Valintamenettely

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa valitaan opiskelijoita 1) todistusvalintapistein ja 2) koepistevalintapistein. Hakija otetaan automaattisesti huomioon molemmissa valintakiintiöissä hakukelpoisuutensa mukaisesti.

Vuoden 2019 valinnassa vähintään 70 % valitaan ensikertalaisista hakijoista. Olet ensikertalainen hakija, jos et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa etkä ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

1) Valinta todistuspistein

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Kunkin hakukohteen aloituspaikoista täytetään 60 % ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettavien pisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2019 kirjoittavat ylioppilaat, joiden tiedot ovat ylioppilasrekisterissä 25.5.2019. Valintaorganisaatio ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. IB-, EB- ja RP/DIA-tutkinnon keväällä 2019 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan hakijan toimittamien ennakkoarvioiden perusteella (perdicted grades arvosanat yhteispisteineen). Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkistettu hakijan toimittaman lopullisen tutkintotodistuksen perusteella.

Voidaksesi tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa, on sinun saatava vähintään 20 todistusvalintapistettä. Valintapisteitä annetaan alla olevan pistetaulukon mukaisesti.

Tiedot todistusvalinnassa hyväksytyistä eli aloituspaikkojen määrän perusteella hyväksyttävissä olevista julkaistaan viimeistään 29.5.2019. Valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti. Todistusvalinnassa hyväksyttyjä tiedotetaan asiasta sähköpostitse. Jos tulet hyväksytyksi todistusvalinnassa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan ensimmäiseen hakukohteeseesi, et osallistu valintakokeeseen. Jos et tullut hyväksytyksi ylempään haluamaasi hakukohteeseen todistusvalinnassa, voit pyrkiä siihen valintakokeen kautta.

2) Valinta koepistein

Yhteisvalinnassa valittavien opiskelijoiden määrästä 40 % valitaan koepistevalintapistein. Valintajärjestys määräytyy koepisteiden perusteella. Voidaksesi tulla hyväksytyksi koepistein, on valintakokeesta saatava pisteitä vähintään 60 % valintakokeesta positiivisia pisteitä saaneiden keskiarvosta.


Ylioppilastutkinnot

Ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella voi saada valintapisteitä todistusvalintaan enintään 40 pistettä alla olevan taulukon mukaisesti.

Suomalainen ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteytyksessä huomioidaan äidinkielen, enemmän pisteitä antava matematiikan koe ja kielen (pitkä oppimäärä) koe sekä kaksi muuta parhaat pisteet antavaa koetta. Suomi/ruotsi toisena kielenä - koe katsotaan äidinkielen kokeeksi.

Suomalaisen ylioppilastutkinnon pisteytys
  L E M C
Äidinkieli 10 9 7 5
Matematiikka, pitkä oppimäärä 10 9 7 5
Matematiikka, muu oppimäärä 8 6 4 2
Kieli, pitkä oppimäärä 8 6 4 2
Kaksi muuta parhaat pisteet antavaa koetta 6 4 2 0

 

IB-, EB- ,RP/DIA -tutkinto

Hakijan saama ylioppilastutkinnon yhteispistemäärä suhteutetaan suomalaisesta ylioppilastutkinnosta saatavaan maksimipistemäärään. Pisteet lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella.

IB-, EB-ja RP/DIA-tutkintojen osalta todistuspisteet saadaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä tutkinnon maksimipisteillä ja kertomalla saatu luku 40:llä. Esim. IB-tutkinnon maksimipistemäärä on 45. Todistuspisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 45:llä ja kertomalla luku 40:llä. Lisätietoja löydät www.kauppatieteet.fi -sivustolta.
 

Varasijamenettely

Hakijat, jotka eivät ole tulleet hyväksytyksi, asetetaan varasijalle valintapisteiden mukaisessa järjestyksessä. Jos todistusvalintajonossa tai koepistejonossa opiskelijaksi hyväksytty ei ota saamaansa paikkaa vastaan, valitaan hänen tilalleen ko. jonossa seuraavalla varasijalla oleva hakija.

Varasijoja rajataan valtakunnallisen sopimuksen mukaisesti. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa otetaan sekä todistus- että koepistejonoon varasijoille 75 hakijaa.