Tietotekniikka

Tietotekniikka

Digitalisaatio muuttaa kiihtyvällä tahdilla yhteiskunnan rakenteita ja toimintatapoja.

Uusia tietoteknisiä ratkaisuja, laitteita ja ohjelmistoja sulautetaan osaksi ihmisten arkea. Tämä kehitys avaa lukemattomia mahdollisuuksia tietotekniikan osaajille. Tietoteknisillä ratkaisuilla on keskeinen merkitys kestävän kehityksen edistämisessä, alasta ja ratkottavista haasteista riippumatta.

Tietotekniikan diplomi-insinöörinä kehität kannattavia, ekologisia ja käyttäjien toiminnan huomioivia ratkaisuja eri tarpeisiin.

Tietotekniikan opiskelu antaa sinulle työkalut isojen ja pientenkin ongelmien ratkaisuun: ohjelmointiosaamisen avulla voit tarttua esimerkiksi materiaalin- tai energiankulutukseen liittyviin haasteisiin tai kuluttajien kohtaamiin arkipäiväisiin ongelmiin. Ymmärrät myös, että ohjelmistot ja tietotekniset laitteet ovat välineitä ratkaisuille: ne toimivat usein muiden tieteenalojen oleellisena tukena.

Tietotekniikan koulutus sopii sinulle, joka olet kiinnostunut ongelmanratkaisusta ja haluat vaikuttaa siihen, että asioita tehdään jatkossa nopeammin, halvemmalla ja entistä tehokkaammin. Tuotat ratkaisuja huomioiden niin yksittäisten ihmisten kuin suurien yritysten tarpeet.

Miksi opiskella tietotekniikkaa?

"Suomesta puuttuu 15 000 ohjelmistoalan ammattilaista"

Haastattelimme tietotekniikan professori Jari Porrasta ja listasimme sinulle viisi painavaa syytä, miksi tietotekniikka on kannattava alavalinta.

Lue 5 syytä opiskella tietotekniikkaa

Mitä tietotekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Tietotekniikan ohjelmassa opit hyödyntämään ohjelmointia työkaluna isojen haasteiden ratkaisemisessa. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi materiaalin- tai energiankulutukseen ja niiden vähentämiseen, tai yksittäisen kuluttajan toimintatapojen muuttamiseen.

Opit hahmottamaan, kuinka erilaiset ongelmat voidaan jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, ja saat valmiudet suunnitella ja tuottaa niihin ratkaisuja. Bisnesnäkökulma on vahvasti yhdistetty ohjelmistokehitykseen opintoihin, ja tämä auttaa sinua näkemään ohjelmistot uudenlaisen liiketoiminnan mahdollistajina.

Valitsemalla sivuopintokokonaisuudeksi kauppatieteet tai tuotantotalouden voit entisestään syventää kaupallista osaamistasi.

Tietotekniikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Hakuaika
20.3.−3.4.2019
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.