Laskennallinen tekniikka ja analytiikka

Laskennallinen tekniikka ja analytiikka

Ilmiöiden ymmärtäminen ja uusien teknisten ratkaisujen suunnittelu vaativat laskentaan perustuvia välineitä, prototyyppejä ja fysiikan ilmiöiden ymmärtämistä. Matemaattisten mallien ja fysiikan lakien avulla kehität ympäröivää yhteiskuntaa ja edistät sekä teknistä että kestävää kehitystä. Laskennallinen tekniikka tarkoittaa erilaisten ongelmien ratkomista matematiikan ja tietotekniikan avulla. 

Laskennallisen tekniikan ja analytiikan ohjelmassa opit ymmärtämään riippuvuuksia ja vuorovaikutussuhteita tekniikassa sekä arkipäiväisessä elämässä. Opinnoissa saat valmiuksia kehittää uusia palveluita tietoyhteiskunnan tarpeisiin, tehostaa yritysten ja teollisen tuotannon prosesseja hyödyntäen matematiikkaa, tietojenkäsittelytaitoja ja ymmärrystä luonnonilmiöistä.

Tietotekniikan nopea kehitys sekä tietokoneiden laskenta- ja tiedonhallintakapasiteetin voimakas kasvu ovat vauhdittaneet laskennallisen tekniikan läpimurtoa ja esineiden internetin ohella lisänneet merkittävästi myös käytännön sovelluksissa syntyviä data-aineistoja. Tämän seurauksena laskennalliseen tekniikkaan erikoistuneiden osaajien kysyntä on voimakkaassa kasvussa.

Laskennallinen tekniikka ja analytiikka on sinun valintasi, jos olet teknisesti orientoitunut ja haluat hyödyntää matemaattisia ja tietojenkäsittelytaitojasi ja kiinnostustasi luonnontieteisiin työkaluina paremman tulevaisuuden rakentamiseksi yritysmaailmassa tai tutkijana tutkimuslaitoksessa.

▶️ VIDEO: Opiskelijat ja tutkijatohtori kertovat laskennallisen tekniikan ja analytiikan opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT (teksti jatkuu videon jälkeen).

Mitä laskennallisen tekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Laskennallisen tekniikan ja analytiikan ohjelmassa opit, miten laskennallisten menetelmien, mallinnuksen ja tiedonhallinnan avulla voidaan analysoida suuria data-aineistoja sekä suunnitella ja toteuttaa uusia teknisiä ratkaisuja.

Opit tehostamaan teollista tuotantoa sekä kehittämään uusia palvelu- ja teollisuusprosesseja hyödyntämällä matematiikkaa, tietojenkäsittelytaitoja ja fysiikkaa. Opit myös, miten laskennallisten menetelmien, mallinnuksen ja tiedonhallinnan avulla voidaan analysoida data-aineistoja sekä suunnitella ja toteuttaa uusia teknisiä ratkaisuja. 

Osaamistasi tarvitaan uusien tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä monissa yhteiskunnan kehitystehtävissä tuulivoimaloiden mallinnuksesta silmäsairauksien diagnosointiin. Esimerkkejä näistä tehtävistä ovat simulaatioiden käyttäminen teollisten prosessien parantamisessa, liiketoiminnasta syntyvän datan analysointi, uusiutuvan energian käytön ja varastoinnin tehostaminen, ympäristön tilan jatkuva ja automaattinen seuranta ja kuva-analyysi tietokonenäön ja tekoälyn piiriin kuuluvan koneoppimisen menetelmin.

Miksi opiskella laskennallista tekniikkaa?

"Ratkomme haasteita, joita ei ole koskaan aiemmin ratkottu"

Haastattelimme matematiikan professori Heikki Haariota ja fysiikan professori Erkki Lähderantaa ja listasimme sinulle viisi painavaa syytä, miksi laskennallinen tekniikka on kannattava alavalinta.

Lue 5 syytä opiskella laskennallista tekniikkaa

Laskennallinen tekniikka ja analytiikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Hakuaika
18.3.–1.4.2020 klo 15:00
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.