left

Tietopääoma kilpailutekijänä -moduulin vastuukouluttajana toimii professori, KTT Henri Hussinki. Henri toimii liiketoiminta-analytiikan apulaisprofessorina LUT-kauppakorkeakoulussa Lahden kampuksella.

Hänen tutkimuksellisia mielenkiinnon kohteitaan ovat:   

  • aineettomiin resursseihin perustuva kilpailuetu,
  • aineettomien resurssien laskennallinen arvo,
  • tietojohtamiskäytänteet ja
  • uudet liiketoimintamallit.
right