Skinnarilan kampuksen kielikeskus

Skinnarilan kampuksen kielikeskus on Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteinen kielikeskus. Kielikeskus on osa Saimaan ammattikorkeakoulun organisaatiota, mutta tarjoaa kieli- ja viestintäkoulutuksen koko kampukselle.

Kielikeskus tarjoaa tällä hetkellä eritasoisia opintoja englannin, saksan, ruotsin, venäjän, ranskan, espanjan ja suomen kielessä. Näistä uutena voit aloittaa espanjan, ranskan, saksan ja venäjän kielen. Voit aloittaa myös suomi vieraana kielenä -opinnot alkeista.

Viestinnän kursseilla kehität esiintymistaitoa ja kirjallista viestintää suomeksi. Nämä ovat tarkoitettu suomen kieltä äidinkielenään puhuville. Kielikeskuksen ohjelmaan kuuluu myös kulttuurien välisen viestinnän kursseja.

Kieli- ja viestintätaitoja tarvitset yliopisto-opinnoissa. Ne ovat myös tärkeä osa työelämää ja akateemista yhteisöä. Kielikeskuksen kursseilla pystyt kehittämään muitakin tärkeitä valmiuksia kuten vuorovaikutus-, tiimityö- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Kielikeskuksen tavoitteena on tarjota kaikille opiskelijoille ja henkilökunnalle monipuoliset, motivoivat ja erilaisia tarpeita vastaavat opiskelumahdollisuudet. Kielikeskuksen kursseille voit osallistua myös avoimen korkeakoulun kautta, vaikka et olisikaan yliopiston perusopiskelija. Opiskelu kursseillamme on käytännönläheistä.

Tavoitteena on, että pystyt käyttämään opiskeltavaa kieltä opintojen alusta lähtien ja että voit jokaisella kurssillamme kehittää ammatissasi tarvittavia valmiuksia. 

Lisätiedot

Lisätietoja antaa kielikeskuksen johtaja Vuokko Paakkonen, vuokko.paakkonen@saimia.fi ja 040 532 5184

Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT

Postiosoite:
PL 20, 53851 Lappeenranta

Käyntiosoite:
Skinnarilankatu 34
53850 Lappeenranta

Puh. 0294 462 111

Katso kaikki yhteystiedot