left

TkT, KTM Anne Kallio toimii moduulin Johtajuus hyvinvointialalla -moduulin kouluttajana. Annella on tutkijatausta sekä kokemusta mikroyrityksen- ja yhdistystoiminnan johtamisesta. Kunnallisalan kehittämissäätiön tuella hän teki selvityksen: ’Kuntien työllistämispalvelut – elinvoiman vahvistamista vai sosiaalipalvelua?’ Parhaillaan Anne kartoittaa järjestöjen roolia työllisyydenhoidossa työllisyyden kuntakokeiluissa, muita kentän muutoksia unohtamatta.

right
Anne Kallio

Työllisyyssuunnittelija, TkT Anne Kallio

LinkedIn-profiili

anne.kallio@vates.fi
puh. +358 44 493 1300