Hakeminen Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmaan (TIJO), Lahti

AJANKOHTAISTA: Uudet opiskelijat on valittu syksyllä 2020 alkavaan koulutukseen. Seuraava hakuaika maisteriohjelmiin on vuodenvaihteessa 2020-2021 (joulu-tammikuussa), syksyllä 2021 alkaviin koulutuksiin.

Hakukelpoisuus

Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmaan voit hakea, mikäli olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 1. Suomalainen kauppatieteiden kandidaatin tutkinto
 2. EU/EEA-maassa suoritettu amk-tasoinen liiketaloustieteellinen tutkinto: tradenomi (AMK), tradenomi (YAMK). Tradenomi (YAMK) tutkinnon suorittaneet hakevat suorittamallaan alemmalla AMK-tutkinnolla.
 3. Ulkomainen kauppatieteellisen alan alempi yliopistotutkinto
 4. Suomalainen yliopistotutkinto (alempi tai ylempi), poislukien kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet.
  Hakuperusteena tulee käyttää alempaa korkeakoulututkintoa, mikäli hakijalla sellainen on.
 5. Suomalainen muu ammattikorkeakoulututkinto (alempi tai ylempi) tai ulkomainen muu yliopistotutkinto (alempi tai ylempi). Hakuperusteena tulee käyttää alempaa korkeakoulututkintoa, mikäli hakijalla sellainen on. Kohdan 5 hakijoilla tulee olla hakuaikana voimassa oleva Graduate Management Admission Test (GMAT) tulos vähintään 550 pistettä (Total Score) tai Graduate Records Examination (GRE) -testi vastaavalla tuloksella.

Voit hakea maisteriohjelmaan, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Tutkinto, jolla haet on valmis 31.7.2020 mennessä. Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta 5.8.2020 klo 15.00 mennessä LUTin hakupalveluihin.
 • Keskiarvosi on vähintään 3,00 (asteikolla 1-5).
 • Olet suorittanut hakuajan loppuun mennessä liiketaloustieteellisiä* opintoja vähintään 24 opintopistettä. Liiketalouden tradenomeilla sekä kauppatieteiden kandidaateilla tämä vaatimus täyttyy tutkinnon myötä. Muiden hakijoiden tulee alleviivata ko. opinnot opintosuoritusotteelta.
  Suomalaiset yliopistotasoiset opintoviikkosuoritukset muunnetaan opintopisteiksi kertoimella 1.8 ja amk-tasoiset kertoimella 1,5. Yli 15 vuotta vanhoja opintosuorituksia ei huomioida valinnassa, mikäli ne eivät sisälly tutkintoon.
 • Ulkomaisella kauppatieteellisen alan korkeakoulututkinnolla hakevalla tulee olla suoritettuna liiketaloustieteellisiä opintoja vähintään 80 opintopistettä, vähintään kolmesta eri liiketaloustieteellisestä* oppiaineesta.

 *Valinnassa huomioitaviin liiketaloustieteellisiin opintoihin lasketaan mukaan yliopisto- ja amk-tasoiset opinnot mm. laskentatoimen, rahoituksen, markkinoinnin, johtamisen ja organisaatioiden, yritysjuridiikan, kansantaloustieteen, hankintojen johtamisen, logistiikan, toimitusketjujen hallinnan tai tietojohtamisen alalta. Opinnot voivat sisältyä jo suoritettuun tutkintoon tai olla suoritettuna esim. avoimen yliopiston opintoina.

Huom! Opintojen hyväksymisestä liiketaloustieteellisiksi opinnoiksi ei anneta lausuntoja  etukäteen.

 • Sinulla on riittävä suomen kielen taito. Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan.Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (ylin taso on 6). Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta. Poikkeuksena tähän on hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.
 • Mikäli haet suomalaisella ammattikorkeakoulututkinnolla (poislukien tradenomi ja tradenomi YAMK - tutkinnon suorittaneet) tai ulkomaisella yliopistotutkinnolla (poislukien ulkomaisen kauppatieteellisen alan tutkinnon suorittaneet), tulee sinulla olla hakuaikana voimassa oleva Graduate Management Admission Test (GMAT) tai Graduate Records Examination (GRE) -testi suoritettuna vähintään tuloksella 550 pistettä (Total Score). GRE -testin osa-alueiden tuloksien on oltava vähintään seuraavat: Verbal Reasoning 152, Quantitative Reasoning 152 ja Analytical Writing 3,0.
 • Aiemmin LUTin TIMO/DIGI-ohjelmasta valmistuneet eivät voi hakea tähän maisteriohjelmaan.
 • Et ole valmistunut tai valmistu kauppatieteiden maisteriksi ennen nyt haettavien opintojen alkamista.

  Samalla hakukierroksella voit hakea yhteen LUTin kauppatieteiden suomenkieliseen ja yhteen kauppatieteiden englanninkieliseen maisteriohjelmaan. Yhdellä hakemuksella voi hakea vain yhteen ohjelmaan. Molempiin ohjelmiin tulee toimittaa erillinen hakulomake liitteineen.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Esivalinnassa valitaan hakupapereiden (opintomenestys ja työkokemus) perusteella  osa hakijoista valintakokeeseen. Lopullinen valinta tehdään esivalinnasta ja valintakokeesta saadun yhteispistemäärän perusteella.
Opiskelijoita valitaan syksyllä 2020 alkaviin opintoihin enintään 45.
Valinnassa ei käytetä varasijoja.

Eri osa-alueet pisteytetään seuraavasti:

Opintomenestys (max 10 pistettä)

 • Laske tutkintosi aritmeettinen keskiarvo kahden desimaalin tarkkuudella. Ota keskiarvoon mukaan kaikki todistuksessa olevat numeroilla arvostellut opintosuoritukset.  Myös päättötyön arvosana lasketaan mukaan. Keskiarvo lasketaan yksittäisten suoritusten arvosanoista, ei aineryhmistä tms. opintokokonaisuuksista.
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevat laskevat keskiarvon kaikista hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista numeroin arvostelluista opintosuorituksista.
 • Keskiarvo vaikuttaa hakupisteisiin kaavalla ka*2 pistettä = hakupisteet (esim. 3,75 *2 p = 7,5 p). Jos tutkintosi ei ole 5-portaisella asteikolla arvioitu, suhteutetaan keskiarvo tutkinnon arvosteluasteikkoon.
 • Alle 3,00 keskiarvolla ei voi tulla ohjelmaan hyväksytyksi.

Työkokemus (max 5 pistettä)

 • Valinnassa huomioidaan hakuajan päättymiseen mennessä kertynyt työkokemus, joka on hankittu hakukelpoisuuden antavaan tutkintoon valmistumisen jälkeen. Työkokemus pisteytetään siten, että jokaisesta täydestä 2 vuodesta työkokemusta saa 1 pisteen, 10 vuoden työkokemukseen saakka. Työkokemukseen ei lasketa mukaan äitiys-, isyys- vanhempain-, hoito- tai opintovapaita.
 • Laske työkokemuksesi kesto ja ilmoita jokaisen erillisen työtehtävän alku- ja loppupäivämäärät ja kesto sekä se, onko kyseessä kokoaika- vai osa-aikatyö. Osa-aikatyö huomioidaan työkokemuksen kestoa laskettaessa työn osa-aikaisuutta vastaavalla kertoimella (esim. 80 % osa-aikatyö: kerroin 0,8).

Valintakoe (max 30 pistettä)

 • Valintakokeeseen kutsutaan esivalinnassa parhaiten menestyneet hakijat esivalinnassa saadun yhteispistemäärän osoittamassa järjestyksessä.
 • Valintakoe järjestetään Lahdessa ke 11.3.2020 klo 16-19. Valintakoetta ei voi suorittaa etänä tai toisena ajankohtana.
 • Valintakoekysymykset / -tehtävät tulevat suomeksi/englanniksi.
 • Valintakoekirjallisuus on ennakkotiedoista poiketen jo nyt luettavissa. Koekirjallisuus perustuu kolmeen artikkeliin, jotka ovat ilmaiseksi luettavissa Google Scholarin kautta. Kopioi artikkelin otsikko alla olevasta listasta Google Scholarin hakuikkunaan -> hakutoiminnon jälkeen löydät sivun oikeasta laidasta pdf-linkin artikkeliin.
  • Hussinki, Ritala, Vanhala, and Kianto (2017). Intellectual capital, knowledge management practices and firm performance. Journal of Intellectual Capital, vol. 18, issue 4.
  • Moore (1993) Predators and Prey: A New Ecology of Competition. Harvard Business Review. 71 (3, May–June).
  • Basten and Haaman (2018) Approaches for Organizational Learning: A Literature Review, SAGE Open, July-September.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmaan Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana. Täytä hakulomake -painike löytyy aukeavan sivun oikeasta laidasta hakukohteen nimen "Maisterihaku, Tietojohtaminen ja johtajuus, Lahti, kauppatieteiden maisteri (2 v)" alta. Hakulomake avautuu 2.12.2019 klo 8.00.

 • Hakulomake liitteineen lähetetään sähköisesti.
 • Varauduthan täyttämään hakulomakkeen yhdellä kertaa, sillä lomaketta ei voi välitallentaa.
 • Lisää liitteet sähköisessä muodossa (pdf, jpg tai png) siten, että esim. tutkintotodistuksesi eri sivut tulevat peräkkäin oikeassa sivujärjestyksessä samaan tiedostoon.
 • Nimeä liitteet sisällön mukaan, esim. tutkintotodistus, opintosuoritusote, ansioluettelo.
 • Huolehdi, että jokaisessa liitteessä on nimesi.
 • Saat sähköpostiisi vahvistuksen onnistuneesti lähetetystä hakulomakkeesta.

Vaadittavat liitteet:

 • Kopio hakuperusteena käytettävästä tutkintotodistuksesta mukaan lukien tutkintotodistuksen liitesivut, joista näkyvät suoritetut opintojaksot arvosanoineen.
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien tulee laittaa oppilaitoksen varmentama opintosuoritusote hakuajan loppuun mennessä suoritetuista opinnoista.
 • Selvitys työkokemuksesta - luettelo, johon olet merkinnyt jokaisen erillisen työtehtävän alku- ja loppupäivämäärät, keston sekä sen, onko kyseessä kokoaika- vai osa-aikatyö. Osa-aikatyö huomioidaan työn osa-aikaisuutta vastaavalla kertoimella.
 • Työtodistuksista kopiot, jotka ovat kahden henkilön oikeaksi todistamia. Oikeaksi todistukset tähän suomenkieliseen opiskelijavalintaan voi tehdä esim. kaksi ystävääsi, jotka allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksellä todistavat kopioiden otetun alkuperäisistä todistuksistasi. Merkinnät voi kirjoittaa kopioitujen sivujen alareunaan tai marginaaliin. Työtodistuksia ei tarvitse liittää hakemukselle, jos työkokemusta on kertynyt alle 2 vuotta, jolloin sillä ei ole vaikutusta valintapisteisiin.
 • Opintosuoritusote/-otteet liiketaloustieteellisistä opinnoista, jos eivät jo sisälly hakukelpoisuuden antavaan tutkintoon ja näy sen opintosuoritusotteella. Alleviivaa opintosuoritusotteelta suorittamasi liiketaloustieteelliset opinnot (vähintään 24 op).
 • Todistus suomen kielen taidosta. Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (ylin taso on 6). Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos hakukelpoisuuden antava tutkinto on suoritettu suomen kielellä.
 • Todistus GMAT- tai GRE-testistä. Huom. tämä koskee vain suomalaisella ammattikorkeakoulututkinnolla hakevia (poislukien tradenomi ja tradenomi YAMK -tutkinnon hakuajan päättymiseen mennessä suorittaneet) ja ulkomaisella yliopistotutkinnolla hakevia (poislukien ulkomaisen kauppatieteellisen alan tutkinnon suorittaneet). GRE General-testin osa-alueiden tuloksien on oltava vähintään seuraavat: Verbal Reasoning 152, Quantitative Reasoning 152 ja Analytical Writing 3,0.
  Suomalaisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ei tarvitse yllä mainittuja testejä suorittaa.

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

 • Hakuaika on 2.12.2019 - 22.1.2020 klo 15.00. Liitteitä voi täydentää hakuajan aikana tai viimeistään seitsemän päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.
 • Osa hakijoista kutsutaan alkupisteiden perusteella valintakokeeseen. Kutsut lähetetään viimeistään 26.2.2020. Ajankohtaista: Kutsut valintakokeeseen on lähetetty sähköpostitse 14.2. Myös niille, jotka eivät ole tulleet kutsutuksi valintakokeeseen, on lähetetty tieto sähköpostitse.
 • Valintakoe järjestetään Lahdessa keskiviikkona 11.3.2020 klo 16-19.
 • Valinnan tulos julkistetaan 15.4.2020 mennessä hakupalveluiden ilmoitustaululla ja yliopiston verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat siihen antaneet suostumuksensa. Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti valinnan tuloksesta sähköpostitse.
 • Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 15.7.2020 klo 15.00.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Englanninkielisten ohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi