Laskennallisen tekniikan diplomi-insinöörin uramahdollisuudet

Laskennallisen tekniikan koulutusohjelmasta valmistuvien diplomi-insinöörien työllistymistilastot ovat tasaisen korkeat. Laaja-alainen koulutus soveltuu lukuisiin eri tehtäviin ja valmistuneet harppaavat uratielle usein suoraan koulun penkiltä. Tekijöitä tarvitaan erityisesti tutkimus-, kehitys-, asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä.

Laskennallisen tekniikan osaajia tarvitaan myös bio- ja lääketieteen, ympäristön suojelun ja säätieteen aloilla, digitaalisen median tuottamisessa sekä pelialalla. Erityisesti riippuvuussuhteiden ymmärtäjiä tarvitaan niin luonnontieteisiin kuin vaikka talousmaailmaan sijoittuvissa työtehtävissä.

Työtehtäviin kuuluvat mm. tuote-, prosessi- ja materiaalikehitys, laitteistojen ja ohjelmistojen suunnittelu, uusien teknologioiden käyttöönotto sekä palvelujen kehittäminen data-analytiikan avulla. Työpaikkoja on syntynyt myös spin-off -yritystemme ja tiiviin elinkeinoelämäyhteistyön kautta, mistä koulutusohjelma on saanut kiitosta teollisuudesta.

"Se mitä käteen jäi, on oikeastaan kaikki työkalut, mitä olen työelämässä tarvinnut"

Jere Heikkinen (Toimitusjohtaja, Finnos Oy) on mielestään opiskellut oikeita asioita, sillä soveltavalle matemaatikolle on pommin varmasti töitä.

Tutustu Jeren tarinaan

Laskennallisen tekniikan diplomi-insinöörin ammattinimikkeitä

 • Projektipäällikkö ICT-yrityksessä
 • Simulointimallien kehittäjä tuulivoimayrityksessä
 • Konenäköjärjestelmien suunnittelija
 • Yrittäjä tai konsultti                    
 • Sää- ja ilmastomallien tutkija
 • Mobiiliteknologian kehittäjä tietoliikenneyrityksessä
 • Materiaalien kehittäjä aurinkokennojen valmistajalla
 • Tutkimus- tai kehitysjohtaja yrityksessä
 • Tutkija suomalaisessa tai ulkomaalaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa
 • Vakuutusmatemaatikko                                  
 • Data-analyytikko
 • Riskianalyytikko rahoitusalalla

 

Laskennallinen tekniikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Hakuaika
18.3.–1.4.2020 klo 15:00
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.