Hakeminen kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa

AJANKOHTAISTA: VALINTAPERUSTEISIIN ON TULLUT MUUTOKSIA 29.4.2020, katso muutokset: http://www.kauppatieteet.fi/valintaperustemuutos-2020/

LUTin kauppatieteiden koulutusohjelmaan haetaan kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi.

Voit hakea kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa, jos olet suorittanut jonkun seuraavista tutkinnoista:

  • ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
  • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
  • Reifeprüfung-tutkinnon (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA)
  • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
  • AICE-tutkinnon Suomessa

Kauppatieteisiin hyväksyttävällä hakijalla tulee olla opintoja varten riittävä kotimaisen kielen taito. Kielitaitovaatimukset löydät kauppatieteet.fi -sivustolta.

Voit hakea korkeakoulujen yhteishaussa enintään kuuteen eri hakukohteeseen. Yliopistoilla voi olla yksi tai useampi sisäinen hakukohde. LUTin kauppatieteillä on yksi hakukohde; "Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri, (3 v + 2 v), Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta".

LUTin kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan valituilla on oikeus suorittaa myös kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto.

Kauppatieteiden kandidaatin suuntautumisvaihtoehto valitaan LUTissa ensimmäisen opintovuoden keväällä. Suuntautumisvaihtoehdot ovat hankintojen johtaminen, laskentatoimi, liiketoiminta-analytiikka, kansainvälinen markkinointi ja rahoitus. Kandidaatin opintojen jälkeen siirrytään tiedekunnan maisteriohjelmiin.

Maisteriohjelmat LUTissa ovat Laskentatoimi (LAMO), Tietojohtaminen ja johtajuus (TIJO), Business Analytics (MBAN), International Business and Entreprenourship (MIBE), Supply Management (MSM), Strategic Finance and Business Analytics (MSF), International Marketing Management (MIMM). Näistä kolme maisteriohjelmaa (MIMM, MSF ja MSM) mahdollistaa kaksoistutkinnon suorittamisen.

Hakuaika

Yhteisvalinnan hakuaika on 18.3.-1.4.2020 syksyllä 2020 alkaviin LUTin suomenkielisiin opintoihin (3 v + 2 v). Hakulomakkeen tulee olla tallennettuna viimeisenä hakupäivänä viimeistään klo 15.00.

LUTssa ei ole erikseen syksyn yhteishakuja.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Englanninkielisten ohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi