Hakeminen kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa

LUTin kauppatieteiden koulutusohjelmaan haetaan kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi.

Voit hakea kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa, jos olet suorittanut jonkun seuraavista tutkinnoista:

  • ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
  • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
  • Reifeprüfung-tutkinnon (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA)
  • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
  • AICE-tutkinnon Suomessa

Mikäli et ole suorittanut perusopetusta, toisen asteen tutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa suomeksi, tulee sinun todentaa kielitaitosi. Ohjeistukset löydät kauppatieteet.fi -sivustolta.

Voit hakea korkeakoulujen yhteishaussa enintään kuuteen eri hakukohteeseen. Yliopistoilla voi olla yksi tai useampi sisäinen hakukohde. LUT:n kauppatieteillä on yksi hakukohde; "Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri, (3 v + 2 v), Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta".

LUTin kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan valituilla on oikeus suorittaa myös kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto.

Kauppatieteiden kandidaatin suuntautumisvaihtoehto valitaan LUTissa ensimmäisen opintovuoden keväällä. Suuntautumisvaihtoehdot ovat hankintojen johtaminen, laskentatoimi, liiketoiminta-analytiikka, kansainvälinen markkinointi ja rahoitus. Kandidaatin opintojen jälkeen siirrytään tiedekunnan maisteriohjelmiin.

Maisteriohjelmat LUTissa ovat Laskentatoimi (LAMO), Tietojohtaminen ja johtajuus (TIJO), Business Analytics (MBAN), International Business and Entreprenourship (MIBE), Supply Management (MSM), Strategic Finance and Business Analytics (MSF), International Marketing Management (MIMM) ja . Näistä kolme maisteriohjelmaa (MIMM, MSF ja MSM) mahdollistaa kaksoistutkinnon suorittamisen.

Hakuaika

Yhteisvalinnan hakuaika on 20.3.-3.4.2019 syksyllä 2019 alkaviin LUT:n suomenkielisiin opintoihin (3 v + 2 v). Hakulomakkeen tulee olla tallennettuna viimeisenä hakupäivänä viimeistään klo 15.00.

LUTissa ei ole erikseen syksyn yhteishakuja.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi

Puhelinneuvonta hakuaikana arkisin klo 12.00 - 15.00.

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Englanninkielisten ohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi