Hakeminen kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa

LUT:n kauppatieteiden koulutusohjelmaan haetaan kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi.

Voit hakea kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa, jos olet suorittanut jonkun seuraavista tutkinnoista:

  • ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate- tutkinnon (IB)
  • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
  • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
  • vähintään kolmevuotisen ammatillisen perustutkinon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot
  • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

Mikäli et ole suorittanut perusopetusta, toisen asteen tutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa suomeksi, tulee sinun todentaa kielitaitosi. Ohjeistukset löydät kauppatieteet.fi -sivustolta.

Voit hakea korkeakoulujen yhteishaussa enintään kuuteen eri hakukohteeseen. Yliopistoilla voi olla yksi tai useampi sisäinen hakukohde. LUT:n kauppatieteillä on yksi hakukohde; "Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri, (3 v + 2 v), Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta".

LUT:n kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan valituilla on oikeus suorittaa myös kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto.

Kauppatieteiden kandidaatin suuntautumisvaihtoehto valitaan LUT:ssa ensimmäisen opintovuoden keväällä. Suuntautumisvaihtoehdot ovat kansainvälinen liiketoiminta ja talousjohtaminen. Kandidaatin opintojen jälkeen siirrytään tiedekunnan maisteriohjelmiin.

Maisteriohjelmat LUT:ssa ovat Laskentatoimi, Tietojohtaminen ja johtajuus, Supply Management sekä Strategic Finance and Business Analytics. Lisäksi LUT:ssa on kaksoistutkintojen suorittamisen mahdollistavat maisteriohjelmat International Marketing Management ja Strategy Innovation and Sustainability.

Hakuaika

Yhteisvalinnan hakuaika on 14.-28.3.2018 syksyllä 2018 alkaviin opintoihin. Hakulomakkeen tulee olla tallennettuna viimeisenä hakupäivänä viimeistään klo 15.00.

LUT:ssa ei ole erikseen syksyn yhteishakuja.

Hakupalveluiden yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312