Tietotekniikan opintojen sisältö ja rakenne

Tietotekniikan opinnot antavat valmiudet hyödyntää ohjelmistotuotannon tekniikoita ja menetelmiä, joilla tehostat yritysten toimintaa ja parannat digitaalisia palveluja. Opit myös itse tekemään ohjelmia eri sovellusalueille.

LUTin tietotekniikan opintojen sisällöissä on vahva yhteys tuotantotalouteen ja kauppatieteisiin, minkä avulla erotut työmarkkinoilla. Liiketoimintanäkökulma ja koulutusohjelman jatkuva vuoropuhelu alan yritysten kanssa varmistavat, että sinua arvostetaan työmarkkinoilla.

"Yksilöllinen tutkinto luo vahvan pohjan työelämään"

Tietotekniikan opiskelija Julia Tasa pitää siitä, että tutkintoa on helppo täydentää itseään kiinnostavilla sivuopinnoilla, joten tutkinnosta tulee varmasti itselle sopiva ja yksilöllinen.

Lue lisää

Mitä tietotekniikassa opiskellaan?

Tietotekniikan koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 opintopistettä). Kandidaatinopintojen jälkeen sinulla on oikeus jatkaa tietotekniikan diplomi-insinööri- eli maisteriohjelmassa (120 opintopistettä).

Tietotekniikan kandidaattiohjelman pääaineopintojen tärkein tavoite on kyky osallistua ohjelmistoprojekteihin kehittäjänä. Pääaineopinnoissa keskitytään aluksi perusasioiden ymmärtämiseen sekä ohjelmointitaidon oppimiseen. Taitojen lisääntyessä ohjelmoinnin tukena käytetään erilaisia työkaluohjelmia.

Sinulle tulevat tutuiksi perusohjelmointikielet kuten Python, C, Java ja Javascript, erilaiset tietokantaratkaisut sekä ohjelmointityön työkalut kuten debuggerit, kehysympäristöt, versionhallintaratkaisut, virheenjäljittimet ja erilaiset suunnitteluohjelmat. Laaja-alainen ohjelmointikielten ja työkalujen käyttö on tärkeää, sillä se mahdollistaa sopivien kielten ja työkalujen valinnan tarpeiden perusteella.

Perusohjelmointikurssien jälkeen opintojesi painopiste siirtyy ohjelmistotuotantoon, eli käyttövalmiin ohjelman ja sen muiden keskeisten elementtien kuten asennusohjelmiston ja dokumentaation, tuotantoon ja siihen, miten ohjelmistotuotantoa voidaan tehdä tehokkaasti eri tilanteissa.

Sivuopinnoiksi voit valita laajasta tarjonnasta joko jonkin muun tekniikan alan tai kaupallisesti painottuneen kokonaisuuden.

Opiskelun sisältöjä tietotekniikassa:

 • Tietojenkäsittely
 • Ohjelmointi
 • Ohjelmistotuotanto
 • Verkkosovellukset
 • Tietorakenteet ja algoritmit
 • Tietokannat

Tietotekniikan opiskelu käytännössä

Koska ammattimainen ohjelmointi on useimmille opiskelijoille uusi asia, käytetään erityisesti ohjelmoinnin peruskursseilla LUTin omien opettajien tekemiä, opiskelua helpottavia ohjelmointioppaita. Lisäksi kursseilla hyödynnetään luentovideoita sekä verkkokursseja ja verkko-opiskelun ratkaisuja.

Tietotekniikassa opinnoissa korostuu ongelmanratkaisuun pohjautuva oppiminen ja opiskelu sisältää paljon käytännön ohjelmointia. Saat valmiuksia ongelmanratkaisuun esimerkiksi intensiivisillä code campeillä, joilla pääset suunnittelemaan ja rakentamaan tiimityönä ohjelmistoja yrityksiltä saatujen ongelmien ratkaisemiseksi. Työskentely tapahtuu yritysten ja yliopiston yhteistyökumppaneiden kanssa.

LUTin laboratoriotiloissa teet omia ohjelmistotuotannon kokeita. Käyttäjälähtöiden työskentelyn avulla ymmärrät paremmin asiakkaiden tarpeita ja vaatimuksia.

LUTissa opetus ja harjotusten tekeminen tapahtuvat pienissä opetusryhmissä: saat usein yksilöllistä tukea oppimiseesi.

Opintojen rakenne

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto koostuu yleisopinnoista (56 op), tietotekniikan aineopinnoista (86 op), sivuopinnoista (24 op) sekä valinnaisista opinnoista (valitaan siten, että 180 op täyttyy). Tutkinto rakentuu seuraavanlaisesti:

» Yleisopinnot (56 op)

 • Johdatus tietotekniikan opiskeluun, 3 op Matematiikka I, 6 op
 • Tilastomatematiikka I, 3 op
 • Innovaatio- ja teknologiajohtamisen peruskurssi, 6 op Kustannusjohtamisen peruskurssi, 6 op
 • Ohjelmoinnin perusteet, 6 op Ohjelmistotuotanto, 6 op
 • Project Management, 6 op
 • Yrityksen liiketoiminnan ja johtamisen perusteet, 3 op
 • Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu, 2 op
 • English for Professional Development (Technology), 4 op
 • Svenska i arbetslivet (teknik) 2 op TAI Svenska i arbetslivet (handel) 2 op
 • Työelämän viestintä (tekniikka) 3 op TAI Työelämän viestintä (kauppa) 3 op TAI Tieteellinen viestintä 3 op

» Aineopinnot (86 op)

 • Tietojenkäsittelyn perusteet, 6 op
 • Tietojenkäsittelytieteen perusteet, 6 op
 • Tietorakenteet ja algoritmit, 6 op
 • Diskreetit mallit ja menetelmät, 3 op
 • User Interfaces and Usability, 6 op
 • Web Applications, 6 op
 • Käyttöjärjestelmät ja systeemiohjelmointi, 6 op
 • Distributed Systems, 6 op
 • Olio-ohjelmointi, 6 op
 • C-ohjelmoinnin perusteet, 3 op
 • Ohjelmistotestauksen periaatteet, 3 op
 • Ohjelmistojärjestelmien tietoturva, 3 op
 • Computer networks and Internet, 3 op
 • Database Systems Management, 3 op
 • Software Engineering work practise, 3 op
 • Tieteellinen kirjoittaminen, 2 op
 • Workshop for Scientific Writing, 2 op
 • Kandidaatintyö ja seminaari, 10 op
 • Basics of Database Systems, 3 op

» Sivuopinnot (vähintään 24 op)

 • Koulutusohjelma suosittelee seuraavia sivuainekokonaisuuksia:
 • Tuotantotalous
 • Liiketoimintaosaaminen
   
 • Sivuopinnot voi valita myös seuraavista:
 • Konetekniikka
 • Energiatekniikka
 • Ympäristötekniikka
 • Kemia
 • Sähkötekniikka
 • Teknillinen fysiikka
 • Teknillinen matematiikka
 • Data-analytiikka
 • Huom! Tarkista ns. laajan sivuopinnon esitietovaatimukset, jos haluat jatkaa saman alan sivuopintoa DI-vaiheessa.

» Vapaasti valittavat opinnot (vähintään 13 op)

 • Suoritetaan siten, että tutkinnon vaatimat 180 op täyttyvät

Tarkemmat tietotekniikan kandidaatin tutkinnon opintosisällöt löydät lukuvuoden 2021-2022 opinto-oppaasta.

Tietotekniikan diplomi-insinööriohjelmat

Diplomi-insinööriohjelmassa osaamisesi syventyy, ja sen suoritettuasi voit tyypillisesti olla ohjelmistoprojekteissa keskeinen asiantuntija tai vastuullinen vetäjä.

Diplomi-insinöörin opinnot valmistavat sinua kehittämään yrityksiä niin teknisten ratkaisujen, kuin koko toiminnan organisoinnin tasolla. Valmistuttuasi pystyt vaikuttamaan siihen kuinka tietotekniset ratkaisut auttavat koko yhteiskuntaa kehittymään kestävämpään suuntaan. Vihreän tietotekniikan ja eettisesti kestävän ajattelun kautta voit esimerkiksi edesauttaa resurssiviisasta teollista tuotantoa sekä parantaa kuluttajien terveydenhoitopalveluja.

Tietotekniikassa on tarjolla kaksi maisterohjelmaa:

Software Engineering and Digital Transformation

Syvennyt ohjelmistojen ja tietojärjestelmien tuotantoon. Hallitset ohjelmistotuotannon menetelmät ja työkalut sekä järjestelmien välisen kommunikoinnin ja tietoverkkojen käytön ohjelmistoissa. Saat valmiudet ohjelmistojen ja tietojärjestelmien johtamiseen ja ylläpitoon sekä ohjelmistotalon, että järjestelmän tilaajan roolissa.

Lue lisää Software Engineering and Digital Transformation-maisteriohjelman sivuilta.

Software Product Management and Business

Syvennyt ohjelmistojen sekä tuoteperheiden ylläpitoon ja kehittämiseen. Hallitset organisaatioiden ohjelmisto- ja palveluportfoliot sekä ymmärrät pitkän aikavälin kehitystarpeet ohjelmistotuotannon näkökulmasta. Saat valmiudet kehittää sekä suunnitella uusia ohjelmistopohjaisia tuotteita tai palveluja, sekä kehittää ja rakentaa yritykselle uusia digitaalisia ratkaisuja. Ymmärrät organisaatiotason tarpeet ohjelmistojen ja kaupallisten tarpeiden näkökulmasta sekä kykenet suunnittelemaan eri kokonaisuuksia yhdisteleviä ohjelmistotuotteita. Tämä maisteriohjelma alkaa vuonna 2020 ja se toteutetaan LUTin Lahden kampuksella.

Lue lisää Software Product Management and Business -maisteriohjelmasta

Tietotekniikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Hakuaika
16.3.–30.3.2022 klo 15:00
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.