Hakeminen yhteishaussa kauppatieteiden koulutusohjelmaan

Kauppatieteiden koulutusohjelmaan haetaan kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa, jossa ovat mukana LUT-yliopiston lisäksi Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulut, Itä-Suomen, Tampereen ja Vaasan yliopistot sekä Hanken Svenska Handelshögskolan ja Åbo Akademi.

Seuraava hakuaika on 16.3.–30.3.2022 klo 15.00 (HUOM! kellonaika). Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi.

Jos tulet valituksi yhteisvalinnassa saat oikeuden suorittaa kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot.

Tarkemmat tiedot aikataulusta, todistusvalinnasta, alkupisteistä, valintakokeesta jne. löydät Hakeminen-osiosta.

 

Kauppatieteet

Tutkinnot
Kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri

Laajuus
180 (kauppatieteiden kandidaatti) + 120 (KTM) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
Kauppakorkeakoulu

Hakuaika
16.3.–30.3.2022 klo 15:00
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (KTK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös kauppatieteiden maisterin tutkintoon (KTM).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.