Valintamenettely

AJANKOHTAISTA: VALINTAPERUSTEISIIN ON TULLUT MUUTOKSIA 29.4.2020, katso muutokset: http://www.kauppatieteet.fi/valintaperustemuutos-2020/

Huom! Viitaten valintaperustemuutoksiin 29.4.2020, alla oleva sisältö ei ole ajantasainen.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa valitaan opiskelijoita 1) todistusvalintapistein ja 2) koepistevalintapistein. Hakija otetaan automaattisesti huomioon molemmissa valintakiintiöissä hakukelpoisuutensa mukaisesti.

Vuoden 2020 valinnassa vähintään 70 % valitaan ensikertalaisista hakijoista. Olet ensikertalainen hakija, jos et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa etkä ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

1) Valinta todistuspistein

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat, jotka ovat suorittaneet matematiikan (pitkän tai lyhyen) yo-kokeen hyväksytysti. Aloituspaikoista täytetään 60 % ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettavien pisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Todistusvalinnassa voi tulla hyväksytyksi mihin tahansa hakemaansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2020 kirjoittavat ylioppilaat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 12.5.2020. Valintaorganisaatio ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. IB-, EB- ja RP/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan hakijan toimittamien ennakkoarvioiden perusteella (perdicted grades). Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkistettu hakijan toimittaman lopullisen tutkintotodistuksen perusteella.

Ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteytyksessä huomioidaan

  • Äidinkieli
  • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • Hakijalle parhaat pisteet tuottava kieli
  • Kaksi muuta parhaat pisteet antavaa ainetta

Ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella voi saada valintapisteitä todistusvalintaan enintään 154 pistettä. Voidaksesi tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa, on sinun saatava vähintään 77 todistusvalintapistettä. Valintapisteitä annetaan kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan yhteisen pistetaulukon mukaisesti.

Tiedot todistusvalinnassa hyväksytyistä eli aloituspaikkojen määrän perusteella hyväksyttävissä olevista julkaistaan viimeistään 27.5.2020. Valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti. Jos tulet hyväksytyksi todistusvalinnassa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan ensimmäiseen hakukohteeseesi, et osallistu valintakokeeseen. Jos et tullut hyväksytyksi ylempään haluamaasi hakukohteeseen todistusvalinnassa, voit pyrkiä siihen valintakokeen kautta.

2) Valinta koepistein

Yhteisvalinnassa valittavien opiskelijoiden määrästä 40 % valitaan koepistevalintapistein. Valintajärjestys määräytyy koepisteiden perusteella.
Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

  1. valintakokeessa enemmän oikeita vastauksia antanut
  2. valintakokeessa vähemmän vääriä vastauksia antanut
  3. valintakokeessa vähemmän tyhjiä vastauksia antanut

Jos tämänkin jälkeen hakijat ovat tasapisteissä, hyväksytään kaikki hakijat.

Varasijamenettely

Hakijat, jotka eivät ole tulleet hyväksytyksi, asetetaan varasijalle valintapisteiden mukaisessa järjestyksessä. Jos todistusvalintajonossa tai koepistejonossa opiskelijaksi hyväksytty ei ota saamaansa paikkaa vastaan, valitaan hänen tilalleen ko. jonossa seuraavalla varasijalla oleva hakija.

Varasijoja rajataan valtakunnallisen sopimuksen mukaisesti. Todistusvalintajonoon otetaan varasijalle 150 hakijaa ja koepistevalintajonoon 100 hakijaa.