Hakeminen yhteishaussa kauppatieteiden koulutusohjelmaan

Kauppatieteiden koulutusohjelmaan haetaan kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa, jossa ovat mukana LUT-yliopiston lisäksi Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulut, Itä-Suomen, Tampereen ja Vaasan yliopistot sekä Hanken Svenska Handelshögskolan ja Åbo Akademi.

Yhteishaun hakuaika on 20.3.−3.4.2019. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi.

Jos tulet valituksi yhteishaussa saat oikeuden suorittaa kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot.

Tarkemmat tiedot aikataulusta, valintakokeesta, alkupisteistä jne. löydät Hakeminen-osiosta.

Kauppatieteet

Tutkinnot
Kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri

Laajuus
180 (kauppatieteiden kandidaatti) + 120 (KTM) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Business and Management

Hakuaika
20.3.−3.4.2019
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (KTK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös kauppatieteiden maisterin tutkintoon (KTM).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.