Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

LUT-kauppakorkeakoulusta valmistuu tulevaisuuden ratkaisijoita, jotka edistävät liiketoiminnan kestävää uudistumista. LBM on toiminnassaan sitoutunut YK:n Principles for Responsible Management Education (PRME) –ohjelmaan, jonka tavoitteena on sitouttaa kestävät ja kansainvälisesti tunnistetut arvot opetukseen ja tutkimukseen, ks. PRME-raportit.

LUT-kauppakorkeakoulu toimii tiiviissä rajapinnassa yritysten kanssa. Opetuksen ja tutkimuksen kehittämistä tukee LUT Advisory Board, joka muodostuu vaikutusvaltaisimmista yritysjohtajista Suomessa. Lisäksi maisteriohjelmakohtaiset yritysboardit auttavat varmistamaan, että koulutus vastaa sisällöllisesti yrityselämän tarpeita myös tulevaisuudessa. Merkittävä osa eli noin 40 prosenttia vuosittain valmistuvista pro gradu -töistä tehdään yrityksiin. Tosielämän yritysongelmia ratkotaan myös useilla opintojaksoilla.

Linkkinä yliopiston ja yritysten välillä ovat muun muassa Firmatiimi sekä Professor of Practice -nimikkeellä toimivat asiantuntijat. Heidän tehtävänään on lisätä tietoisuutta yliopiston tarjoamista yritysyhteistyömahdollisuuksista sekä syventää vuoropuhelua ja yhteistyötä yliopiston ja yritysten välillä.

Osallistumme kestävän kehityksen periaatteiden jalkauttamiseen yhteiskunnassa tukemalla alueen lasten ja nuorten innostusta vastuulliseen yrittäjyyteen. Keskeisenä kanavana toimii LUT Junior Universityn 5.-luokkalaisille suunnattu kestävän liiketoiminnan ja yrittäjyyden kokonaisuus.

Tuotamme tutkimustietoa, jota hyödyntämällä pystytään edistämään tuotannon ja palveluiden kehittymistä Suomessa, eurooppalaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä vihreän teknologian ja kestävien liiketoimintamallien leviämistä globaalisti. Projekteissamme on yrityksiä useilta eri toimialoilta ja tavoitteenamme on tuottaa kovatasoista tieteellistä tutkimusta, yhdistää teoriaa ja käytäntöä sekä soveltaa uutta tutkimustietoa ympäröivään yhteiskuntaan.

LUT-kauppakorkeakoulu järjestää vuosittain strategiaseminaarin jonka tarkoituksena on edistää vuoropuhelua elinkeinoelämän ja yritysten kanssa.

LUT-kauppakorkeakoulu on tiiviissä vuoropuhelussa ympäröivän maailman kanssa. Viipurin taloudellinen korkeakouluseura (VITAKO) on yksi LUT-kauppakorkeakoulun merkittävimpiä tukijoita ja yhteistyön juuret kulkevat pitkälle historiaan.

Vuoden 2019 Viipuri-palkinto myönnettiin yhdysvaltalaiselle tutkijalle Erik Brynjolfssonille. Brynjolfssonin tutkimusaiheita ovat tietotekniikan tuottavuus, tietotalous, tekoäly sekä sen vaikutukset työelämään. "Jos olemme valmiita näkemään vaivaa ja tekemään tarvittavat muutokset, seuraavat kymmenen vuotta tulevat olemaan ihmiskunnan parhaat", Brynjolfsson sanoo.

Ota yhteyttä

Sami Saarenketo
dekaani
puh. 050 308 6181
sami.saarenketo@lut.fi
Research portal profiili
Twitter: @Saarenke

Anni-Kaisa Kähkönen
varadekaani, academic affairs
puh. 040 746 8132
anni-kaisa.kahkonen@lut.fi
Research portal profiili
Twitter: @annikaisakahk

Jukka Hallikas
varadekaani, external relations
puh. 040 550 7499
jukka.hallikas@lut.fi
Research portal profiili

Saara Larkio
markkinointiviestinnän asiantuntija
puh. 050 347 2191
saara.larkio@lut.fi