Hakeminen tekniikan alan yhteisvalinnassa

AJANKOHTAISTA: LUT-yliopisto lisää kaikki saamansa lisäaloituspaikat valintakoevalintaan (ei todistusvalintaan). Varsinainen DI-valintakoe pidettiin 12.6.2020.

VALINTAPERUSTEISIIN ON TULLUT MUUTOKSIA 29.4.2020, katso muutokset osoitteesta: dia.fi (tiedote 29.4.2020)

LUTin tekniikan suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin haetaan diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinnassa sähköisesti keväällä seuraavan syksyn opintoihin osoitteessa Opintopolku.fi.

Tekniikan suomenkielisiä kandidaattiohjelmia on LUTissa tarjolla kahdeksan, ja niihin valitut opiskelijat saavat automaattisesti oikeuden suorittaa tekniikan kandidaatin (TkK) tutkinnon jälkeen myös diplomi-insinöörin (DI) tutkinnon.

DIA-yhteisvalinta on mukana korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa. Voit hakea yhteishaussa enintään kuuteen eri hakukohteeseen. Hakukohteet sinun tulee asettaa suosituimmuusjärjestykseen. Hakuohjelma ohjaa priorisoinnin tekemiseen. Hakukohteiden järjestyksen muuttaminen on mahdollista hakuaikana mutta ei enää hakuajan päättymisen jälkeen.

Kuka voi hakea DIA-yhteisvalinnassa?

Kaikkien hakijoiden tulee täyttää yleisen korkeakoulukelpoisuuden ehdot. Olet hakukelpoinen, jos olet suorittanut tai suoritat hakukeväänä jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • Suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • European Baccalaureate - tutkinto (EB)
 • Deutsches Internationales Abitur -tutkinto (DIA) tai Reifeprüfung-tutkinto (RP) Suomessa
 • Ulkomainen tutkinto, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden hakea vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • Advanced International Certicate of Education -tutkinto (AICE) Suomessa

Hakija, joka ei ole suorittanut mitään edellä mainituista tutkinnoista, mutta on suorittanut korkeakoulututkinnon, voidaan katsoa hakukelpoiseksi suoritetun korkeakoulututkinnon perusteella.

HUOM! LUTin suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin hakevilta vaaditaan suomen kielen taito alla olevan mukaisesti.

Suomen kielen taidon osoittaminen LUTin suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin (3 v + 2 v) haettaessa

Hakijan on osoitettava suomen kielen taito hakuaikana tai viimeistään 8.4.2020. Suomen kielen taidon voi osoittaa seuraavilla opinnoilla:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä (mikäli päättötodistuksessa äidinkieli suomi hyväksytyllä arvosanalla) TAI
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur (A) TAI
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M) TAI
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E) TAI
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinnossa

      o    A-tason suomi (literature / language and literature / literature and performance) suoritettuna vähintään arvosanalla 2 TAI
      o    IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5
      o    Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 TAI A2-suomi vähintään arvosanalla 5

 • EB-tutkinnossa

      o    Suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4) TAI
      o    Suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7

 • RP- tai DIA-tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa

      o    Suomi äidinkielenä –kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4) TAI
      o    Suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8 TAI
      o    Suomi äidinkielenä –suullinen koe vähintään arvosanalla 8

 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu  
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suomen kielessä suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
 • Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suomen kielessä suoritettu arvosanalla hyvä
 • Korkeakoulututkinto/-opinnot:

      o    Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi
      o    Hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
      o    Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
      o    Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kieli (tai vastaava) pääaineena
      o    Hakija on suorittanut suomen kielessä vähintään 60op/35 ov opinnot
      o    Hakija on suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä.

Tiedot yleisen kielitutkinnon (YKI) suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

Hakuaika

Yhteisvalinnan hakuaika on 18.3.-1.4.2020 syksyllä 2020 alkaviin LUTin suomenkielisiin opintoihin (3 v + 2 v). Hakulomakkeen tulee olla tallennettuna viimeisenä hakupäivänä viimeistään klo 15.00.

LUTssa ei ole erikseen syksyn yhteishakuja.