Hakeminen yhteishaussa sähkötekniikan koulutusohjelmaan

LUTin tekniikan koulutusohjelmiin haetaan diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteishaussa (DIA) sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi.

Yhteisvalinnan hakuaika on 20.3.–3.4.2019 klo 15.00.

Jos tulet valituksi yhteisvalinnassa saat oikeuden suorittaa sekä tekniikan kandidaatin että diplomi-insinöörin tutkinnot.

Tarkemmat tiedot aikataulusta, valintakokeista, alkupisteistä jne. löydät Hakeminen-osiosta.

"Opiskelu LUTissa on elämän parasta aikaa"

Sähkötekniikan opiskelija Ville Kenttämaa pitää siitä, LUTissa eri yksiköiden rajat ovat häilyväisiä ja sivuopintoja voi valita vapaasti muista schooleista.

Lue lisää Villen kokemuksista

Sähkötekniikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Hakuaika
20.3.−3.4.2019
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.