Hakeminen Laskentatoimen maisteriohjelmaan

Hakukelpoisuus

Laskentatoimen maisteriohjelmaan voit hakea, mikäli olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 1. Suomalainen kauppatieteiden kandidaatin tutkinto
 2. EU/EEA-maassa suoritettu amk-tasoinen liiketaloustieteellinen tutkinto: tradenomi (AMK), tradenomi (YAMK)
 3. Ulkomainen kauppatieteellisen alan alempi yliopistotutkinto
 4. Suomalainen yliopistotutkinto (poislukien kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet) tai suomalainen muu ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Voit hakea maisteriohjelmaan, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Tutkinto jolla haet, on valmis 31.7.2018 mennessä. Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta 3.8.2018 klo 15.00 mennessä LUT:n hakupalveluihin.
 • Maisteriohjelmaan valmiuden antavat opinnot - olet suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 24 opintopistettä laskentatoimen, rahoituksen, kansantaloustieteen, yritysjuridiikan tai strategiatutkimuksen amk-/yliopistotasoisia opintoja, joista vähintään 18 opintopistettä on laskentatoimen opintoja. Laskentatoimen opinnoiksi ei lueta matematiikan, talousmatematiikan tai tutkimusmenetelmäopintoja. Opintojen soveltuvuudesta ei anneta lausuntoja etukäteen. Suomalaiset yliopistotasoiset opintoviikkosuoritukset muunnetaan opintopisteiksi kertoimella 1.8 ja amk-tasoiset kertoimella 1,5.
 • Sinulla on riittävä suomen kielen taito. Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 6). Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.
  Poikkeuksena tähän on hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.
 • Ulkomaisella kauppatieteellisen alan korkeakoulututkinnolla hakevalla tulee olla suoritettuna liiketaloustieteellisiä opintoja vähintään 80 opintopistettä, vähintään kolmesta eri liiketaloustieteellisestä oppiaineesta.
  • Liiketaloustieteeseen lasketaan mukaan opinnot mm. laskentatoimen, markkinoinnin, rahoituksen, johtamisen ja  organisaatioiden, yritysjuridiikan, kansantaloustieteen, hankintojen johtamisen, logistiikan, toimitusketjujen hallinnan tai  tietojohtamisen alalta.
 • Yli 15 vuotta vanhoja opintosuorituksia ei huomioida valinnassa, mikäli ne eivät sisälly tutkintoon.
 • Huom! Mikäli sinulla on sekä tradenomi (AMK) että tradenomi (YAMK) tutkinnot, tulee sinun käyttää hakuperusteena tradenomi (AMK) tutkintoa.
 • Henkilö, joka on valmistunut tai valmistuu kauppatieteiden maisteriksi ennen nyt haettavien opintojen alkamista ei ole hakukelpoinen.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään hakukelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden osalta opintomenestyksen ja urasuunnitelman perusteella.

Hakijan opintomenestys

 • Voidaksesi tulla valituksi, on aiemman tutkinnon keskiarvosi oltava vähintään arvosteluasteikon korkein luku jaettuna kahdella.
 • Laske tutkintosi aritmeettinen keskiarvo kahden desimaalin tarkkuudella. Ota keskiarvoon mukaan kaikki todistuksessa olevat numeroilla arvostellut opintosuoritukset. Myös päättötyön arvosana lasketaan mukaan.
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevat laskevat keskiarvon kaikista hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista numeroin arvostelluista opintosuorituksista.
 • Keskiarvo vaikuttaa hakupisteisiin kaavalla ka*4 pistettä = hakupisteet (esim. 3,75 *4 p = 15,00 p). Jos tutkintosi ei ole 5-portaisella asteikolla arvioitu, suhteutetaan keskiarvo tutkinnon arvosteluasteikkoon.

Henkilökohtainen urasuunnitelma (max 5 pistettä)

 • Motivaatiotasi arvioidaan henkilökohtaisen urasuunnitelman (1000-1200 sanaa) perusteella. Sanojen määrä tulee merkitä urasuunnitelman loppuun. Henkilökohtaisessa urasuunnitelmassa tulee osoittaa, että olet pohtinut hakuvalintaansi perusteellisesti, valinta sopii konkreettisin esimerkein osoitettuihin vahvuuksiisi ja suunnitellut opinnot tukevat urasuunnitelmiasi.

Samalla hakukierroksella voit hakea yhteen LUT:n kauppatieteiden suomenkieliseen ja yhteen kauppatieteiden englanninkieliseen maisteriohjelmaan. Yhdellä hakemuksella voi hakea vain yhteen ohjelmaan. Jokaiseen haettuun ohjelmaan tulee toimittaa erillinen hakulomake liitteineen.

Aloituspaikkoja tähän maisteriohjelmaan on 20. Hakukohteen ei tarvitse ottaa ilmoittamaansa valintakiintiötä täyteen. Valinnassa ei käytetä varasijoja.
 

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Laskentatoimen maisteriohjelmaan Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana.
Täytä hakulomake - painike löytyy aukeavan sivun oikeasta laidasta hakukohteen nimen "Maisterihaku, Laskentatoimi, kauppatieteiden maisteri (2 v )" alta. Hakulomake avautuu 1.12.2017 klo 8.00.

Hakulomake liitteineen lähetetään sähköisesti. Varauduthan täyttämään hakulomakkeen yhdellä kertaa ja lisäämään liitteet pdf-muotoisina. Huolehdi, että jokaisessa liitteessä on nimesi. Lomaketta ei voi välitallentaa. Saat sähköpostiisi vahvistuksen onnistuneesti lähetetystä hakulomakkeesta.

Vaadittavat liitteet:

 • Kahden henkilön oikeaksi todistama kopio tutkintotodistuksesta, opintosuoritusotteista, suoritetuista erillisistä kursseista ja mahdollisista muista opinnoista. Oikeaksi todistukset tähän suomenkieliseen opiskelijavalintaan voi tehdä esim. kaksi ystävääsi, jotka allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksellä todistavat kopioiden otetun alkuperäisistä todistuksistasi.
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien tulee laittaa oppilaitoksen varmentama todistus hakuajan loppuun mennessä suoritetuista opinnoista.
 • Ulkomaisella kauppatieteellisen alan korkeakoulututkinnolla hakevat: tee erillinen luettelo vaadituista liiketaloustieteellisistä opinnoista. Katso tarkemmat tiedot otsikon "Hakukelpoisuus" alta. Luettelossa tulee näkyä suoritetun opintojakson nimi, laajuus, opintojen kokonaismäärä ja oppilaitos, jossa opinnot on suoritettu.
 • Erillinen luettelo ohjelmaan valmiuden antavavista amk-/yliopistotasoisista opinnoista. Hakuajan päättymiseen mennessä tulee olla suoritettuna vähintään 24 opintopistettä laskentatoimen, rahoituksen, kansantaloustieteen, yritysjuridiikan tai strategiatutkimuksen amk-/yliopistotasoisia opintoja, joista vähintään 18 opintopistettä on laskentatoimen opintoja. Merkitse luetteloon opintojakson nimi, laajuus, opintojen kokonaismäärä (= opintopisteet yhteensä) ja oppilaitos, jossa opinnot on suoritettu.
 • Henkilökohtainen urasuunnitelma
 • Ansioluettelo
 • Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5.

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

Hakuaika on 1.12.2017 - 24.1.2018 klo 15.00. Liitteitä voi täydentää hakuajan kuluessa tai viimeistään seitsemän päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

Valinnan tulos julkistetaan 12.4.2018 hakupalveluiden ilmoitustaululla ja yliopiston verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat siihen antaneet suostumuksensa. Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti valinnan tuloksesta.

Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 10.7.2018 klo 15.00 mennessä.

Oikaisupyyntö

Opiskelijavalinnan tuloksiin liittyvät tiedustelut: katso yhteystiedot sähköpostitse saamastasi tulosilmoituksesta.

Opiskelijavalintaa koskevaan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle osoitettavalla kirjallisella oikaisupyynnöllä. 12.4.2018 julkaistavan opiskelijavalinnan tuloksen osalta oikaisupyyntöaika päättyy 27.4.2018 klo 12.00. Lisätiedot oikaisupyyntöohjeesta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312