Kielikeskus

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun kielen ja kulttuurin asiantuntijat on koottu yhteiseen organisaatioon.

Kielikeskus kehittää kansainvälistymisen edellytyksenä olevaa kielten, kulttuurien ja vuorovaikutuksen osaamista sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan että alueen työelämän tarpeisiin.

Ammattitaitoiset kielten opettajat valmentavat erilaisia oppijoita kulttuurienvälisiin vuorovaikutustilanteisiin. Vieraiden kielten ja kulttuurien oppiminen nähdään mahdollisuutena laajentaa maailmankuvaa ja kehittää luovaa ajattelukykyä.

Kielikeskus tarjoaa tällä hetkellä eritasoisia opintoja seuraavissa kielissä ja viestinnässä:

  • englanti
  • ruotsi
  • espanja
  • saksa
  • kiina
  • suomi
  • ranska
  • venäjä

Lisätietoa löydät Saimaan AMK:n sivuillta.

Tiedustelut

Lisätietoja kielikeskuksen toiminnasta:
Merja Karppinen, Kielikeskuksen johtaja
etunimi.sukunimi@saimia.fi tai puh. 040 665 0091

LUT-yliopisto

Postiosoite:
PL 20, 53851 Lappeenranta

Käyntiosoite:
Skinnarilankatu 34
53850 Lappeenranta

Puh. 0294 462 111

Katso kaikki yhteystiedot