Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

LUT School of Business and Managementista valmistuu tulevaisuuden ratkaisijoita, jotka edistävät liiketoiminnan kestävää uudistumista. As an institution of higher education involved in the development of current and future managers, LBM is committed to implementing the Principles for Responsible Management Education (PRME), joiden tavoitteena on sitouttaa kestävät ja kansainvälisesti tunnistetut arvot opetukseen ja tutkimukseen, ks. PRME raportti (pdf).

LUT School of Business and Management toimii tiiviissä rajapinnassa yritysten kanssa. Opetuksen ja tutkimuksen kehittämistä tukee LUT Corporate Advisory Board, joka muodostuu vaikutusvaltaisimmista yritysjohtajista Suomessa. Suurin osa vuosittain valmistuvista (n. 400 kpl) pro gradu –ja diplomitöistä tehdään yrityksiin ja tosielämän yritysongelmia ratkotaan useilla opintojaksoilla. Linkkinä yliopiston ja yritysten välillä toimii mm. Firmatiimi sekä Professor of Practise nimikkeellä toimivat asiantuntijat, joiden tehtävänä on lisätä tietoisuutta yliopiston tarjoamista yritysyhteistyömahdollisuuksista sekä syventää vuoropuhelua ja yhteistyötä yliopiston ja yritysten välillä.

Tuotamme tutkimustietoa, jota hyödyntämällä pystytään edistämään tuotannon ja palveluiden kehittymistä Suomessa, eurooppalaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä vihreän teknologian ja kestävien liiketoimintamallien leviämistä globaalisti. Projekteissamme on yrityksiä useilta eri toimialoilta ja tavoitteenamme on tuottaa kovatasoista tieteellistä tutkimusta, yhdistää teoriaa ja käytäntöä sekä soveltaa uutta tutkimustietoa ympäröivään yhteiskuntaan.

School järjestää vuosittain strategiaseminaarin jonka tarkoituksena on edistää vuoropuhelua elinkeinoelämän ja yritysten kanssa.

 

Ota yhteyttä

Sami Saarenketo
dekaani
puh. 050 308 6181
sami.saarenketo@lut.fi
Research portal profiili
Twitter: @Saarenke

Juha Väätänen
varadekaani
puh. 040 526 1518
juha.vaatanen@lut.fi
Research portal profiili