Valintakoe diplomi-insinöörikoulutukseen

DIA-yhteisvalinnan diplomi-insinöörikoulutuksen (DI) valintakoe pidetään tiistaina 1.6.2021 klo 10.00 - 14.00 (vastaukset kirjoitetaan paperiseen vastausvihkoon). Valintakokeeseen voivat halutessaan osallistua myös jo todistusvalinnassa sijoittuneet hakijat, mikäli he haluavat yrittää päästä valintakoevalinnassa jollekin ylemmälle diplomi-insinöörikoulutuksen hakutoiveelleen. Hakija ilmoittaa sitovasti koepaikkansa hakulomakkeella Opintopolussa.

Päivitys 15.3.2021:

Koe järjestetään fyysistä läsnäoloa vaativana kokeena. Hakijoille tiedotetaan erikseen, jos koronatilanteeseen liittyen annetaan kevään aikana viranomaismääräyksiä, joilla on vaikutusta valintakokeiden järjestämiseen.

Koe- ja paikkakuntakohtaiset ohjeet julkaistaan myöhemmin. Seuraa tätä sivua ja sähköpostiasi.

Päivitys 17.3.2021: Valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Valintakokeeseen osallistuva voi hakea vammansa, sairautensa tai vastaavan erityisen syyn perusteella erityisjärjestelyjä valintakokeeseen. Esimerkiksi hakija, jolla on lukihäiriö, voi saada lisäaikaa kokeen suorittamiseen.

DIA-yhteisvalinnalla on yhteinen keskitetty yksilöllisten järjestelyjen hakemisen lomake ohjeistuksineen osoitteessa: https://dia.fi/lisatietojahakemisesta/yksilollisetjarjestelyt/. Yksilöllisten järjestelyjen lomake liitteineen tulee lähettää 7.4.2021 klo 15.00 mennessä.


 

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20 (Yliopistonkatu 34)
53851 Lappeenranta

Suomenkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
hakijapalvelut@lut.fi

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Englanninkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
admission@lut.fi