Tilapalvelut

Tilapalvelut vastaavat yliopiston tila-, huolto- ja yliopistomestaripalveluista sekä infopisteen toiminnasta.

Yliopisto vuokraa tilojaan erilaisten kokousten, seminaarien ja asiakastilaisuuksien järjestämiseen. Tutustu vuokrattaviin tiloihin tilavuokrat-sivulla.

Lisätiedot
Kiinteistöjohtaja Tuomo Tamper, puh. 0400 578 325, tuomo.tamper@lut.fi
Vastaava yliopistomestari Ari Kuolimo, puh. 040 571 1587, ari.kuolimo@lut.fi

Yliopistomestarit
Puh. 0294 462 669, yliopistomestarit@lut.fi

Ota yhteyttä

Kestävuusmuutoksen tutkimusryhmä

  • Laboratorion johtaja: Ympäristöjohtamisen professori Lassi Linnanen lassi.linnanen@lut.fi
  • Tutkimusryhmä keskittyy muun muassa ilmastonmuutoksen hillintään, kestävyyden edistämiseen, kiertotalouteen ja kuluttajan rooliin kestävyysmuutoksessa
  • 1 professori, 3 apulaisprofessoria, 1 tutkijatohtori, 5 nuorempaa tutkijaa ja 2-3 tutkimusapulaista
  • Tutkimusaiheina muun muassa: kiertotalous tekstiiliteollisuudessa, jakamistalous, metsäteollisuuden korkean jalostusarvon tuotteet, henkilökohtainen päästökauppa, biolhiilen käyttö hiilen sidonnassa, hiilinegatiiviset teknologiat