Tietohallinto

Tietohallinto tuottaa palveluja, jotka edistävät yliopiston ydintavoitteiden toteutumista, vastaa tietohallinnon palvelutuotannosta, tukipalveluista ja strategisesta suunnittelusta ja hoitaa yliopiston av-palveluja. 

Tietohallinnon ohjeet henkilökunnalle ja Helpdeskin palvelulomake löytyvät yliopiston Intranetistä.

Origo-palvelupiste tarjoaa opiskelijoille neuvontapalveluin tuetun opiskelu- ja työskentely-ympäristön. Opiskelijoille suunnatut IT-palvelut löytyvät UNI-portaalista.

Mikäli havaitset tai epäilet IT-palvelujen tai tunnusten väärinkäyttöä, voit jättää siitä tietoturvan poikkeamailmoituksen.

Lisätiedot
Tietohallintopäällikkö Antti Sirviö, puh. +358 40 5820878, antti.sirvio(at)lut.fi

Ota yhteyttä

Kestävuusmuutoksen tutkimusryhmä

  • Laboratorion johtaja: Ympäristöjohtamisen professori Lassi Linnanen lassi.linnanen@lut.fi
  • Tutkimusryhmä keskittyy muun muassa ilmastonmuutoksen hillintään, kestävyyden edistämiseen, kiertotalouteen ja kuluttajan rooliin kestävyysmuutoksessa
  • 1 professori, 3 apulaisprofessoria, 1 tutkijatohtori, 5 nuorempaa tutkijaa ja 2-3 tutkimusapulaista
  • Tutkimusaiheina muun muassa: kiertotalous tekstiiliteollisuudessa, jakamistalous, metsäteollisuuden korkean jalostusarvon tuotteet, henkilökohtainen päästökauppa, biolhiilen käyttö hiilen sidonnassa, hiilinegatiiviset teknologiat