LUT-yliopiston kandidaattiohjelmiin runsaasti hakemuksia

LUT-yliopiston suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin tuli yhteensä 6 074 hakemusta. Suosituimpia koulutusohjelmia olivat kauppatieteet, tuotantotalous, tietotekniikka ja konetekniikka.

Kuva LUTin opiskelijasta luonnossa

LUT-yliopistoon tuli maaliskuun lopussa päättyneessä korkeakoulujen toisessa yhteishaussa yhteensä 6 074 hakemusta. Hakemuksista 3 159 tuli tekniikan aloille ja 2 915 kauppatieteisiin. Tekniikan koulutusohjelmista hakijoita kiinnostivat eniten tuotantotalous, tietotekniikka ja konetekniikka. Eniten kiinnostusta lisäsi tuotantotalouden koulutusohjelma, johon tuli ensisijaisia hakemuksia 13,9 % enemmän kuin viime vuonna.

Kaiken kaikkiaan hakijamäärät LUTin kandidaattiohjelmiin ovat olleet huimassa nousussa viiden vuoden ajan, vuodesta 2016 lähtien kasvua on tullut 67 %. Myös ohjelmavalikko on laajentunut englanninkielisillä kandidaattiohjelmilla. Tammikuussa 2021 päättyneessä maisterihaussa hakemusten määrä kasvoi suomenkielisissä ohjelmissa 11,5 % ja englanninkielisissä 25,9 % edelliseen vuoteen verrattuna.

"LUT tunnetaan opiskelijoiden keskuudessa innostavasta opiskeluilmapiiristä sekä laadukkaasta koulutuksesta. Hakijamme ovat tietoisia, että LUTista työllistytään erittäin hyvin", koulutuksesta vastaava vararehtori Jaana Sandström sanoo.

LUTissa on tarjolla kevään toisessa yhteishaussa 580 aloituspaikkaa, joista 440 on tekniikan ja 140 kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon johtavissa tutkinto-ohjelmissa. Tekniikan alan yhteisvalinnassa 70 % aloituspaikoista täytetään ylioppilastodistuksen arvosanoihin perustuvalla todistusvalinnalla. Kauppatieteellisen opiskelijoista 60 % valitaan todistusvalinnalla.

Valintakokeet järjestetään kesäkuun alussa usealla eri paikkakunnalla. Mikäli koronatilanteesta johtuen kevään aikana annetaan uusia viranomaismääräyksiä, joilla on vaikutusta valintakokeiden järjestämiseen, tiedotetaan muutoksista hakijoille erikseen.

Kaikki hyväksytyksi tulleet opiskelijat saavat automaattisesti opinto-oikeuden maisteriopintoihin eli tekniikassa diplomi-insinöörin ja kauppatieteissä kauppatieteiden maisterin tutkintoon asti. LUTissa tekniikan ja kauppatieteiden opintoja voi myös yhdistää.

Lisätiedot:

Jaana Sandström, koulutuksesta vastaava vararehtori, jaana.sandstrom@lut.fi, 040 571 6197