Hakeminen yhteishaussa kauppatieteiden koulutusohjelmaan

Kauppatieteiden koulutusohjelmaan haetaan kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa, jossa ovat mukana Lappeenrannan teknillisen yliopiston lisäksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu ja Vaasan yliopisto.

Yhteisvalinnan hakuaika on 14.-28.3.2018 klo 15.00. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi.

Jos tulet valituksi yhteisvalinnassa saat oikeuden suorittaa kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot.

Tarkemmat tiedot aikataulusta, valintakokeesta, alkupisteistä jne. löydät Hakeminen-osiosta.

Kauppatieteet

Tutkinnot
Kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri

Laajuus
180 (kauppatieteiden kandidaatti) + 120 (KTM) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Business and Management

Hakuaika
Kevät 2019
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (KTK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös kauppatieteiden maisterin tutkintoon (KTM).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.