Energiatekniikan diplomi-insinöörin uramahdollisuudet

Energiatekniikan diplomi-insinöörejä tarvitaan hyvin palkattuihin tehtäviin huolehtimaan turvallisesta, taloudellisesta ja vähäpäästöisestä energiantuotannosta. Energiaa tarvitaan aina, oli kyseessä lama tai nousukausi, joten alan osaajille on tarvetta nyt ja tulevaisuudessa.

Suomessa on runsaasti omaa valmistavaa teollisuutta, kunnallista energiantuotantoa sekä esimerkiksi metsäteollisuutta, joka tuottaa sivutuotteenaan energiaa. Olemme myös maailman kärkimaita energiateknisten laitteiden, energiatehokkuuden ja ympäristönsuojelun alalla.

Laaja-alainen energia-alan tuntemus on tavaramerkki, josta LUTista valmistuneet diplomi-insinöörit tunnetaan. He työllistyvät pääsääntöisesti energiateollisuuden ja -tuotannon kehitys-, käyttö- ja johtotehtäviin sekä tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin.

Työtehtävät liittyvät usein mm. energiatalouteen, energiantuotannon ympäristövaikutuksiin, säästöihin ja päästöihin, uusiutuviin energialähteisiin, ydinenergian rakentamiseen ja turvallisuuteen sekä voimalaitosten käyttöön, toimintaan ja valvontaan.

"Työelämä tarjoaa paljon mahdollisuuksia kokeilla ja kehittyä"

Elina Mäki (Projektipäällikkö, VTT) arvostaa työssään sitä, että pääsee kehittämään itseään samalla, kun auttaa omalla työllään suurten kysymysten, kuten ilmastonmuutoksen hillinnän, ratkaisemisessa.

Tutustu Elinan tarinaan

 

Energiatekniikan diplomi-insinöörin ammattinimikkeitä

 • vientijohtaja energiateollisuuden laitevalmistajalla
 • reaktori-insinööri ydinvoimalassa
 • ydinturvallisuuspäällikkö
 • biomassakattiloiden myyntipäällikkö
 • tuulivoimalan tekninen suunnittelija
 • myynti-insinööri energiateknisiä laitteita myyvässä yrityksessä
 • kaukolämpöpäällikkö kunnallisessa lämpölaitoksessa
 • energia-asiantuntija konsulttiyhtiössä
 • energiantuotannosta vastaava insinööri metsäteollisuudessa
   

Energiatekniikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Hakuaika
16.3.–30.3.2022 klo 15:00
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.