Hakeminen tekniikan alan yhteisvalinnassa

LUT:n tekniikan kandidaattiohjelmiin haetaan diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinnassa sähköisesti keväällä seuraavan syksyn opintoihin osoitteessa Opintopolku.fi.

Tekniikan kandidaattiohjelmia on LUT:ssä tarjolla kahdeksan, ja niihin valitut opiskelijat saavat automaattisesti oikeuden suorittaa tekniikan kandidaatin (TkK) tutkinnon jälkeen myös diplomi-insinöörin (DI) tutkinnon.

Voit hakea korkeakoulujen yhteishaussa enintään kuuteen eri hakukohteeseen. Hakukohteet sinun tulee asettaa suosituimmuusjärjestykseen. Hakuohjelma ohjaa priorisoinnin tekemiseen. Hakukohteiden järjestyksen muuttaminen on mahdollista hakuaikana mutta ei enää hakuajan päättymisen jälkeen.

Voit hakea DIA-yhteisvalinnassa keväällä 2018, jos olet suorittanut jonkun seuraavista tutkinnoista:

  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon (tai valmistut ylioppilaaksi hakuvuoden keväällä)
  • International Baccalaureate- tutkinnon (IB) Suomessa tai ulkomailla viimeistään keväällä 2018
  • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) Suomessa tai ulkomailla viimeistään keväällä 2018
  • Reifeprüfung-tutkinnon (RP) Suomessa viimeistään keväällä 2018
  • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Tutkinnon tulee olla suoritettu 2.6.2018 mennessä.
  • Advanced International Certificate of Education (AICE) -tutkinnon Suomessa
  • Ulkomailla suoritettu tutkinto, joka antaa korkeakoulukelpoisuuden (Pohjoismaissa korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneita hakijoita koskee pohjoismainen sopimus).

Hakijalta voidaan myös tarvittaessa vaatia todistus suomen kielen taidosta. Kielitaitovaatimukset määrittelee kukin yliopisto itse. LUT:n kandidaattiohjelmiin hakevilta vaaditaan kielitaito alla olevan mukaisesti.

Vaatimus suomen kielen taidosta LUT:n kandidaattiohjelmiin (3 v + 2 v)

Jos hakija ei ole suorittanut perusopetusta, toisen asteen tutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa suomeksi, hakijalta vaaditaan kielitaidon osoittamista. Hakijan on osoitettava suomen kielen taito hakuaikana tai viimeistään opiskelupaikkaa vastaanottaessaan.

Hakija voi todentaa suomen kielen taitonsa seuraavilla tavoilla:

Toisen asteen koulutus/tutkintoon kuuluva osa tai koe
•Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
•Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen koe vähintään arvosanalla laudatur (L)
•Suomi toisena kielenä S2, magna cum laude approbatur (M)
•IB A-taso suoritettu
•IB B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5

Kielikokeet
•Yleinen kielitutkinto, taitotaso 4 kaikista osa-alueista (osa-alueet: tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen).
•Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotaso hyvä.

Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

Hakuaika

Yhteisvalinnan hakuaika on 14.-28.3.2018 syksyllä 2018 alkaviin opintoihin. Hakulomakkeen tulee olla tallennettuna viimeisenä hakupäivänä viimeistään klo 15.00.

LUT:ssa ei ole erikseen syksyn yhteishakuja.

Hakupalveluiden yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312