Laskennallisen tekniikan ja analytiikan diplomi-insinöörin uramahdollisuudet

Laskennallisen tekniikan koulutusohjelmasta valmistuvien diplomi-insinöörien työllistymistilastot ovat tasaisen korkeat – teknisten ammattien lisäksi laskennallisen tekniikan ja analytiikan sekä teknillisen fysiikan osaajia tarvitaan myös bio- ja lääketieteen, ympäristön suojelun ja säätieteen aloilla, digitaalisen median tuottamisessa sekä pelialalla.

Laaja-alainen koulutus taipuu lukuisiin eri tehtäviin ja valmistuneet harppaavat uratielle usein suoraan koulun penkiltä. Tekijöitä tarvitaan erityisesti tutkimus-, kehitys-, asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä. Työhön kuuluvat mm. tuote-, prosessi- ja materiaalikehitys, laitteistojen ja ohjelmistojen suunnittelu, uusien teknologioiden käyttöönotto sekä palvelujen kehittäminen data-analytiikan avulla.

Työpaikkoja on syntynyt myös spin-off -yritystemme ja tiiviin elinkeinoelämäyhteistyön kautta.

"Se mitä käteen jäi, on oikeastaan kaikki työkalut, mitä olen työelämässä tarvinnut"

Jere Heikkinen (Toimitusjohtaja, Finnos Oy) on mielestään opiskellut oikeita asioita, sillä soveltavalle matemaatikolle on pommin varmasti töitä.

Tutustu Jeren tarinaan

Laskennallisen tekniikan diplomi-insinöörin ammattinimikkeitä

 • Projektipäällikkö ICT-yrityksessä
 • Simulointimallien kehittäjä tuulivoimayrityksessä
 • Konenäköjärjestelmien suunnittelija
 • Yrittäjä tai konsultti laskennallisen tekniikan alalla
 • Sää- ja ilmastomallien tutkija
 • Mobiiliteknologian kehittäjä tietoliikenneyrityksessä
 • Materiaalien kehittäjä aurinkokennoja valmistavassa yrityksessä
 • Tutkija suomalaisessa tai ulkomaalaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa
 • Vakuutusmatemaatikko vakuutusyhtiössä
 • Data-analyytikko pankissa, mainostoimistossa tai lehdessä
 • Riskianalyytikko rahoitusalalla

 

Laskennallinen tekniikka ja analytiikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Hakuaika
20.3.−3.4.2019
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.