Laskennallinen tekniikka ja analytiikka

Laskennallinen tekniikka ja analytiikka

Uusien teknisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus vaativat fysiikan ilmiöiden ymmärtämistä ja laskentaan perustuvia prototyyppejä. Laskennallinen tekniikka tarkoittaa erilaisten ongelmien ratkomista matematiikan ja tietotekniikan avulla. Matematiikan ja fysiikan mallien avulla kehität ympäröivää yhteiskuntaa ja edistät teknistä sekä kestävää kehitystä.

Laskennallisen tekniikan ja analytiikan ohjelmassa opit ymmärtämään riippuvuuksia ja vuorovaikutussuhteita tekniikassa sekä arkipäiväisessä elämässä. Opit tehostamaan teollista tuotantoa sekä kehittämään teollisia ja uusia palveluita tarjoavia  prosesseja hyödyntäen matematiikkaa, fysiikkaa ja tietojenkäsittelytaitoja.

Laskennallinen tekniikka ja analytiikka on sinun valintasi, jos olet teknisesti orientoitunut ja haluat hyödyntää matematiikkaa ja luonnontieteitä työkaluina paremman tulevaisuuden rakentamiseksi sekä teollisuuden ja liike-elämän kehittämiseksi.

Tietotekniikan nopea kehitys sekä tietokoneiden laskenta- ja tiedonhallintakapasiteetin voimakas kasvu ovat vauhdittaneet laskennallisen tekniikan läpimurtoa ja lisänneet merkittävästä myös käytännön sovelluksissa syntyviä datamassoja. Tämän seurauksena laskennalliseen tekniikkaan erikoistuneiden osaajien kysyntä on voimakkaassa kasvussa.

Katso video: Opiskelijat, alumni ja professori kertovat laskennallisen tekniikan opiskelusta LUTissa.

Mitä laskennallisen tekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Laskennallisen tekniikan ja analytiikan ohjelmassa opit, miten laskennallisten menetelmien, mallinnuksen ja tiedonhallinnan avulla voidaan analysoida datamassoja sekä suunnitella ja toteuttaa uusia teknisiä ratkaisuja. Opit tehostamaan teollista tuotantoa sekä kehittämään uusia palvelu- ja teollisuusprosesseja hyödyntämällä matematiikkaa, fysiikkaa ja tietojenkäsittelytaitoja. 

Osaamistasi tarvitaan teollisuuden suunnittelussa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä monissa yhteiskunnan kehitystehtävissä tuulivoimaloiden mallinnuksesta silmäsairauksien diagnosointiin. Esimerkkeinä näistä tehtävistä toimivat simulaatioiden käyttäminen teollisten prosessien parantamisessa, liiketoiminnan synnyttämän datan analysointi, uusiutuvan energian käytön ja varastoinnin tehostaminen, ympäristön tilan jatkuva ja automaattinen seuranta tai kuva-analyysi konenäön ja koneoppimisen menetelmin.

Miksi opiskella laskennallista tekniikkaa?

"Ratkomme haasteita, joita ei ole koskaan aiemmin ratkottu"

Haastattelimme matematiikan professori Heikki Haariota ja fysiikan professori Erkki Lähderantaa ja listasimme sinulle viisi painavaa syytä, miksi laskennallinen tekniikka on kannattava alavalinta.

Lue 5 syytä opiskella laskennallista tekniikkaa

Laskennallinen tekniikka ja analytiikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Hakuaika
18.3.–1.4.2020
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.