotannon, luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen, edistyksellisten vedenkäsittelymenetelmien hyödyntämisen, uusiutuvien raaka-aineiden käytön energiantuotannossa sekä lisäarvon tuottamisen jätteistä.

Vihreän kemiantekniikan tutkimusalalla koulutetaan asiantuntijoita, innovaattoreita ja johtajia alati muuntuvaan toimintaympäristöön. Valmistuneet tohtorit sijoittuvat erotustekniikoiden, analytiikan ja vedenkäsittelyn asiantuntijoina kaivannais-, metalli- ja kemianteollisuuteen sekä biotalouden osa-alueille.

Tohtorikoulutus vihreän kemiantekniikan tutkimusalalla sisältää kurssimuotoisen ja räätälöidyn koulutuksen lisäksi väitöskirjan valmistelun osana vihreän kemiantekniikan tutkimusryhmiä. Tutkimusryhmissä työskentelyllä varmistetaan pitkäjänteisten strategisten tutkimuslinjausten ja yksittäisten väitöstöiden integraatio.

Opetusohjelma on joustava. Yhteistyö eri tohtorinkoulutusverkostojen kanssa mahdollistaa opintojen suorittamisen muissa yliopistoissa. Lisäksi opetusta voidaan suunnitella yksittäiselle jatko-opiskelijalle sopivaksi kirjallisuustöiden ja kirjallisuustenttien muodossa. Osa opinnoista suoritetaan poikkitieteellisinä yhdessä LUT:n muiden tohtoriohjelmien opiskelijoiden kanssa.

Vihreän kemiantekniikan tutkimusalalta valmistuneet tohtorit ovat osoittaneet

  • erityisalansa systemaattista ymmärrystä, ko. alan menetelmien hallintaa sekä kykyä merkittävien tutkimusprojektien toteuttamiseen;
  • kykyä merkittävän uuden tiedon tuottamiseen, joka johtaa kansallisiin/kansainvälisiin julkaisuihin ja patentteihin;
  • kykyä arvioida kriittisesti sekä myös kehittää uusia ideoita ja argumentoida valintojensa puolesta ottaen huomioon sekä teknologiset, yhteiskunnalliset että taloudelliset näkökulmat;
  • kykyä kehittää projektisuunnitelmia kansainvälisessä ympäristössä sekä kommunikoida vertaistensa kanssa niin kansainvälisessä tiedeyhteisössä kuin yhteiskunnassakin, sekä
  • kykyä edistää akateemisessa ja ammatillisessa kontekstissa teknologian, yhteiskunnan ja kulttuurin kehittymistä nykyisessä tietoyhteiskunnassa.

Lisätietoja

Vihreä kemiantekniikka

professori Antti Häkkinen
tel. +358 40 354 3218
antti.hakkinen@lut.fi