Koulutusteema
Johtaminen
Laajuus
75 opintopistettä
Kesto
43 lähiopiskelupäivää kahden vuoden aikana
Opetuskieli
suomi
Koulutustyyppi
Ohjelma
Toteutusmuoto
Monimuoto
Sijainti
Muu
Oppimismenetelmät
Lähiopiskelupäivät, case-esimerkit ja -harjoitukset, tentit sekä omiin työtehtäviin sidotut harjoitustyöt.
Aika ja paikka
KATI 18 -ohjelman suunniteltu alkamisajankohta on loppuvuosi 2024 Helsingissä.
Hinta
Ilmoitetaan myöhemmin, noin 14 000 € + alv 24 %
Kohderyhmä
Yrityksen asiantuntija- ja johtotehtävissä toimivat, KTM-tutkinnosta kiinnostuneet.
Yhteystieto
Nina Kykkänen , puh. +358407667987 , sähköposti Nina.Kykkanen@lut.fi
Lisätiedot
Osallistujalta edellytetään vähintään viiden vuoden työkokemusta.
KATI-ohjelma sopii väyläksi KTM-opintoihin.
left

Jatkuvassa muutoksessa oleva toimintaympäristö pakottaa niin organisaatiot kuin ihmiset organisaatioissa uudistumaan ja päivittämään osaamisensa ajan vaatimusten mukaisiksi.

Kauppatieteellinen johtamisen pitkä täydennyskoulutusohjelma - KATI - tarjoaa mahdollisuuden koulutuksen yliopistotasoiseen täydentämiseen. Ohjelma avaa osallistujilleen uusia tulevaisuuden näkymiä sekä yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Opetuksella on vahva teoreettinen perusta, mutta opetusnäkökulma on käytännönläheinen. Tämä mahdollistaa opitun tiedon välittömän hyödyntämisen omassa työssä sekä helpottaa opiskelun ja työnteon yhteensovittamista.

KATI -ohjelmassa opiskelu tapahtuu ryhmässä, joka perinteisesti koostuu monen eri alan ammattilaisista ja asiantuntijoista. Ryhmä, osaavat asiantuntijat, kokenut koulutuksen järjestäjä ja tarkoituksenmukainen sisältö auttavat muodostamaan pitävän pohjan, jonka päälle rakentaa osaamista myös tulevaisuudessa.

left

Kenelle?

 • Asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville, jotka haluavat kehittää itseään ja osaamistaan työn ohessa, KTM-tutkinto tähtäimessään.
 • Tradenomeille, kauppatieteiden kandidaateille sekä muun yliopistotutkinnon tai amk-tutkinnon suorittaneille.
 • Kaiken kokoisille ja kaikilla toimialoilla toimiville organisaatioille, joiden tähtäimessä on tavoitteellinen osaamistason nostaminen.
right

Miksi?

 • Saat kattavasti tietoa johtamisen eri osa-alueista sekä kykyä hahmottaa kokonaisuuksia, analysoida tietoa ja tuottaa faktapohjaisia ratkaisuja.
 • Asiantuntijaverkostojen luominen tapahtuu luontevasti opiskelun yhteydessä.
 • Saat ideoita ja uusia ajatuksia arkipäivän haasteisiin ja työn tekemiseen.
 • Yrityksesi osaamistaso nousee ilman ulkopuolisia rekrytointeja.
 • Voit hyödyntää KATI-opintoja KTM-tutkinnossa.
 • Harjoitustöiden kautta opit ovat reaaliaikaisesti sovellettavissa omaan työhön.

Ohjelman sisältö ja rakenne

left

KATI  -ohjelma rakentuu kolmen teeman ympärille:

 • Strateginen johtaminen
 • Organisaation uudistuminen
 • Johtamistaidot ja HRM

Ohjelma on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi. Lähiopetusjaksot järjestetään perjantai- ja lauantaipäivisin Helsingin keskustassa noin joka toisena viikonloppuna. Kesät, joulunseudut ja koulujen loma-ajat ovat luentovapaata. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu vaatii itsenäistä opiskelua. Pitkän kestonsa vuoksi KATI-ohjelmaan osallistuminen vaatii osallistujalta paljon opiskelumotivaatiota.

right

Jukka Tuominen nettikuva
Harjoitustöissä oman yrityksen kehittäminen konkretisoituu käytännönläheisellä tavalla
Jukka Tuominen
Pankinjohtaja, OP Lounaismaa
Tuomo Uotila
Ei koulua vaan elämää varten
Tuomo Uotila
Professori, TkT, Ohjelman akateeminen johtaja

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.