HITSAUSTEKNIIKAN LABORATORIO

Visio

LUT-yliopiston hitsaustekniikan laboratorio on kansainvälisesti tunnustettu hitsaustekniikan tutkimusyksikkö ja oppilaitos sekä johtava hitsaustekniikan asiantuntija ja suunnannäyttäjä kansallisella tasolla.

Hitsaustekniikan laboratorio tänään

Alansa johtavana yksikkönä Suomessa hitsaustekniikan laboratorio toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana mahdollistamalla uusimman tiedon ja asiantuntijapalveluiden siirtämisen käytäntöön aktiivisen teollisuusyhteistyön avulla. Laboratorio tarjoaa myös laajoja ja monipuolisia hitsaustekniikan opetus- ja tutkimuskokonaisuuksia yrityksille.

Laboratorion painopistealueita ovat:

» digitalisoitu hitsaus ja hitsaustuotanto
» kehittyneet hitsausprosessit ja -laitteet
» adaptiivinen hitsaus ja säätö
» hybridiprosessit, mm. laser-MAG- ja laser- SAW-hitsaus
» hitsauksen mekanisointi ja robotisointi
» robottihitsauksen kannattavuus ja tehostaminen
» robottihitsauksen mallinnus ja simulointi
» hitsauksen laatu ja laatujohtaminen
» laadunhallinta ja -varmistus
» hitsauskoordinointi
» rikkova ja rikkomaton aineenkoetus
» hitsaustuotannon kokonaisvaltainen kehittäminen
» laatu ja läpimenoaika
» tuottavuus ja taloudellisuus
» hitsauksen globaalit verkostot
» hitsauksen johtaminen
» hitsausmetallurgia ja materiaalien hitsattavuus
» lujat ja ultralujat teräkset
» ruostumattomat teräkset
» arktiset olosuhteet

Käytössä monipuolinen tutkimuslaitteisto

Hitsaustekniikan laboratorion tutkimuslaiteympäristö mahdollistaa materiaalien hitsattavuustutkimukset sekä hitsattujen liitosten metallurgisten ja mekaanisten ominaisuuksien testaus- ja analysointitutkimukset. Nykyaikaisilla hitsauslaitteistoilla tutkitaan prosessien soveltuvuutta eri käyttökohteisiin ja optimoidaan niiden tuottavuutta ja  tehokkuutta tarkastelemalla hitsauksen laatua ja mekanisointiastetta.

Robottihitsausympäristö mahdollistaa yksittäisten liitosten, komponenttien, rakenteiden tai kokonaisten tuotteiden robottihitsattavuustarkastelut ja -testaukset sekä erilaiset simulointi- ja etäohjelmointitutkimukset.

Laboratorion laitekanta:

» monipuoliset ja nykyaikaiset hitsauslaitteistot
» mekanisointilaitteistot ja robottihitsausasemat (ABB ja Yaskawa)
» simulointi- ja etäohjelmointiohjelmistot
» optinen anturointi ja robotisoitu mittaus
» hitsausliitosten skannaus ja analysointi
» aineenkoetus- ja olosuhdelaitteet
» NDT
» DT
» metallografialaitteet (mikro/makroskopia)
» OES-seosaineanalyysit
» lämpökäsittelylaitteet

Lataa laboratorion esite täältä.

YHTEYSTIEDOT

LUT-yliopisto
Yliopistonkatu 34, 53851 Lappeenranta
Tuomas Skriko, Head of Welding Technology
tuomas.skriko@lut.fi, puh. 040 762 6006
Esa Hiltunen, Laboratory Engineer
esa.hiltunen@lut.fi, puh. 040 766 3063