Hakeminen tekniikan alan yhteisvalinnassa

LUTin tekniikan suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin haetaan diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinnassa osoitteesta Opintopolku.fi. Seuraava hakuaika alkaa 16.3.2022 klo 8.00 ja päättyy 30.3.2022 klo 15.00.

Tekniikan suomenkielisiä kandidaattiohjelmia on LUTissa tarjolla kahdeksan, ja niihin hyväksytyt opiskelijat saavat automaattisesti oikeuden suorittaa tekniikan kandidaatin (TkK) tutkinnon jälkeen myös diplomi-insinöörin (DI) tutkinnon.

DIA-yhteisvalinta on mukana korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa. Voit hakea yhteishaussa enintään kuuteen eri hakukohteeseen. Hakukohteet sinun tulee asettaa suosituimmuusjärjestykseen. Hakuohjelma ohjaa priorisoinnin tekemiseen. Hakukohteiden järjestyksen muuttaminen on mahdollista hakuaikana mutta ei enää hakuajan päättymisen jälkeen.

Kuka voi hakea DIA-yhteisvalinnassa?

Kaikkien hakijoiden tulee täyttää yleisen korkeakoulukelpoisuuden ehdot. Olet hakukelpoinen, jos olet suorittanut tai suoritat hakukeväänä jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • Suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • European Baccalaureate - tutkinto (EB)
 • Deutsches Internationales Abitur -tutkinto (DIA) tai Reifeprüfung-tutkinto (RP) Suomessa
 • Ulkomainen tutkinto, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden hakea vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • Advanced International Certicate of Education -tutkinto (AICE)

Jos et ole suorittanut mitään edellä mainituista tutkinnoista, voidaan sinut katsoa hakukelpoiseksi, jos sinulle on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa tai olet suorittanut vähintään kandidaatin tutkintoa vastaavan korkeakoulututkinnon.

HUOM! LUTin suomenkielisiin koulutuksiin hakevilta vaaditaan suomen kielen taito. Liitteet suomen kielen taidon todentamiseksi tulee liittää hakulomakkeelle 6.4.2022 klo 15.00 mennessä. Tarkempi ohjeistus alla:

 • Jos voit osoittaa riittävän suomen kielen taitosi suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeella, joka on suoritettu vuonna 1990 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse erikseen todistaa kielitaitoasi liitteellä, vaan kokeiden arvosanatiedot saadaan suoraan valtakunnallisesta rekisteristä opiskelijavalintaa varten.
 • Jos osoitat riittävän suomen kielen taitosi muulla tavalla, sinun tulee liittää sähköiselle hakulomakkeelle kopio kielitaidon todentavasta todistuksesta 6.4.2022 klo 15.00 mennessä: Suomen kielen taidon osoittaminen LUTin suomenkielisiin koulutuksiin haettaessa

Hakuaika

Yhteishaun hakuaika on 16.3.-30.3.2022 syksyllä 2022 alkaviin LUTin suomenkielisiin koulutuksiin (3 v + 2 v). HUOM! Hakulomakkeen tulee olla tallennettuna viimeisenä hakupäivänä viimeistään klo 15.00.

LUTilla ei ole hakukohteita mukana syksyn yhteishaussa.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20 (Yliopistonkatu 34)
53851 Lappeenranta

Suomenkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
hakijapalvelut@lut.fi

Hakuaikana tavoitat meidät puhelimitse arkisin klo 10-13 välillä.

 • Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150 (klo 10-13)
 • Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130 (klo 10-13)

Englanninkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
admission@lut.fi