Avaintietoa ja lukuja 2016

  • Tieteellisiä julkaisuja 836
  • Ylempiä korkeakoulututkintoja 575, joista diplomi-insinöörejä 410 ja kauppatieteiden maistereita 165
  • Alempia korkeakoulututkintoja 371, joista tekniikan kandidaatteja 240 ja kauppatieteiden kandidaatteja 131
  • Tohtorintutkintoja 48, joista tekniikassa 42 ja kauppatieteissä 6
  • Perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita yhteensä n. 4800
  • Täydennyskoulutuksen opiskelijoita noin 370
  • Avoimen yliopiston opiskelijoita noin 650
  • Henkilökuntaa yhteensä 851
  • Tutkimus- ja opetushenkilökuntaa 531
  • Rahoitus vuonna 2016: OKM-rahoitus 46,4 M€ ja täydentävä rahoitus 29,6 M€ 

Lisää tilastotietoa vuosilta 2012-2016 (pdf-tiedosto).

Lisätiedot

Suunnittelupäällikkö Sirpa Riikkinen, puh. 040 481 9595, sirpa.riikkinen@lut.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT

Postiosoite:
PL 20, 53851 Lappeenranta

Käyntiosoite:
Skinnarilankatu 34
53850 Lappeenranta

Puh. 0294 462 111

Katso kaikki yhteystiedot