Hakeminen Laskentatoimen maisteriohjelmaan

AJANKOHTAISTA: Uudet opiskelijat on valittu syksyllä 2020 alkavaan koulutukseen. Seuraava hakuaika maisteriohjelmiin on vuodenvaihteessa 2020-2021 (joulu-tammikuussa), syksyllä 2021 alkaviin koulutuksiin.
HUOM! Alla olevat tiedot päivitetään syys-lokakuussa vuosittain vahvistettavien valintaperusteiden myötä.

 

Hakukelpoisuus

Laskentatoimen maisteriohjelmaan voit hakea, mikäli olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 1. Suomalainen kauppatieteiden kandidaatin tutkinto
 2. EU/EEA-maassa suoritettu amk-tasoinen liiketaloustieteellinen tutkinto: tradenomi (AMK), tradenomi (YAMK). Tradenomi (YAMK) tutkinnon suorittaneet hakevat suorittamallaan alemmalla AMK-tutkinnolla.
 3. Ulkomainen kauppatieteellisen alan alempi yliopistotutkinto
 4. Suomalainen yliopistotutkinto (poislukien kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet).
  Hakuperusteena tulee käyttää alempaa korkeakoulututkintoa, mikäli hakijalla sellainen on.
 5. Suomalainen muu ammattikorkeakoulututkinto (alempi tai ylempi) tai ulkomainen muu yliopistotutkinto (alempi tai ylempi). Hakuperusteena tulee käyttää alempaa korkeakoulututkintoa, mikäli hakijalla sellainen on. Kohdan 5 hakijoilla tulee olla hakuaikana voimassa oleva Graduate Management Admission Test (GMAT) tulos vähintään 550 pistettä (Total Score) tai Graduate Records Examination (GRE) -testi vastaavalla tuloksella.

Voit hakea maisteriohjelmaan, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Tutkinto jolla haet, on valmis 31.7.2020 mennessä. Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta 5.8.2020 klo 15.00 mennessä LUTin hakupalveluihin.
 • Maisteriohjelmaan valmiuden antavat opinnot - olet suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 24 opintopistettä laskentatoimen amk-/yliopistotasoisia opintoja. Laskentatoimen opinnoiksi ei lueta matematiikan, talousmatematiikan tai tutkimusmenetelmäopintoja. Opinnot voivat sisältyä jo suoritettuun tutkintoon tai olla suoritettuna esim. avoimen yliopiston opintoina. Opintojen soveltuvuudesta ei anneta lausuntoja etukäteen. Suomalaiset yliopistotasoiset opintoviikkosuoritukset muunnetaan opintopisteiksi kertoimella 1.8 ja amk-tasoiset kertoimella 1,5.
 • Voidaksesi tulla valituksi, on aiemman tutkinnon keskiarvosi oltava vähintään arvosteluasteikon korkein luku jaettuna kahdella.
 • Sinulla on riittävä suomen kielen taito. Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (ylin taso on 6). Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.
  Poikkeuksena tähän on hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.
 • Mikäli haet suomalaisella ammattikorkeakoulututkinnolla (poislukien tradenomi ja tradenomi YAMK - tutkinnon suorittaneet) tai ulkomaisella yliopistotutkinnolla (poislukien ulkomaisen kauppatieteellisen alan tutkinnon suorittaneet), tulee sinulla olla hakuaikana voimassa oleva Graduate Management Admission Test (GMAT) tai Graduate Records Examination (GRE) -testi suoritettuna vähintään tuloksella 550 pistettä (Total Score). GRE -testin osa-alueiden tuloksien on oltava vähintään seuraavat: Verbal Reasoning 152, Quantitative Reasoning 152 ja Analytical Writing 3,0.
 • Ulkomaisella kauppatieteellisen alan korkeakoulututkinnolla hakevalla tulee olla suoritettuna liiketaloustieteellisiä opintoja vähintään 80 opintopistettä, vähintään kolmesta eri liiketaloustieteellisestä oppiaineesta.
  • Liiketaloustieteeseen lasketaan mukaan opinnot mm. laskentatoimen, markkinoinnin, rahoituksen, johtamisen ja  organisaatioiden, yritysjuridiikan, kansantaloustieteen, hankintojen johtamisen, logistiikan, toimitusketjujen hallinnan tai  tietojohtamisen alalta.
 • Yli 15 vuotta vanhoja opintosuorituksia ei huomioida valinnassa, mikäli ne eivät sisälly tutkintoon.
 • Henkilö, joka on valmistunut tai valmistuu kauppatieteiden maisteriksi ennen nyt haettavien opintojen alkamista ei ole hakukelpoinen.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään hakukelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden osalta opintomenestyksen ja urasuunnitelman perusteella.

Hakijan opintomenestys (max 20 pistettä)

 • Laske tutkintosi aritmeettinen keskiarvo kahden desimaalin tarkkuudella. Ota keskiarvoon mukaan kaikki todistuksessa olevat numeroilla arvostellut opintosuoritukset. Myös päättötyön arvosana lasketaan mukaan. Keskiarvo lasketaan yksittäisten suoritusten arvosanoista, ei aineryhmistä tms. opintokokonaisuuksista.
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevat laskevat keskiarvon kaikista hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista numeroin arvostelluista opintosuorituksista.
 • Keskiarvo vaikuttaa hakupisteisiin kaavalla ka*4 pistettä = hakupisteet (esim. 3,75 *4 p = 15,00 p). Jos tutkintosi ei ole 5-portaisella asteikolla arvioitu, suhteutetaan keskiarvo tutkinnon arvosteluasteikkoon.

Henkilökohtainen urasuunnitelma (max 5 pistettä)

 • Motivaatiotasi arvioidaan henkilökohtaisen urasuunnitelman (1000-1200 sanaa) perusteella. Sanojen määrä tulee merkitä urasuunnitelman loppuun. Henkilökohtaisessa urasuunnitelmassa tulee osoittaa, että olet pohtinut hakuvalintaasi perusteellisesti, valinta sopii konkreettisin esimerkein osoitettuihin vahvuuksiisi ja suunnitellut opinnot tukevat urasuunnitelmiasi.

Samalla hakukierroksella voit hakea yhteen LUTin kauppatieteiden suomenkieliseen ja yhteen kauppatieteiden englanninkieliseen maisteriohjelmaan. Yhdellä hakemuksella voi hakea vain yhteen ohjelmaan. Molempiin ohjelmiin tulee toimittaa erillinen hakulomake liitteineen.

Valinnassa ei käytetä varasijoja. Opiskelijoita valitaan syksyllä 2020 alkaviin opintoihin enintään 20.
 

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Laskentatoimen maisteriohjelmaan Opintopolku.fi -palvelusta. Täytä hakulomake - painike löytyy aukeavan sivun oikeasta laidasta hakukohteen nimen "Maisterihaku, Laskentatoimi, kauppatieteiden maisteri (2 v )" alta. Hakulomake avautuu 2.12.2019 klo 8.00.

 • Hakulomake liitteineen lähetetään sähköisesti.
 • Varauduthan täyttämään hakulomakkeen yhdellä kertaa, sillä lomaketta ei voi välitallentaa. 
 • Lisää liitteet sähköisessä muodossa (pdf, jpg tai png) siten, että esim. tutkintotodistuksesi eri sivut tulevat peräkkäin oikeassa sivujärjestyksessä samaan tiedostoon.
 • Nimeä liitteet sisällön mukaan, esim. tutkintotodistus, urasuunnitelma, opintosuoritusote.
 • Huolehdi, että jokaisessa liitteessä on nimesi.
 • Saat sähköpostiisi vahvistuksen onnistuneesti lähetetystä hakulomakkeesta.

Vaadittavat liitteet:

 • Kopio hakuperusteena käytettävästä tutkintotodistuksesta mukaan lukien tutkintotodistuksen liitesivut, joista näkyvät suoritetut opintojaksot arvosanoineen.
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien tulee laittaa oppilaitoksen varmentama opintosuoritusote hakuajan loppuun mennessä suoritetuista opinnoista.
 • Ulkomaisella kauppatieteellisen alan korkeakoulututkinnolla hakevat: opintosuoritusote/-otteet vaadituista liiketaloustieteellisistä opinnoista. Alleviivaa opintosuoritusotteelta suorittamasi liiketaloustieteelliset opinnot. Katso tarkemmat tiedot otsikon "Hakukelpoisuus" alta.
 • Opintosuoritusote/-otteet ohjelmaan valmiuden antavista amk-/yliopistotasoisista opinnoista. Hakuajan päättymiseen mennessä tulee olla suoritettuna vähintään 24 opintopistettä laskentatoimen amk-/yliopistotasoisia opintoja. Alleviivaa em. opinnot opintosuoritusotteeltasi.
 • Henkilökohtainen urasuunnitelma (1000-1200 sanaa)
 • Ansioluettelo
 • Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa.

 • Todistus GMAT- tai GRE-testistä. Huom. tämä koskee vain suomalaisella ammattikorkeakoulututkinnolla hakevia (poislukien tradenomi ja tradenomi YAMK -tutkinnon hakuajan päättymiseen mennessä suorittaneet) ja ulkomaisella yliopistotutkinnolla hakevia (poislukien ulkomaisen kauppatieteellisen alan tutkinnon suorittaneet). GRE General-testin osa-alueiden tuloksien on oltava vähintään seuraavat: Verbal Reasoning 152, Quantitative Reasoning 152 ja Analytican Writing 3,0.
  Suomalaisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ei tarvitse yllä mainittuja testejä suorittaa.

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

 • Hakuaika on 2.12.2019 - 22.1.2020 klo 15.00. Liitteitä voi täydentää hakuajan kuluessa tai viimeistään seitsemän päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.
 • Valinnan tulos julkistetaan 15.4.2020 mennessä hakupalveluiden ilmoitustaululla ja yliopiston verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat siihen antaneet suostumuksensa. Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti valinnan tuloksesta sähköpostitse.
 • Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 15.7.2020 klo 15.00 mennessä.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Englanninkielisten ohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi