Valintamenettely diplomi-insinöörikoulutukseen (3 v + 2 v)

AJANKOHTAISTA: VALINTAPERUSTEISIIN ON TULLUT MUUTOKSIA 29.4.2020, katso muutokset osoitteesta: dia.fi (tiedote 29.4.2020)

Huom! Viitaten valintaperustemuutoksiin 29.4.2020, alla olevaan sisältöön on nyt myös merkitty muutokset.

DIA-yhteisvalinnassa opiskelijavalinta diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin suoritetaan kahdessa valintaryhmässä: A) Todistusvalinta ylioppilasarvosanojen perusteella, B) Koepistevalinta. Hakija otetaan automaattisesti huomioon molemmissa valintaryhmissä hakukelpoisuutensa mukaisesti.

HUOMIOITAVAA: Alla lyhyesti (koonti) DIA-yhteisvalinnasta 2020 keskittyen LUTiin hakemiseen - valtakunnallisen sivuston osoite on www.dia.fi.

A) Todistusvalinta

Todistusvalinnassa voi tulla hyväksytyksi mihin tahansa DIA-yhteisvalinnan diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteeseen. Hakukohteet tulee kuitenkin laittaa hakutoivejärjestykseen yhteisvalinnan hakulomakkeelle Opintopolku.fi -palvelussa.

LUTiin valitaan opiskelijoita todistusvalinnassa 80 % (muuttunut 29.4.2020, aiemmin 70 %) hakukohteen aloituspaikoista. Kun hakija täyttää yhden seuraavista ehdoista hän on automaattisesti mukana hakutoiveidensa mukaisesti LUTin diplomi-insinöörikoulutuksen todistusvalinnassa:

1) fysiikan ainereaali vähintään arvosanalla C ja pitkän matematiikan ylioppilaskoe hyväksytysti suoritettuna tai
2) kemian ainereaali vähintään arvosanalla C ja pitkän matematiikan ylioppilaskoe hyväksytysti suoritettuna (poikkeus: ei voimassa Laskennallisen tekniikan ja analytiikan -hakukohteessa) tai
3) pitkä matematiikka suoritettuna vähintään arvosanalla C (muuttunut 29.4.2020, aiemmin M).

DIA-/RP-tutkinnon suorittaneilla kynnysehtona oleva aine tulee olla suoritettuna osana tutkintoa (Leistungen in der Reifeprüfung tai vastaava DIA-tutkinnossa).

TODISTUSVALINNAN PISTEYTYSTAULUKKO 2020

Ylioppilastutkintotodistuksesta huomioidaan KOLME ainetta: äidinkieli, pitkä matematiikka ja joko fysiikka tai kemia (arvosanasta riippuen se, kumpi tuottaa hakijalle paremmat pisteet).

Aine L E M C B A
Äidinkieli* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematiikka, pitkä 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Fysiikka tai kemia 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4

*äidinkieli: suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä

Todistusvalinnan maksimipistemäärä: 105,0

Tasapistesääntö: Valinta tehdään todistuksesta saatavien pisteiden perusteella, jolloin maksimipistemäärä on 105,0 pistettä. Tilanteessa, jossa usealla hakijalla on sama pistemäärä, ratkaisee pitkän kielen arvosana (mikä tahansa pitkä kieli; vieras kieli tai toinen kotimainen) tai jos hakija on kirjoittanut useamman äidinkielentasoisen kielen, niin toiseksi paras äidinkieli.

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen arvosanat rinnastetaan yo-tutkinnon arvosanoihin seuraavasti:

Yo-tutkinnon arvosana L E M C B A
EB 10-9 8,99-8 7,99-7 6,99-6 5,99-5 4,99-4
IB 7 6 5 4 3 2
RP/DIA 15-13 12-10 9-8 7 6-5 4


Kansainvälisistä ylioppilastutkinnoista huomioidaan matematiikan osalta seuraavat tasot:

EB-tutkinto: pitkä matematiikka (5 h/vko)
IB-tutkinto: further mathematics tai mathematics HL tai mathematics SL
RP-/DIA-tutkinto: matematiikka suoritettuna osana tutkintoa

Tasapistesääntö: Jos hakijoilla on samat pisteet, käytetään tasapistesääntönä pitkän kielen arvosanaa (mikä tahansa pitkä kieli; jos hakija on kirjoittanut useamman äidinkielentasoisen kielen, niin hakijalta huomioidaan toiseksi paras äidinkieli).

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen kielet rinnastetaan yo-tutkinnon kieliin seuraavasti:

Yo-tutkinto Äidinkieli Vieras kieli, pitkä
EB L1-kieli L2-kieli
IB A-kieli B-kieli
RP/DIA Äidinkieli suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englanti


B) Koepistevalinta

LUTiin valitaan opiskelijoita koepistevalinnalla 20 % (muuttunut 29.4.2020, aiemmin 30 %) hakukohteen aloituspaikoista.

Diplomi-insinöörikoulutuksen valintakokeet koostuvat kahdesta osiosta: pakollisesta matematiikan osiosta ja vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavia tehtäviä sisältävästä osiosta.

Muuttunut 29.4.2020
Valintakoevalinnassa siirrytään kaksivaiheiseen valintaan niin, että sinun tulee ensimmäisessä vaiheessa osallistua karsivaan esivalintakokeeseen, joka järjestetään 28.5.2020 klo 10-12.

Ensimmäisen vaiheen karsiva esivalintakoe järjestetään etänä suoritettavana sähköisenä kokeena. Kokeessa on kolme (3) pakollista matematiikan tehtävää ja kolme valinnaista tehtävää (fysiikan, kemian ja ongelmanratkaisukyvyn tehtävä), joista sinun tulee vastata yhteen (1). Tehtäväkohtainen maksimipistemäärä on 6 pistettä ja sinun tulee saada matematiikan osiosta vähintään 9/18 pistettä voidaksesi tulla kutsutuksi varsinaiseen valintakokeeseen. Jos vastaat useampaan kuin yhteen valinnaiseen tehtävään, otetaan pistelaskussa huomioon alhaisimmat pisteet tuottava tehtävä.

Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan hakukohdekohtaisesti kaksinkertainen määrä suhteessa valintakoevalinnan aloituspaikkoihin. Tasapisteissä ketään ei karsita, vaan kaikki hakijat kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen.

Esivalintakokeen maksimipistemäärä on 24.

Toisen vaiheen varsinaisessa valintakokeessa on kolme (3) pakollista matematiikan tehtävää ja kolme valinnaista tehtävää (fysiikan, kemian ja ongelmanratkaisukyvyn tehtävä), joista sinun tulee vastata yhteen (1). Tehtäväkohtainen maksimipistemäärä on 6 pistettä ja sinun tulee saada matematiikan osiosta vähintään 6/18 pistettä voidaksesi tulla huomioiduksi valintakoevalinnassa. Jos vastaat useampaan kuin yhteen (1) valinnaiseen tehtävään, otetaan pistelaskussa huomioon alhaisimmat pisteet tuottava tehtävä.

Samat yhteispisteet valintakokeesta saaneet hakijat järjestetään matematiikan osion tuottaman pistesumman mukaiseen paremmuusjärjestykseen.

Varsinaisen valintakokeen maksimipistemäärä on 24.

Varsinainen valintakoe järjestään 12.6.2020 klo 10-12 valvottuna kokeena ensisijaisesti yliopiston järjestämissä tiloissa terveys- ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen tai pandemiatilanteen sitä edellyttäessä valvottuna etätoteutuksena.

Aloituspaikkamäärät

LUTin vuoden 2020 aloituspaikkamäärä DIA-yhteisvalinnassa on 360, joka jakaantuu seuraavasti: energiatekniikka 60, konetekniikka 50, sähkötekniikka 55, ympäristötekniikka 35, kemiantekniikka 35, laskennallinen tekniikka ja analytiikka 20, tuotantotalous 55, tietotekniikka 50.

AJANKOHTAISTA: LUT-yliopisto lisää kaikki saamansa lisäaloituspaikat valintakoevalintaan (ei todistusvalintaan).

Ensikertalaisten kiintiö

LUTin tekniikan koulutusohjelmien aloituspaikoista on varattu 70 % ensikertalaisille. Sinut katsotaan ensikertalaiseksi, jos

  • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaisesti ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa.
  • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Edellisen vuoden alimmat pistemäärät

Vuoden 2019 lopulliset alimmat pistemäärät hakukohteittain ja valintaryhmittäin - käytössä oli ensimmäisen kerran uudistettu yksipäiväinen valintakoe. Vuonna 2020 ei tule enää valintaa yhteispisteiden perusteella (eli alkupisteiden + koepisteiden perusteella). Todistuvalinnan pisteytys on vuonna 2020 uudenlainen, joten vertailu vuoteen 2019 ei ole mahdollinen.

EDELLINEN VALINTAKOE: Edellisen vuoden valintakoetehtävät ja niille malliratkaisut löydät dia.fi -sivuston arkistosta.