Hakeminen tekniikan alan yhteisvalinnassa

AJANKOHTAISTA: UNIFI:n tiedote 27.1.2021

LUTin tekniikan suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin haetaan diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinnassa osoitteesta Opintopolku.fi.

Tekniikan suomenkielisiä kandidaattiohjelmia on LUTissa tarjolla kahdeksan, ja niihin hyväksytyt opiskelijat saavat automaattisesti oikeuden suorittaa tekniikan kandidaatin (TkK) tutkinnon jälkeen myös diplomi-insinöörin (DI) tutkinnon.

DIA-yhteisvalinta on mukana korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa. Voit hakea yhteishaussa enintään kuuteen eri hakukohteeseen. Hakukohteet sinun tulee asettaa suosituimmuusjärjestykseen. Hakuohjelma ohjaa priorisoinnin tekemiseen. Hakukohteiden järjestyksen muuttaminen on mahdollista hakuaikana mutta ei enää hakuajan päättymisen jälkeen.

Kuka voi hakea DIA-yhteisvalinnassa?

Kaikkien hakijoiden tulee täyttää yleisen korkeakoulukelpoisuuden ehdot. Olet hakukelpoinen, jos olet suorittanut tai suoritat hakukeväänä jonkin seuraavista tutkinnoista:

  • Suomalainen ylioppilastutkinto
  • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
  • European Baccalaureate - tutkinto (EB)
  • Deutsches Internationales Abitur -tutkinto (DIA) tai Reifeprüfung-tutkinto (RP) Suomessa
  • Ulkomainen tutkinto, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden hakea vastaaviin korkeakouluopintoihin
  • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
  • Advanced International Certicate of Education -tutkinto (AICE) Suomessa

Hakija, joka ei ole suorittanut mitään edellä mainituista tutkinnoista, mutta on suorittanut korkeakoulututkinnon, voidaan katsoa hakukelpoiseksi suoritetun korkeakoulututkinnon perusteella.

HUOM! LUTin suomenkielisiin koulutuksiin hakevilta vaaditaan suomen kielen taito. Liitteet suomen kielen taidon todentamiseksi tulee liittää hakulomakkeelle 7.4.2021 klo 15.00 mennessä. Tarkempi ohjeistus alla:

Jos voit osoittaa riittävän suomen kielen taitosi suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeella, joka on suoritettu vuonna 1990 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse erikseen todistaa kielitaitoasi liitteellä, vaan kokeiden arvosanatiedot saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta opiskelijavalintaa varten.

  • Hakukeväänä valmistuvien osalta DIA-yhteisvalinnan todistusvalinnassa huomioidaan 5.6.2021 mennessä valmistuneet suoritukset. Valintakoevalinnassa huomioidaan 18.6.2021 mennessä valmistuneet suoritukset.

Jos osoitat riittävän suomen kielen taitosi muulla kuin vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetun suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeella, sinun tulee liittää sähköiselle hakulomakkeelle kopio kielitaidon todentavasta todistuksesta 7.4.2021 klo 15.00 mennessä. Jos osoitat kielitaitosi tutkinnolla, joka valmistuu vasta hakukeväänä (esim. IB-/EB- tai DIA-tutkinto), lataa liitteeksi ennakkoarvio tutkintosi arvosanoista 7.4.2021 klo 15.00 mennessä. Jos osoitat kielitaitosi ammatillisella tutkinnolla, joka valmistuu vasta hakukeväänä, lataa liitteeksi 7.4.2021 klo 15.00 mennessä ennakkotieto valmistumisestasi tutkintoon, jonka suoritetaan suomen kielellä.

Hakuaika

Yhteishaun hakuaika on 17.3.-31.3.2021 syksyllä 2021 alkaviin LUTin suomenkielisiin koulutuksiin (3 v + 2 v). HUOM! Hakulomakkeen tulee olla tallennettuna viimeisenä hakupäivänä viimeistään klo 15.00.

LUTssa ei ole erikseen syksyn yhteishakuja.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat:
hakijapalvelut@lut.fi

  • Hakuaikana puhelinpalveluaikamme on arkisin klo 12-15 (mahd. poikkeukset tähän kerromme puhelinvastaajan nauhoitteessa)

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Englanninkielisten ohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi