LUTin asiantuntijat

Puhdas energia ja vesi, kiertotalous sekä kestävä liiketoiminta ovat ihmiskunnan kohtalonkysymyksiä, joihin LUT etsii ratkaisuja tekniikan ja talouden osaamisella.

Olemme jakaneet asiantuntijat osaamisalueiden perusteella seuraaviin kategorioihin:

Etsimme mielellämme lisää asiantuntijoita median käyttöön. Ota yhteyttä viestinnän asiantuntijoihin Jutta Luostariseen (puh. 0400 619 517, jutta.luostarinen@lut.fi) tai Minna Krupkaan (puh. 050 4529 546, minna.krupka@lut.fi).

Asiantuntijoiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lut.fi.

Energia-alan asiantuntijat ja tutkijat

LUTin energia-alan asiantuntijat tutkivat laaja-alaisesti energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön tarvittavia tekniikoita ja järjestelmiä − aina laitevalmistuksesta ja polttoaineista energian loppukäyttöön asti.

Jarmo Partanen

Sähkötekniikan professori,
sähkömarkkinalaboratorio,
LUT School of Energy Systems,
johtaja

Puhelin: 040 506 6564
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Smart Grid eli älysähköverkko
 • Sähkön hinta
 • Kysynnän jousto
 • Energian varastointi
 • Sähköverkon luotettavuus ja sähkökatkot
 • Sähkö- ja energiayhtiöiden arvo
 • Sähkömarkkinalaki, sääntely

Christian Breyer

Aurinkotalouden professori, erityisesti uusiutuvan energian tulevaisuustutkimus
LUT School of Energy Systems

Puhelin: 050 443 1929
Twitter: ChristianOnRE
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Aurinkotalous; aurinko-, tuuli-, vesi-, bio-, aaltoenergian taloudelliset ja tekniset vaikutukset energiajärjestelmiin
 • Energiamurros, skenaariot 100 prosenttisesta uusiutuvasta energiasta paikallisesti ja maailmanlaajuisesti
 • Hybridienergiaratkaisut; sähkö, kaasu, lämpö

Jero Ahola

Sähköjärjestelmien energiatehokkuuden professori
LUT School of Energy Systems
REFLEX-tutkimusalustan johtaja

Puhelin: 040 529 8524
Twitter: @JeroAhola
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Sähkönenergian käyttö ja energiatehokkuus
 • Aurinkosähköjärjestelmät lämpö- ja virtaustekninen mallinnus
 • Ydinvoimaloiden turvallisuus
 • Tulevaisuuden energiajärjestelmä
 • Vedyn tuotanto elektrolyysillä ja tuotetun vedyn varastointi

Juhani Hyvärinen

Ydinvoimatekniikan mallinnuksen professori
LUT School of Energy Systems

Puhelin: 050 524 1512
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Ydinvoimalaitosten teknologia
 • Ydinvoimaloiden lämpö- ja virtaustekninen mallinnus Ydinvoimaloiden turvallisuus
 • Tulevaisuuden ydinreaktorit ja ydinvoimalaitokset
 • Häiriö- ja onnettomuusanalyysit
 • Ydinpolttoaine- ja ydinjätehuolto

Esa Vakkilainen

Energiatekniikan professori, erityisesti voimalaitokset ja bioenergia
LUT School of Energy Systems

Puhelin: 040 357 8684
Twitter: @EsaVakkilainen
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Energian tuotannon kustannukset ja -vaikutukset
 • Bioenergia; biohiili, pyrolyysi, kaasutus, biopolttoainekattiat
 • Metsäteollisuuden energia- ja päästöt
 • Uusiutuvan energian käyttö

Juha Pyrhönen

Sähkönkäyttötekniikan professori
LUT School of Energy Systems

Puhelin: 040 571 1645
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • sähkömagnetismin sovellukset
 • energiatehokkaat sähkömoottorit ja –käytöt
 • tehoelektroniikka ja suurnopeusteknologia
 • energiajärjestelmät ja ympäristö
 • hajautettu voimantuotanto ja sähkön varastointi

Datatieteen asiantuntijat ja tutkijat

Ajantha Dahanayake

Ajantha Dahanayake

Professori, Data Management
LUT School of Engineering Science

Puhelin: 050 324 5353
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Dataintensiiviset ohjelmistojärjestelmät
 • Digitaalinen muutos ja digialustat
 • Massadatan hallinta ja digitaaliset ratkaisut
 • Ohjelmistojärjestelmät ja -sovellukset
 • Käsitteellinen mallintaminen ja mallinuksen teoria
 • Menetelmätekniikka

Kari Smolander

Ohjelmistotekniikan professori
LUT School of Engineering Science

Puhelin: 040 5463 493
Twitter: @smoltron
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Ohjelmisto- ja järjestelmäkehitys
 • Digitaaliset alustat ja alustaliiketoiminta
 • Digitalisaatio ja digitaalinen transformaatio
 • Ohjelmistoliiketoiminta
 • Järjestelmäintegraatio

Jari Porras

Ohjelmistotekniikan professori
LUT School of Engineering Science

Puhelin: 0400 555 427
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Tieto- ja viestintäteknologia ja kestävä kehitys
 • Digitaalinen murros
 • Datafikaatio: tiedon muuttuminen dataksi
 • Big dataan ja avoimeen dataan perustuvat ratkaisut
 • Viestintäteknologia ja mobiilisovellukset
 • Opetuksen kehittäminen

Heikki Kälviäinen

Tietojenkäsittelytekniikan professori
LUT School of Engineering Science

Puhelin: 040 586 7552
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Konenäkö ja hahmontunnistus
 • Digitaalinen kuvankäsittely ja kuva-analyysi
 • Teollisuuden konenäkösovellukset
 • Lääketieteellinen kuvankäsittely
 • Koneoppiminen, tiedonlouhinta ja big data

Pasi Luukka

Pasi Luukka

Liiketoiminta-analytiikan professori
LUT-kauppakorkeakoulu

Puhelin: 050 323 8932
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Analytiikkamenetelmät
 • Muuttujien valinta ja luokittimet
 • Sumea logiikka
 • AI ja koneoppiminen

Kiertotalouden asiantuntijat ja tutkijat

LUTin kiertotalouden asiantuntijat tutkivat yhteiskunnan kannalta ympäristöystävällisiä, kustannustehokkaita ja kestäviä ratkaisuja. Tutkimus huomioi ympäristövaikutukset aina suunnittelusta, materiaalivalintojen kautta teknisiin ratkaisuihin.

Mika Horttanainen

Ympäristötekniikan professori,
ympäristötekniikka, jätehuoltotekniikka
LUT School of Energy Systems

Puhelin: 040 848 5850
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Jätehuoltotekniikka
 • Jätehuoltojärjestelmät
 • Jätteiden energiahyötykäyttö
 • Systeemianalyysi jätehuoltojärjestelmille

Juha Varis

Tuotantotekniikan professori
LUT School of Energy Systems

Puhelin: 040 501 7478
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Konepajojen valmistustekniikat: erityisesti ohutlevytuotteiden valmistus ja lastuavat työstötekniikat
 • Tuotantojärjestelmien kehitys
 • Kartongin jatkojalostus elintarvikepakkauksiksi erityisesti koneiden ja laitteiden osalta
 • Jätteiden ja teollisuuden sivuvirtojen uudelleenmaterialisointi

Lassi Linnanen

Ympäristötekniikan professori,
ympäristötalous ja -johtaminen
LUT School of Energy Systems

Puhelin: 050 550 3305
Twitter: @LassiLinnanen
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Systeeminen kestävyysmuutos
 • Kiertotalous
 • Ympäristöinnovaatioiden kaupallistaminen
 • Energia- ja ympäristöpolitiikka
 • Yritysten yhteiskuntavastuu

Helena Kahiluoto

Kestävyystieteen professori
LUT School of Energy Systems

Puhelin: 040 511 8335
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Ravitsemusturva
 • Ilmastonmuutos ja vesistöt
 • Oikeudenmukainen kiertotalous
 • Kestävyysmuutos ja muutoskyky

Talouden asiantuntijat ja tutkijat

LUT:n talouden asiantuntijat tutkivat talous- ja insinööriosaamista yhdistämällä kestävään arvonluontiin johtavia tekijöitä, yrittäjyyttä sekä yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Tutkimuksen painopiste on vihreän teknologian edistämisessä ja kaupallistamisessa.

Sami Saarenketo

Kansainvälisen markkinoinnin professori, erityisesti pk-yritysten kansainvälistyminen
johtaja, LUT-kauppakorkeakoulu

Puhelin: 050 308 6181
Twitter: @Saarenke
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Kansainvälinen markkinointi ja kansainvälinen yrittäjyys
 • Yritysten kansainvälistyminen, erityisesti uudet syntyessään kansainväliset, ns. born global yritykset
 • Tietointensiiviset yritykset, erityisesti ICT ja ohjelmistoyritykset
 • Kumppanuudet ja verkostot

Kirsimarja Blomqvist

Tietojohtamisen professori
LUT-kauppakorkeakoulu

Puhelin: 040 755 1693
Twitter: @KirsimarjaB
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Tietojohtaminen ja innovaatiot
 • Kumppanuudet, verkostot ja ekosysteemit
 • Uudet organisoitumismuodot ja yritykset
 • Luottamuksen dynamiikka työ- ja liike-elämässä

Vesa Harmaakorpi

Tuotantotalouden professori, erityisesti innovaatiojärjestelmät,
LUT School of Engineering Science

Puhelin: 040 575 1965
Twitter: @VesaHarmaakorpi
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Innovaatiojärjestelmät ja -politiikka
 • Aluekehittäminen innovaatioyhteiskunnassa
 • Älyllinen ristipölytys innovaatioprosessissa
 • Innovatiiviset organisaatiot ja arvoverkot
 • Innovaatiokyvykkyys

Karl-Erik Michelsen

Tieteen, teknologian ja modernin yhteiskunnan tutkimuksen professori
LUT-kauppakorkeakoulu

Puhelin: 040 512 0527
Twitter: @KALmich
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Yritysten kasvu ja muutos
 • Yritysten ja yhteiskunnan vuorovaikutus
 • Innovaatiot ja innovaatiojärjestelmät
 • Yrittäjyys ja perheyritykset
 • Historiallinen näkökulma, kvalitatiiviset analyysimenetelmät
 • Maisteri- ja tohtorikoulutus

Atte Jääskeläinen

Atte Jääskeläinen

Professor of Practice
LUT-kauppakorkeakoulu

Puhelin: 040 545 4782
Twitter: @attesakari
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Digitalisaatio, tekoäly, liiketoimintainnovaatiot
 • Median strateginen johtaminen, journalismin johtaminen
 • Uuden viestintäympäristön haasteet yhteiskunnalle, demokratialle ja mediajärjestelmälle
 • Luovien ja asiantuntijaorganisaatioiden muutosjohtaminen

Paavo Ritala

Strategian ja innovaatioiden professori
LUT-kauppakorkeakoulu

Puhelin: 040 833 5852
Twitter: @PaavoRitala
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Alustatalous ja digistrategia
 • Innovaatioekosysteemit
 • Kilpailevien yritysten välinen yhteistyö
 • Kestävä liiketoiminta ja liiketoimintamallit

Tanja Leppäaho

Akatemiatutkija, kasvuyrittäjyyden asiantuntija
LUT-kauppakorkeakoulu

Puhelin: 040 1919448
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Kasvuyrittäjyys
 • Yritysten kansainvälistyminen
 • Perheyritykset, erityisesti tuotannollisen alan
 • Pk-yritykset: kasvustrategiat, kansainvälinen verkostoituminen, kumppanuuksien kehittäminen
 • Bioteknologia-alan born global-yritykset

Mikael Collan

Mikael Collan

Strategisen rahoituksen professori
Suomen Tiedeseuran jäsen
LUT-kauppakorkeakoulu

Puhelin: 050 5567 185
Twitter: @MikaelCollan
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Analytiikka ja digitalisaatio liiketoiminnan kehittämisessä
 • Investointien kannattavuuslaskenta
 • Reaalioptioanalyysi
 • Valmistavan teollisuuden liiketoimintamallit (Manufacturing 4.0, 3D-tulostus)
 • Joukkorahoitus ja rahoitusalan digitalisaatio
 • Sähkönsiirtoinvestointien talous
 • Uusiutuvan energian investointien kannattavuus
 • Venäjän uusiutuvan energian kannustejärjestelmä

Vedenpuhdistuksen asiantuntijat ja tutkijat

LUTin vedenpuhdistuksen asiantuntijat tutkivat jäte- ja raakaveden puhdistusta, kemikaalien talteenottoa teollisten prosesseista sekä prosessivesien tehokasta kierrätystä kehittäen ympäristöystävällisiä menetelmiä vesiongelmien ratkaisemiseen.

Mika Mänttäri

Membraanitekniikan professori
LUT School of Engineering Science

Puhelin: 040 734 2192
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Vedenpuhdistusmenetelmät
 • Ympäristöystävälliset erotusprosessit
 • Membraanitekniikka

Mari Kallioinen

Membraanitekniikan tutkijaopettaja, Dosentti
LUT School of Engineering Science

Puhelin: 040 593 9881
Twitter: @MariKallioinen
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Vedenpuhdistusmenetelmät
 • Biojalostusprosessit
 • Membraanitekniikka
 • Kiertotalous

Venäjän talouden asiantuntijat ja tutkijat

LUTin Venäjän talouden asiantuntijat tutkivat Venäjän talouspolitiikkaa, venäläisten yritysten kilpailukykyä, maan investointi-ilmapiiriä sekä Venäjän kuluttajamarkkinoita Venäjän talouden potentiaalin hyödyntämiseksi.

Seppo Remes

Professor of Practice
LUT School of Energy Systems

Puhelin: 045 615 4188

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Venäjän talous ja liike-elämä
 • Venäläinen yhteiskunta ja politiikka
 • Energia-alan liiketoiminta

Katja Novikova

LUTin Venäjä-toimintojen johtaja

Puhelin: 040 147 9954
Twitter: @KatjaNovikova81

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Venäjän kansallinen talous ja Venäjä globaalissa taloudessa
 • Sijoittaminen osana Venäjän markkinoiden kehitystä, erityisesti ulkomaiset suorat investoinnit ja yritysfuusiot ja -hankinnat
 • Venäjän historia ja taloushistoria
 • Venäjän koulutusjärjestelmän kehittäminen

Tuomo Summanen

Senior Advisor

Puhelin: 040 709 2853
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Yritysjärjestelyt ja liiketoimintojen integrointi ja johtaminen Venäjällä
 • Venäjän energiamarkkina ja energiapolitiikka
 • Startup- ja kasvuyritysten liiketoiminta ja rahoitus Venäjällä
 • Digitaalinen verkostotalous: arvoverkot ja liiketoimintamallit

Juha Väätänen

Professori, kansainvälinen liiketoiminta ja kehittyvät taloudet
LUT-kauppakorkeakoulu

Puhelin: 040 526 1518
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Venäjän talous ja kuluttajamarkkinat
 • Kehittyvät taloudet (BRIC/Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina)
 • Yritysten ja kansantalouksien kilpailukyky

Tutkimusalustojen johtajat

Aki Mikkola

Konetekniikan professori
LUT School of Energy Systems
SIM-tutkimusalustan johtaja

Puhelin: 040 736 3095
Twitter: @MikkolaAki
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Koneensuunnittelu
 • Tietokoneavusteinen suunnittelu ja testaus
 • Koneiden tietokoneanalysointi
 • Biomekaniikka
 • Reaaliaikasimulointi
 • Digitaaliset oppimismenetelmät

Jero Ahola

Sähköjärjestelmien energiatehokkuuden professori
LUT School of Energy Systems
REFLEX-tutkimusalustan johtaja

Puhelin: 040 529 8524
Twitter: @JeroAhola
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Sähkönenergian käyttö ja energiatehokkuus
 • Aurinkosähköjärjestelmät lämpö- ja virtaustekninen mallinnus
 • Ydinvoimaloiden turvallisuus
 • Tulevaisuuden energiajärjestelmä
 • Vedyn tuotanto elektrolyysillä ja tuotetun vedyn varastointi

Helinä Melkas

Tuotantotalouden professori, palveluinnovaatiot
LUT School of Engineering Science
DIGI-USER tutkimusalustan johtaja

Puhelin: 040 5881400
Twitter: @HelinaMelkas
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Palveluinnovaatiot ja käyttäjäläheisyys
 • Digitalisaatio: hyvinvointiteknologia ja sen vaikutukset
 • Innovaatiojärjestelmät ja -ekosysteemit
 • Tietojohtaminen innovaatiotoiminnassa

Heikki Haario

Laskennallisen tekniikan professori
LUT School of Engineering Science
RED-tutkimusalustan johtaja

Puhelin: 0400 814 092
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Inversio-ongelmat, parametrien arviointi ja mallien luotettavuus
 • Data-analytiikka, kokeiden suunnittelu
 • Teollisuusprosessien mallinnus, yksikköoperaatioiden simulointi
 • Raskaan laskennan menetelmät, erityisesti sää- ja ilmastomallit

Mika Mänttäri

Membraanitekniikan professori
LUT School of Engineering Science
SAWE
-tutkimusalustan johtaja

Puhelin: 040 734 2192
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Vedenpuhdistusmenetelmät
 • Ympäristöystävälliset erotusprosessit
 • Membraanitekniikka

Mari Kallioinen

Membraanitekniikan tutkijaopettaja, Dosentti
LUT School of Engineering Science
RE-SOURCE-tutkimusalustan johtaja

Puhelin: 040 593 9881
Twitter: @MariKallioinen
LUT Research Portal -profiili

Erityisala ja kiinnostuksen kohteet:

 • Vedenpuhdistusmenetelmät
 • Biojalostusprosessit
 • Membraanitekniikka
 • Kiertotalous

LUT-yliopisto

Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 34
53850 Lappeenranta
Puh. 029 446 2111

Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti
Puh. 029 446 2111

Katso kaikki yhteystiedot