left

Tietopääoma kilpailutekijänä -moduulin vastuukouluttajana toimii professori, KTT Henri Hussinki. Henri toimii liiketoiminta-analytiikan apulaisprofessorina LUT-kauppakorkeakoulussa Lahden kampuksella.

Hänen tutkimuksellisia mielenkiinnon kohteitaan ovat:   

  • liiketoiminta-analytiikan hyödyt liiketoiminnalle ja päätöksentekijöille,
  • tiedolla johtaminen,
  • yritysten datakulttuuri ja
  • aineettomiin resursseihin perustuva kilpailuetu.
right