Opinnäyte- ja harjoitustyöt

Opinnäyte- ja harjoitustyöt ovat yksi vakiintuneimmista yritysten, yliopiston ja opiskelijoiden välisistä yhteistyömuodoista. Niiden avulla yritykset voivat ratkaista erikokoisia toimintaansa liittyviä haasteita. Opiskelijat taasen saavat tärkeää kokemusta aidoista omaan alaansa liittyvistä työelämän tehtävistä.

Opinnäyte- ja harjoitustöiden osalta on huomioitava, että ne ovat aina ensisijaisesti opiskelijan opintoihin liittyviä töitä. Siksi niitä ei tule suoraan verrata ammattilaisen tekemään konsulttityöhön.

Harjoitustöitä teettämällä yritykset voivat myös testata itselleen sopivia potentiaalisia uusia työntekijöitä. Diplomi- ja pro gradu –töiden teettäminen onkin yksi tehokkaimmista valmistuvien opiskelijoiden rekrytointikeinoista.

Diplomityö / Pro gradu

Diplomi- tai pro gradu -työ on maisteritutkinnon akateeminen opinnäyte, jossa opiskelija hyödyntää laajalti maisteriopintojen aikana hankkimiansa tietoja ja taitoja tietyn ongelman ratkaisussa. Työn aiheiksi sopivat erityisen hyvin erilaiset suunnittelu-, kehitys- tai tutkimushankkeet. Yrityksiltä toivotaankin runsaasti aihe-ehdotuksia, sillä suurin osa opiskelijoista tekee diplomi- tai pro gradu –työnsä yritykseen.

Opiskelijan välityksellä yritys saa kumppanikseen yliopiston ja käyttöönsä alan uusimman tiedon ja osaamisen. Diplomi- tai pro gradu -työn avulla voidaan ratkaista arkaluontoisempiakin haasteita, sillä sen voi salata rajoitetuksi ajaksi.

Huomioitavaa:

 • Työn laajuus on noin 6 kuukautta työtä ja sen voi aloittaa yrityksen aikataulutoiveiden mukaisesti.
 • Aiheen lopullinen määrittely tapahtuu aina yhdessä opiskelijan ja työn akateemisen ohjaajan kanssa.
 • Diplomi- tai pro gradu -työ vaatii opiskelijan työskentelyä tukevan vastuuhenkilön myös yrityksen puolelta.
 • Maisteritutkinnon opinnäytetyöstä maksetaan yleensä opiskelijalle rahallinen korvaus joko palkkana tai stipendinä LUT:n tukisäätiön kautta.

Kandidaatintyö / -tutkielma

Kandidaatintyö on kandidaattitutkinnon opinnäytetyö, jossa opiskelija hyödyntää kandidaattiopintojen aikana hankkimiansa tietoja ja taitoja rajatun ongelman ratkaisussa. Työn aiheiksi sopivat erityisen hyvin erilaiset pienet kirjallisuus- tai muut selvitykset, kehittämistehtävät, haastattelut tai suunnittelutyöt. Yritykset voivat hyvin ehdottaa omia ratkaistavia ongelmiaan töiden aiheiksi.

Huomioitavaa:

 • Työn laajuus on noin 7 viikkoa työtä ja sen voi aloittaa yrityksen aikataulutoiveiden mukaisesti. Tyypillisimmät aloitusajankohdat ovat alkusyksy ja –vuosi.
 • Päätöksen aiheen soveltuvuudesta ja laajuudesta tekee aina työn akateeminen ohjaaja.
 • Kandidaatintyöstä tehdään aina julkinen raportti.
 • Kandidaatintyöt ovat yleensä yritykselle ilmaisia. Suosittelemme kuitenkin työn tekemisestä aiheutuvien suorien kustannusten kattamista.

Harjoitustyöt

Harjoitustyöt ovat opintoihin kuuluviin kursseihin liittyviä oppimistehtäviä. Niiden avulla opiskelija opettelee kurssilla opiskeltavan asian soveltamista käytäntöön.

Harjoitustöiksi sopivat erityisen hyvin pienehköt ja selvärajaiset tehtävät kuten erilaiset analyysit ja kartoitukset sekä pienemmät ideointi- ja kehitystehtävät, jotka ovat helposti opiskelijoille ohjeistettavissa.

Harjoitustöiden avulla yritys voi saada tekijäänsä odottavan työn tehtyä opiskelijan tai opiskelijaryhmän voimin. Uusin silmin aihetta katsovat opiskelijat voivat parhaimmillaan löytää tuoreita ratkaisuvaihtoehtoja organisaatiolle tuttujen mallien vaihtoehdoiksi.

Huomioitavaa:

 • Töiden laajuus vaihtelee kurssin mukaan – tavanomainen työmäärä on noin 50-100 h / opiskelija. Koska harjoitustyöt tehdään usein ryhmätöinä, kertautuu työpanos yrityksen näkökulmasta.
 • Harjoitustyön teettäminen ajoittuu aina opetuksen aikataulujen mukaisesti.
 • Kurssien opettajat ottavat mielellään harjoitustyöaihe-ehdotuksia yrityksiltä. Päätöksen aiheen soveltuvuudesta ja laajuudesta tekee aina kurssin opettaja.
 • Harjoitustyöt ovat pääsääntöisesti yritykselle ilmaisia.
 • Harjoitustyöksi sopivien aiheiden kohdentamisessa oikeille kursseille auttaa Firmatiimi (firmatiimi@lut.fi).

 

Ota yhteyttä

Firmatiimi

Tarvitessasi apua opinnäyte- tai harjoitustöiden määrittelyssä ota yhteyttä

firmatiimi@lut.fi

tai

Elina Hannikainen-Himanen
LUT & LAB Urapalvelut
elina.hannikainen-himanen@lut.fi
040 573 3790