Alumnit ovat tärkeä verkosto

LUTista valmistuneet kandidaatit, maisterit ja tohtorit ovat kaikki LUTin alumneja ja oikeutettuja osallistumaan alumneille järjestettyyn toimintaan.

Alumnit ovat koko yliopistolle tärkeä verkosto ja linkki työelämään. Yliopisto pitää alumnitoimintansa kautta yhteyttä valmistuneisiin opiskelijoihinsa ja tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitua muiden alumnien kanssa.

Alumneilta yliopisto saa työelämästä ajankohtaisinta tietoa, jota hyödynnetään tutkimuksessa ja opetuksen kehittämisessä.

Alumnit voivat osallistua yliopiston toimintaan pitämällä luentoja, jakamalla asiantuntemustaan, tukemalla opinnäytetöitä ja tarjoamalla harjoittelupaikkoja sekä osallistumalla tutkimusyhteistyöhön tai tekemällä lahjoituksen.

Monipuolisesta alumnitoiminnasta saat lisätietoja alumneille suunnatuilta sivuilta.

Ota yhteyttä

Sami Saarenketo
dekaani
puh. 050 308 6181
sami.saarenketo@lut.fi
Research portal profiili
Twitter: @Saarenke

Anni-Kaisa Kähkönen
varadekaani, academic affairs
puh. 040 746 8132
anni-kaisa.kahkonen@lut.fi
Research portal profiili
Twitter: @annikaisakahk

Juha Väätänen
varadekaani, external relations
puh. 040 526 1518
juha.vaatanen@lut.fi
Research portal profiili
Twitter: @JuhaVaatanen

Saara Larkio
markkinointiviestinnän asiantuntija
puh. 050 347 2191
saara.larkio@lut.fi