Laskennallinen tekniikka

Laskennallinen tekniikka ja analytiikka

Digitalisoituminen ja sen myötä räjähdysmäisesti kasvavat tietoaineistot muuttavat maailmaa. Kyky tulkita dataa ja tehdä sen pohjalta johtopäätöksiä ovat muutoksen keskeisiä ajureita. Siihen tarvitaan sekä laskennallisten menetelmien että tekoälyn osaamista.

Koemme muutokset arjessamme muun muassa tiedonhaun, tietoliikenteen, robotiikan, talouden ja lääketieteen harppauksina. Tulevaisuuden yhteiskuntamme rakennetaan laskennallisen tekniikan pohjalta. 

Laskennallisen tekniikan ohjelmassa suunnittelet tietointensiivisiä teknisiä ratkaisuja matematiikkaan ja tietojenkäsittelyyn pohjautuen. Opinnoissasi käsittelet koneoppimista ja tekoälyä sekä niiden matemaattista ja tilastotieteellistä pohjaa. Opit ymmärtämään tietoaineistoja ja nykyaikaisia mallinnus- ja analyysimenetelmiä, kuten syväoppimista.

Laskennallinen tekniikka on sinun valintasi, jos haluat kehittää matematiikkaa ja tekoälyä sekä hyödyntää niitä ratkaisuiksi yhteiskunnan ongelmiin. 

▶️ VIDEO: Opiskelijat ja tutkijatohtori kertovat laskennallisen tekniikan ja analytiikan opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT (teksti jatkuu videon jälkeen).

Mitä laskennallisen tekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Ohjelmassa opit, mitä koneoppiminen ja tekoäly ovat ja kuinka matematiikka ja tilastotiede muodostavat niiden perustan. Opit ymmärtämään ilmiöitä ja asioiden välisiä riippuvuussuhteita sekä analysoimaan niihin liittyviä riskejä ja epävarmuutta.

Saat valmiudet analysoida data-aineistoja sekä suunnitella ja toteuttaa ratkaisuja maailman ongelmiiin laskennallisten menetelmien, mallinnuksen ja tietojenkäsittelyn avulla.

Tunnet laskennan teorian ja käytännön ja pystyt soveltamaan osaamistasi monitieteisissä ryhmissä esimerkiksi satelliittikaukokartoitukseen tai lääketieteelliseen kuvantamiseen. Hallitset myös riskianalyysin: älykkäiden järjestelmien täytyy olla varmatoimisia ja niiden laajaan käyttöön liittyy joukko eettisiä kysymyksiä.

Osaamistasi tarvitaan uusien tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä monissa yhteiskunnan kehitystehtävissä tuulivoimaloiden mallinnuksesta silmäsairauksien diagnosointiin. Esimerkkejä näistä tehtävistä ovat simulaatioiden käyttäminen teollisten prosessien parantamisessa, liiketoiminnasta syntyvän datan analysointi päätöksenteon tueksi, uusiutuvan energian käytön ja varastoinnin tehostaminen, ympäristön tilan jatkuva ja automaattinen seuranta ja tietokonenäköön perustuva kuva-analyysi koneoppimisen menetelmin.

Miksi opiskella laskennallista tekniikkaa?

"Ratkomme haasteita, joita ei ole koskaan aiemmin ratkottu"

Haastattelimme matematiikan professori Heikki Haariota ja fysiikan professori Erkki Lähderantaa ja listasimme sinulle viisi painavaa syytä, miksi laskennallinen tekniikka on kannattava alavalinta.

Lue 5 syytä opiskella laskennallista tekniikkaa

Laskennallinen tekniikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Hakuaika
17.3.–31.3.2021 klo 15:00
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.