Student in Street Cafe at LUT University campus
Julkaistu 22.6.2021
Päivitetty 26.9.2022

"Hybridityöskentely on mahdollisuus kehittää työn tuottavuutta kestävästi. Kestävällä tuottavuudella tarkoitetaan sellaista työn tuottavuutta, joka huomioi yksilön kasvun, työyhteisöjen hyvinvoinnin sekä yhteiskunnan kantokyvyn", sanoo LUT-kauppakorkeakoulun tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvist.

Hybridityön haasteiksi tunnistettiin organisaatioiden uudistumiskyky, yhteisöohjautuvuus ja dialogi.

Vielä toistaiseksi etätyökeskustelu työpaikoilla keskittyy siihen, voiko työtä tehdä etänä vai ei. FET-raportin mukaan ammattien sijaan pitäisi tarkastella työtehtäviä ja prosesseja. Asiaa pitäisi lähestyä moniulotteisemmin kuin tällä hetkellä.

"Hybridityöskentely ei ole pelkästään työnteon ajasta ja paikasta sopimista, vaan työelämän uudistumista on katsottava laajemmin. Hybridityöskentely yhdistää aikaansaamisen oppimiseen, työssä kehittymiseen ja osaamisen jakamiseen sekä ihmisälyn teknologian tuomaan tukiälyyn. Kyse on sekä-että-ajattelusta, ei joko-tai-ajattelusta", Blomqvist toteaa.

Työhyvinvoinnin edistäminen korostuu hybridityössä. Yhteisöllisyyttä pitää tukea muun muassa hyödyntämällä vuorovaikutuksessa teknologiaa. Hybridityö edellyttää panostuksia yhteisöllisyyden ylläpitämiseen eri työskentelymuodoissa. Esimerkiksi uuden työntekijän perehdytyksessä tarvitaan entistä enemmän työntekijälähtöisyyttä ja työyhteisön tukea.

Fast Expert Teams on uusi ja innovatiivinen työkalu

LUTissa kehitettyä Fast Expert Teams (FET) -toimintamallia päästiin kokeilemaan keväällä 2020, kun Blomqvistin aloitteesta perustettiin kahdeksan sektorirajat ylittävää asiantuntijatiimiä koronapandemiaan liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi.

Kevään ja kesän 2021 aikana FET-mallia on hyödynnetty Työ2030-ohjelman Exit-tiimien työskentelyssä. Kuudessa tiimissä, jotka koostuvat 80 eri alan asiantuntijoista, on keskitytty tulevaisuuden työelämän kysymyksiin, kuten hybridityöhön, hyvinvointiin ja innovatiivisuuden edistämiseen koronapandemian jälkeisessä työelämässä.

Raportti tiimien esittämistä ratkaisuehdotuksista exit-strategiatilanteeseen ja tulevaisuuden työstä julkaistiin 22. kesäkuuta 2021. Lopputuotos sekä Fast Expert Teams -työskentelytapaa esiteltiin webinaarissa ja luovutettiin sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle.

"Suomen työelämän haasteet ja mahdollisuudet ovat meidän yhteinen asia. Niitä ratkomaan tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä ja uusia rohkeita avauksia. Fast Expert Teams on uusi ja innovatiivinen työkalu tähän tarkoitukseen. Oli todella upeaa nähdä, millaisella innolla ja asenteella eri alojen asiantuntijat heittäytyvät työskentelyyn mukaan", iloitsee TYÖ2030-ohjelmajohtaja Sanna Kulmala.

Fast Expert Teams -toimintamalli on digitaalisuutta ja tietojohtamista yhdistävä organisoitumisen muoto, jossa tiimit kokoontuvat yhdessä ratkomaan ongelmia, luomaan uusia ideoita ja konsepteja. Malli toimii digitaalisilla alustoilla, jolloin organisoituminen on nopeaa, edullista sekä ajasta ja paikasta riippumatonta. Mallin avulla voidaan luoda tehokkaasti myös yhteisöjä, kuten Työ2030-ohjelman työelämän kehittäjäverkosto.

Verkostossa tuotetaan ratkaisuja päätöksentekoa varten sekä työpaikkojen kehittämisen tueksi. Nopeiden asiantuntijatiimien ratkomat tehtävät kytkeytyvät TYÖ2030-ohjelman tavoitteeseen rakentaa Suomeen maailman paras työelämä.

Kehittämisohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos. Työskentely on toteutettu sitä johtaneen LUT-kauppakorkeakoulun kanssa.