Laskennallinen tekniikka ja analytiikka

Yhteiskunnan ja tekniikan kehitys nojaa yhä enemmän luonnonlakeihin perustuvaan prosessien mallinnukseen. Samaan aikaan niin talouden kuin ympäristön tilan jatkuva ja automaattinen seuranta tuottaa laajoja datamassoja, ja aivan uuden tarpeen: käsitellä tätä kerättyä dataa siten, että sitä voidaan hyödyntää prosessien ohjauksessa ja päätöksenteossa.

Tämä äkillinen muutos on johtanut siihen, että datan käsittelyn osaaminen on korkeassa arvossa ja analytiikkaan erikoistuneiden osaajien kysyntä on voimakkaassa kasvussa.

Laskennallisen tekniikan ja analytiikan ohjelman opinnot tähtäävät suoraan näiden taitojen hankkimiseen: opit hyödyntämään matematiikkaa, fysiikkaa ja tietojenkäsittelytaitoja keinoina mallinnuksen ja data-analytiikan ongelmien ratkaisemiseen.

Laskennallinen tekniikka on sinun valintasi, jos olet teknisesti orientoitunut ja haluat hyödyntää matemaattisia taitojasi työkaluna paremman tulevaisuuden rakentamiseksi teollisuudessa tai liike-elämässä.

"Laskennallinen tekniikka ja analytiikka ratkoo käytännönläheisiä ongelmia"

Laskennallisen tekniikan ja analytiikan opiskelija Armi Rissanen pitää siitä, harjoitustöissä simuloidaan työelämän projektityöskentelyä esimerkiksi pullonpalautuskoneen ohjelmoinnin kautta.

Lue lisää

Mitä laskennallisen tekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Laskennallisen tekniikan ohjelmassa opit, miten laskennallisten menetelmien, mallinnuksen ja tiedonhallinnan avulla luodaan uutta tietoa ja miten sitä käsitellään eteenpäin. Hallitset myös simuloinnin eli todellisuuden jäljittelyn menetelmiä, opit tätä varten tarvittavat mallinnustaidot sekä perusmenetelmät optimoinnista.

Optimoinnilla tarkoitetaan parhaiden tai parempien ratkaisujen etsimisestä laskennallisten keinojen avulla. Opit ymmärtämään ja mallintamaan  asioiden välisiä riippuvuussuhteita ja analysoimaan niihin liittyviä riskejä ja epävarmuutta.

Osaamistasi tarvitaan teollisuuden suunnittelutehtävissä ja tuotekehityksessä sekä monilla eri aloilla yhteiskunnan ja liiketoiminnan kehitystehtävissä.

Esimerkkeinä näistä tehtävistä toimviat liiketoiminnan synnyttämän datan analysointi, simulaatioiden käyttäminen teollisten prosessien parantamisessa, uusiutuvan energian käytön ja varastoinnin tehostaminen, ympäristön tilan jatkuva ja automaattnen seuranta tai kuva-analyysi konenäön menetelmin.

Laskennallinen tekniikka

Tutkinto
Tekniikan diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Hakuaika
14.-28.3.2018 klo 15.00
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.