Energiatekniikan diplomi-insinöörin uramahdollisuudet

Energiatekniikan diplomi-insinöörejä tarvitaan hyvin palkattuihin tehtäviin huolehtimaan turvallisesta, taloudellisesta ja vähäpäästöisestä energiantuotannosta. Energiaa tarvitaan aina, oli kyseessä lama tai nousukausi, joten alan osaajille on tarvetta nyt ja tulevaisuudessa.

Suomessa on runsaasti omaa valmistavaa teollisuutta, kunnallista energiantuotantoa sekä esimerkiksi metsäteollisuutta, joka tuottaa sivutuotteenaan energiaa. Olemme myös maailman kärkimaita energiateknisten laitteiden, energiatehokkuuden ja ympäristönsuojelun alalla.

Laaja-alainen energia-alan tuntemus on tavaramerkki, josta LUT:stä valmistuneet diplomi-insinöörit tunnetaan. He työllistyvät pääsääntöisesti energiateollisuuden ja -tuotannon kehitys-, käyttö- ja johtotehtäviin sekä tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin.

Työtehtävät liittyvät usein mm. energiatalouteen, energiantuotannon ympäristövaikutuksiin, säästöihin ja päästöihin, uusiutuviin energialähteisiin, ydinenergian rakentamiseen ja turvallisuuteen sekä voimalaitosten käyttöön, toimintaan ja valvontaan.

"Kannattaa käyttää koko yliopiston kurssivalikoimaa hyväksi"

Juuso Ukkonen (Data Wizard, Fortum Oyj) on mukana kehittämässä ratkaisuja hevosenlannan hyödyntämiseksi energiantuotannossa. Työssään hän pääsee hyödyntämään sekä energiatekniikan että tietotekniikan osaamista.

Tutustu Juuson tarinaan

Energiatekniikan diplomi-insinöörin ammattinimikkeitä

  • vientijohtaja energiateollisuuden laitevalmistajalla
  • ydinvoimalan reaktori-insinööri
  • ydinturvallisuuspäällikkö ydinvoimalassa
  • biomassakattiloiden myyntipäällikkö
  • tuulivoimalan tekninen suunnittelija
  • kehityspäällikkö teollisuuden päästöjen hallinnan tehtävissä
  • myynti-insinööri energiateknisiä laitteita myyvässä yrityksessä
  • kaukolämpöpäällikkö kunnallisessa lämpölaitoksessa
  • energia-asiantuntija konsulttiyhtiössä
  • energiantuotannosta vastaava insinööri metsäteollisuudessa