Julkaistu 19.04.2022 klo 12:22
Päivitetty 27.05.2022 klo 15:07
Vanessa Villegas
Tietojohtaminen sisältää hyödyllistä osaamista alasta riippumatta
Vanessa Villegas Montañez
Henkilöstöjohtaja, osaomistaja, Beautyhair Sirpa Mansner Oy

Nykypäivän organisaatioissa tarvitaan uudenlaista johtamista. Siksi halusin lähteä kehittämään sekä itseäni että yritystämme tämän teeman tiimoilta. Muuttuva yritysympäristö sekä organisaatiomuodot luovat oman haasteensa varsinkin yksilön huomioimiselle ja haastaa johtajia sekä strategisella että operatiivisella tasolla.

Ohjelma antoi minulle uusia näkökulmia sekä hyviä työkaluja kehittää tietojohtamista organisaatiossamme. Se oli juuri sitä, mitä lähdin hakemaankin. Parasta olivat teoreettisen viitekehyksen peilaaminen suoraan työelämään sekä olemassa olevan osaamisen ja tiedon jalostaminen.

Moduulit olivat sisällöiltään ajankohtaisia. Harjoitustöissä hyödynsin organisaatiomme ajankohtaisia teemoja saadakseni niistä parhaan hyödyn irti. Sain ryhmältämme arvokasta vertaistukea sekä eri alojen osaamista edustavia näkemyksiä, joiden avulla olen kehittänyt omaa osaamistani edelleen. Uskonkin, että moni pystyy hyödyntämään opintojen aikana syntyneitä verkostoja myös jatkossa.

Valitsin ohjelman, koska työn ohessa opiskelu sopi parhaiten elämäntilanteeseeni. Myös koulutuspaikan sijainti Helsingin keskustassa on hyvä. Koska ohjelman sisältö on rakennettu siten, että sitä pystyy soveltamaan omaan työhön, tuntuu opiskelu todella hyödylliseltä ja antoisalta. Voin suositella ohjelmaa kaikille asiantuntija- ja johtamistehtävissä oleville. Tietojohtaminen sisältää hyödyllistä osaamista alasta riippumatta. Itse jatkoin vielä asiantuntijaohjelman jälkeen opintojani LUTin KATI-täydennyskoulutusohjelmassa, tavoitteenani KTM-tutkinto.

Vanessa Villegas Montañez
Henkilöstöjohtaja, osaomistaja
Beautyhair Sirpa Mansner Oy

Lue seuraavaksi:

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.