Tietotekniikan diplomi-insinöörin uramahdollisuudet

Tietotekniikasta valmistuneena löydät työmahdollisuuksia niin pienistä kuin suuristakin yrityksistä ja sinulla on hyvät valmiudet myös yrittäjäksi. Diplomi-insinöörin tyypillisiä työtehtäviä ovat erilaisten ohjelmistojen ja digitaalisten palveluiden suunnittelu ja kehittäminen useille eri aloille.

Tietotekniikan ja kestävän ajattelun avulla voit parantaa ja tehostaa esimerkiksi resurssien käyttöä teollisuudessa, kuluttajien terveydenhuoltopalveluja ja kaikkea siltä väliltä. Voit hyödyntää yliopiston start up- ja ohjelmistokehityksen alustoja jo opiskeluaikanasi, ja verkottua LUTin yhteistyöyritysten kanssa. Ohjelmistojen ja digitaalisten palvelujen kehittäjiä työllistävät niin kaupalliset kuin julkisetkin organisaatiot.

Tietotekniikan diplomi-insinöörin ammattinimikkeitä

Meiltä valmistuneet ovat työllistyneet esimerkiksi alle listattuihin tehtäviin.

  • Tietoturvajohtaja
  • Järjestelmäasiantuntija
  • IT Manager
  • Lead Programmer
  • Ohjelmistotalon toimitusjohtaja
  • Tietohallintopäällikkö
  • Sovelluskehittäjä
  • Start up -yrittäjä
  • User Experience Specialist

"Omilla valinnoilla sai vaikutettua paljon siihen, millainen tutkinnosta loppujen lopuksi tuli"

Riku Tarkiainen (IT Manager, Visma Solutions) halusi monipuolisen koulutuksen, ja saavutti sen yhdistelemällä tietotekniikan opintoihin tuotantotaloutta ja kauppatieteitä.

Tutustu Rikun tarinaan

Tietotekniikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Hakuaika
16.3.–30.3.2022 klo 15:00
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.