Alumnit ovat tärkeä verkosto

LUT:sta valmistuneet kandidaatit, maisterit ja tohtorit ovat kaikki LUT:n alumneja ja oikeutettuja osallistumaan alumneille järjestettyyn toimintaan.

Alumnit ovat koko yliopistolle tärkeä verkosto ja linkki työelämään. Yliopisto pitää alumnitoimintansa kautta yhteyttä valmistuneisiin opiskelijoihinsa ja tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitua muiden alumnien kanssa.

Alumneilta yliopisto saa työelämästä ajankohtaisinta tietoa, jota hyödynnetään tutkimuksessa ja opetuksen kehittämisessä.

Alumnit voivat osallistua yliopiston toimintaan pitämällä luentoja, jakamalla asiantuntemustaan, tukemalla opinnäytetöitä ja tarjoamalla harjoittelupaikkoja sekä osallistumalla tutkimusyhteistyöhön tai tekemällä lahjoituksen.

Monipuolisesta alumnitoiminnasta saat lisätietoja alumneille suunnatuilta sivuilta.

Ota yhteyttä

Sami Saarenketo
dekaani
puh. 050 308 6181
sami.saarenketo@lut.fi
Research portal profiili
Twitter: @Saarenke

Juha Väätänen
varadekaani
puh. 040 526 1518
juha.vaatanen@lut.fi
Research portal profiili