LUTin asiantuntijat

Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin me LUT-yliopistossa etsimme ratkaisuja tekniikan ja talouden osaamisella. Autamme yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävästi. Kansainvälisessä tiedeyhteisössämme on 6 500 jäsentä. Kampuksemme sijaitsevat Lappeenrannassa ja Lahdessa.

Olemme jakaneet asiantuntijat osaamisalueiden perusteella seuraaviin kategorioihin:

Yliopistomme monitieteisten tutkimusalustojen kuvaukset ja johtajien yhteystiedot löytyvät Tutkimusalustat-osiosta

Etsimme mielellämme lisää asiantuntijoita median käyttöön. Ota yhteyttä: Suvi Maukonen p. 050 502 8323, suvi.maukonen@lut.fi tai Janina Jokimies p. 040 061 9517 janina.jokimies@lut.fi tai media@lut.fi.

Asiantuntijoiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lut.fi.

Energia-alan asiantuntijat ja tutkijat

LUTin energia-alan asiantuntijat tutkivat laaja-alaisesti energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön tarvittavia tekniikoita ja järjestelmiä − aina laitevalmistuksesta ja polttoaineista energian loppukäyttöön asti.

Christian Breyer

Aurinkotalouden professori, erityisesti uusiutuvan energian tulevaisuustutkimus
LUT School of Energy Systems

Puhelin: 050 443 1929
Twitter: ChristianOnRE
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Aurinkotalous; aurinko-, tuuli-, vesi-, bio-, aaltoenergian taloudelliset ja tekniset vaikutukset energiajärjestelmiin
 • Energiamurros, skenaariot 100 prosenttisesta uusiutuvasta energiasta paikallisesti ja maailmanlaajuisesti
 • Hybridienergiaratkaisut; sähkö, kaasu, lämpö

Jero Ahola

Sähköjärjestelmien energiatehokkuuden professori
LUT School of Energy Systems
GREENRENEW-tutkimusalustan johtaja

Puhelin: 040 529 8524
Twitter: @JeroAhola
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Sähkönenergian käyttö ja energiatehokkuus
 • Aurinkosähköjärjestelmät lämpö- ja virtaustekninen mallinnus
 • Ydinvoimaloiden turvallisuus
 • Tulevaisuuden energiajärjestelmä
 • Vedyn tuotanto elektrolyysillä ja tuotetun vedyn varastointi

Juhani Hyvärinen

Ydinvoimatekniikan mallinnuksen professori
LUT School of Energy Systems

Puhelin: 050 524 1512
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Ydinvoimalaitosten teknologia
 • Ydinvoimaloiden lämpö- ja virtaustekninen mallinnus Ydinvoimaloiden turvallisuus
 • Tulevaisuuden ydinreaktorit ja ydinvoimalaitokset
 • Häiriö- ja onnettomuusanalyysit
 • Ydinpolttoaine- ja ydinjätehuolto

Esa Vakkilainen

Energiatekniikan professori, erityisesti voimalaitokset ja bioenergia
LUT School of Energy Systems

Puhelin: 040 357 8684
Twitter: @EsaVakkilainen
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Energian tuotannon kustannukset ja -vaikutukset
 • Bioenergia; biohiili, pyrolyysi, kaasutus, biopolttoainekattiat
 • Metsäteollisuuden energia- ja päästöt
 • Uusiutuvan energian käyttö

Juha Pyrhönen

Sähkönkäyttötekniikan professori
LUT School of Energy Systems

Puhelin: 040 571 1645
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • sähkömagnetismin sovellukset
 • energiatehokkaat sähkömoottorit ja –käytöt
 • tehoelektroniikka ja suurnopeusteknologia
 • energiajärjestelmät ja ympäristö
 • hajautettu voimantuotanto ja sähkön varastointi

Datatieteen asiantuntijat ja tutkijat

Ajantha Dahanayake

Ajantha Dahanayake

Professori, Data Management
LUT School of Engineering Science

Puhelin: 050 324 5353
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Dataintensiiviset ohjelmistojärjestelmät
 • Digitaalinen muutos ja digialustat
 • Massadatan hallinta ja digitaaliset ratkaisut
 • Ohjelmistojärjestelmät ja -sovellukset
 • Käsitteellinen mallintaminen ja mallinuksen teoria
 • Menetelmätekniikka

Kari Smolander

Ohjelmistotekniikan professori
LUT School of Engineering Science

Puhelin: 040 5463 493
Twitter: @smoltron
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Ohjelmisto- ja järjestelmäkehitys
 • Digitaaliset alustat ja alustaliiketoiminta
 • Digitalisaatio ja digitaalinen transformaatio
 • Ohjelmistoliiketoiminta
 • Järjestelmäintegraatio

Jari Porras

Ohjelmistotekniikan professori
LUT School of Engineering Science

Puhelin: 0400 555 427
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Tieto- ja viestintäteknologia ja kestävä kehitys
 • Digitaalinen murros
 • Datafikaatio: tiedon muuttuminen dataksi
 • Big dataan ja avoimeen dataan perustuvat ratkaisut
 • Viestintäteknologia ja mobiilisovellukset
 • Opetuksen kehittäminen

Heikki Kälviäinen

Tietojenkäsittelytekniikan professori
LUT School of Engineering Science

Puhelin: 040 586 7552
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Konenäkö ja hahmontunnistus
 • Digitaalinen kuvankäsittely ja kuva-analyysi
 • Teollisuuden konenäkösovellukset
 • Lääketieteellinen kuvankäsittely
 • Koneoppiminen, tiedonlouhinta ja big data

Heikki Haario

Laskennallisen tekniikan professori
LUT School of Engineering Science
RED-tutkimusalustan johtaja

Puhelin: 0400 814 092
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Inversio-ongelmat, parametrien arviointi ja mallien luotettavuus
 • Data-analytiikka, kokeiden suunnittelu
 • Teollisuusprosessien mallinnus, yksikköoperaatioiden simulointi
 • Raskaan laskennan menetelmät, erityisesti sää- ja ilmastomallit

Lasse Lensu

Lasse Lensu

Konenäön ja data-analyysin professori
LUT School of Engineering Science

Puhelin: 040 759 1720
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Konenäkö ja hahmontunnistus
 • Koneoppiminen ja tekoäly
 • Data-analyysi
 • Digitaalinen kuvantaminen
 • Lääketieteellinen kuva-analyysi
 • Teollisuuden konenäkösovellukset
   

Pasi Luukka

Pasi Luukka

Liiketoiminta-analytiikan professori
LUT-kauppakorkeakoulu
AMBI-tutkimusalustan johtaja

Puhelin: 050 323 8932
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Analytiikkamenetelmät
 • Muuttujien valinta ja luokittimet
 • Sumea logiikka
 • AI ja koneoppiminen

Kiertotalouden asiantuntijat ja tutkijat

LUTin kiertotalouden asiantuntijat tutkivat yhteiskunnan kannalta ympäristöystävällisiä, kustannustehokkaita ja kestäviä ratkaisuja. Tutkimus huomioi ympäristövaikutukset aina suunnittelusta, materiaalivalintojen kautta teknisiin ratkaisuihin.

Mika Horttanainen

Ympäristötekniikan professori,
ympäristötekniikka, jätehuoltotekniikka
LUT School of Energy Systems

Puhelin: 040 848 5850
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Jätehuoltotekniikka
 • Jätehuoltojärjestelmät
 • Jätteiden energiahyötykäyttö
 • Systeemianalyysi jätehuoltojärjestelmille

Juha Varis

Tuotantotekniikan professori
LUT School of Energy Systems

Puhelin: 040 501 7478
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Konepajojen valmistustekniikat: erityisesti ohutlevytuotteiden valmistus ja lastuavat työstötekniikat
 • Tuotantojärjestelmien kehitys
 • Kartongin jatkojalostus elintarvikepakkauksiksi erityisesti koneiden ja laitteiden osalta
 • Jätteiden ja teollisuuden sivuvirtojen uudelleenmaterialisointi

Lassi Linnanen

Ympäristötekniikan professori,
ympäristötalous ja -johtaminen
LUT School of Energy Systems

Puhelin: 050 550 3305
Twitter: @LassiLinnanen
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Systeeminen kestävyysmuutos
 • Kiertotalous
 • Ympäristöinnovaatioiden kaupallistaminen
 • Energia- ja ympäristöpolitiikka
 • Yritysten yhteiskuntavastuu

Talouden asiantuntijat ja tutkijat

LUTin talouden asiantuntijat tutkivat talous- ja insinööriosaamista yhdistämällä kestävään arvonluontiin johtavia tekijöitä, yrittäjyyttä sekä yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Tutkimuksen painopiste on vihreän teknologian edistämisessä ja kaupallistamisessa.

Sami Saarenketo

Kansainvälisen markkinoinnin professori, erityisesti pk-yritysten kansainvälistyminen
johtaja, LUT-kauppakorkeakoulu

Puhelin: 050 308 6181
Twitter: @Saarenke
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Kansainvälinen markkinointi ja kansainvälinen yrittäjyys
 • Yritysten kansainvälistyminen, erityisesti uudet syntyessään kansainväliset, ns. born global yritykset
 • Tietointensiiviset yritykset, erityisesti ICT ja ohjelmistoyritykset
 • Kumppanuudet ja verkostot

Kirsimarja Blomqvist

Tietojohtamisen professori
LUT-kauppakorkeakoulu

Puhelin: 040 755 1693
Twitter: @KirsimarjaB
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Tietojohtaminen ja innovaatiot
 • Kumppanuudet, verkostot ja ekosysteemit
 • Uudet organisoitumismuodot ja yritykset
 • Luottamuksen dynamiikka työ- ja liike-elämässä

Vesa Harmaakorpi

Tuotantotalouden professori, erityisesti innovaatiojärjestelmät,
LUT School of Engineering Science

Puhelin: 040 575 1965
Twitter: @VesaHarmaakorpi
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Innovaatiojärjestelmät ja -politiikka
 • Aluekehittäminen innovaatioyhteiskunnassa
 • Älyllinen ristipölytys innovaatioprosessissa
 • Innovatiiviset organisaatiot ja arvoverkot
 • Innovaatiokyvykkyys

Karl-Erik Michelsen

Tieteen, teknologian ja modernin yhteiskunnan tutkimuksen professori
LUT-kauppakorkeakoulu

Puhelin: 040 512 0527
Twitter: @KALmich
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Yritysten kasvu ja muutos
 • Yritysten ja yhteiskunnan vuorovaikutus
 • Innovaatiot ja innovaatiojärjestelmät
 • Yrittäjyys ja perheyritykset
 • Historiallinen näkökulma, kvalitatiiviset analyysimenetelmät
 • Maisteri- ja tohtorikoulutus

Paavo Ritala

Strategian ja innovaatioiden professori
LUT-kauppakorkeakoulu

Puhelin: 040 833 5852
Twitter: @PaavoRitala
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Alustatalous ja digistrategia
 • Innovaatioekosysteemit
 • Kilpailevien yritysten välinen yhteistyö
 • Kestävä liiketoiminta ja liiketoimintamallit

Tanja Leppäaho

Akatemiatutkija, kasvuyrittäjyyden asiantuntija
LUT-kauppakorkeakoulu

Puhelin: 040 1919448
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Kasvuyrittäjyys
 • Yritysten kansainvälistyminen
 • Perheyritykset, erityisesti tuotannollisen alan
 • Pk-yritykset: kasvustrategiat, kansainvälinen verkostoituminen, kumppanuuksien kehittäminen
 • Bioteknologia-alan born global-yritykset

Vedenpuhdistuksen asiantuntijat ja tutkijat

LUTin vedenpuhdistuksen asiantuntijat tutkivat jäte- ja raakaveden puhdistusta, kemikaalien talteenottoa teollisten prosesseista sekä prosessivesien tehokasta kierrätystä kehittäen ympäristöystävällisiä menetelmiä vesiongelmien ratkaisemiseen.

Mika Mänttäri

Membraanitekniikan professori
LUT School of Engineering Science

Puhelin: 040 734 2192
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Vedenpuhdistusmenetelmät
 • Ympäristöystävälliset erotusprosessit
 • Membraanitekniikka

Mari Kallioinen

Erotustekniikan professori, erotustekniikan osaston johtaja
LUT School of Engineering Science

Puhelin: 040 593 9881
Twitter: @MariKallioinen
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Vedenpuhdistusmenetelmät
 • Biojalostusprosessit
 • Membraanitekniikka
 • Kiertotalous

Venäjän talouden asiantuntijat ja tutkijat

LUTin Venäjän talouden asiantuntijat tutkivat Venäjän talouspolitiikkaa, venäläisten yritysten kilpailukykyä, maan investointi-ilmapiiriä sekä Venäjän kuluttajamarkkinoita Venäjän talouden potentiaalin hyödyntämiseksi.

Katja Novikova

LUTin Venäjä-toimintojen johtaja

Puhelin: 040 147 9954
Twitter: @KatjaNovikova81

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Venäjän kansallinen talous ja Venäjä globaalissa taloudessa
 • Sijoittaminen osana Venäjän markkinoiden kehitystä, erityisesti ulkomaiset suorat investoinnit ja yritysfuusiot ja -hankinnat
 • Venäjän historia ja taloushistoria
 • Venäjän koulutusjärjestelmän kehittäminen

Tuomo Summanen

Senior Advisor

Puhelin: 040 709 2853
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Yritysjärjestelyt ja liiketoimintojen integrointi ja johtaminen Venäjällä
 • Venäjän energiamarkkina ja energiapolitiikka
 • Startup- ja kasvuyritysten liiketoiminta ja rahoitus Venäjällä
 • Digitaalinen verkostotalous: arvoverkot ja liiketoimintamallit

Juha Väätänen

Professori, kansainvälinen liiketoiminta ja kehittyvät taloudet
LUT-kauppakorkeakoulu

Puhelin: 040 526 1518
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Venäjän talous ja kuluttajamarkkinat
 • Kehittyvät taloudet (BRIC/Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina)
 • Yritysten ja kansantalouksien kilpailukyky

LUT-yliopisto

Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 34
53850 Lappeenranta
Puh. 029 446 2111

Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti
Puh. 029 446 2111

Katso kaikki yhteystiedot