Valintamenettely diplomi-insinöörikoulutukseen (3 v + 2 v)

DIA-yhteisvalinnassa opiskelijavalinta diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin suoritetaan kolmessa valintaryhmässä: A) Todistusvalinta alkupisteiden perusteella, B) valinta alku- ja koepisteiden perusteella ja C) valinta koepisteiden perusteella. Hakija otetaan automaattisesti huomioon kaikissa valintaryhmissä hakukelpoisuutensa mukaisesti.

A) Todistusvalinta

Todistusvalinnassa (ylioppilastutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeita) voi tulla hyväksytyksi vain ensimmäiseen diplomi-insinöörin hakukohteeseen eli hakukohteeseen, jonka hakija on asettanut DIA-yhteisvalinnan DI-hakukohteista mieluisuusjärjestyksessä korkeimmalle hakulomakkeella (Opintopolku.fi -palvelussa).

LUTiin valitaan opiskelijoita todistusvalinnassa 50 % hakukohteen aloituspaikoista. Kun hakija täyttää yhden seuraavista ehdoista hän on automaattisesti mukana ensimmäisellä diplomi-insinöörin hakutoiveellaan LUTin tekniikan koulutusohjelmien todistusvalinnassa:

1) fysiikan ainereaali vähintään arvosanalla C ja pitkän matematiikan ylioppilaskoe hyväksytysti suoritettuna tai
2) kemian ainereaali vähintään arvosanalla C ja pitkän matematiikan ylioppilaskoe hyväksytysti suoritettuna (poikkeus: ei voimassa Laskennallisen tekniikan ja analytiikan -hakukohteessa) tai
3) pitkä matematiikka suoritettuna vähintään arvosanalla M.

Valinta tehdään paremmuusjärjestyksessä ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoista laskettujen alkupisteiden perusteella. Mikäli hakijoilla on samat pisteet, ratkaisee matematiikan arvosana. Mikäli tasapistetilanteessa toinen on ensikertalainen ja toinen ei, ensikertalaisuus menee aina ohi.

Alkupisteitä laskettaessa huomioidaan ylioppilastutkinnon arvosanat. Lukion päättötodistuksesta ei saa pisteitä.

Ylioppilastutkintotodistuksesta huomioidaan alla olevan taulukon mukaisesti viisi eri ainetta siten, että pistemäärä on hakijalle edullisin (sekä vanha että uusi tutkinto). Jos hakija on suorittanut samassa aineessa alla olevassa taulukossa mainitut eritasoiset kokeet (esim. pitkän ja lyhyen matematiikan), huomioidaan hakijan kannalta edullisin koetulos.

Ylioppilastutkinnon arvosana A B C M E L
Matematiikka, pitkä 2 3 4 5 6 7
Fysiikka   1 2 3 4 5
Kemia   1 2 3 4 5
Biologia     1 2 3 4
Äidinkieli (myös S2-/R2-kieli)*   1 2 3 4 5
Matematiikka, lyhyt       1 2 3
2. kotimainen kieli, pitkä     1 2 3 4
Vieras kieli, pitkä     1 2 3 4
Muut reaaliaineet       1 2 3
2. kotimainen kieli, keskipitkä         1 2
Vieras kieli, lyhyt         1 2
Vanha reaali (ennen v. 2006) 1 2 3 4 5 6

*Suomi (S2) tai ruotsi (R2) toisena kielenä (S2-/R2-kieli ei välttämättä täytä yliopiston asettamia vaatimuksia suomen- tai ruotsinkielen taidosta, tarkista aina kielitaitovaatimukset hakukohteen yliopistosta)

Reaalista voit saada alkupisteitä vain uuden tai vanhan reaalikokeen mukaisesti, et molemmista. Alkupisteiden maksimipistemäärä on 26.

IB-, EB- ja RP -tutkintojen osalta alkupisteiden laskeminen on kerrottu dia.fi -sivuston muuntotaulukoissa.

Kesällä 2019 IB-tutkinnon valmiiksi saavien alkupisteet lasketaan Candidate Predicted Grades -ennakkoarvosanojen perusteella.

Kesällä 2019 EB-tutkinnon valmiiksi saavien alkupisteet lasketaan virallisesta ennakkoarviosta. Alkupisteet lasketaan joko tutkinnon yleisarvosanasta tai lopullisten arvosanojen sarakkeesta.

Jos hakija hyväksytään ennakkoarvion perusteella, päätös valinnasta on ehdollinen siihen asti kunnes hakija toimittaa virallisen todistuksen lopullisista arvosanoista. Jos arvosanat vaikuttavat valintaan ja lopulliset arvosanat eivät vastaa ennakkoarviota, voidaan valintapäätös perua.

B) Valinta alku- ja koepisteiden perusteella

Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien alkupisteiden ja valintakoepisteiden perusteella täytetään 70 % todistusvalinnan jälkeisistä opiskelupaikoista. Hakija voi saada enintään 26 alkupistettä ja 40 valintakoepistettä, yhteensä maksimissaan 66 valintapistettä.

Valintakokeisiin osallistuvat vain ne hakijat, jotka eivät sijoittuneet todistusvalinnassa.

VALINTAKOE VUONNA 2019

UUTTA: Valintakoe koostuu kahdesta osiosta: pakollisesta matematiikan osiosta ja vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavia tehtäviä sisältävästä osiosta.

Matematiikan osio: 3 tehtävää, 6 pistettä/tehtävä. Hakijan tulee vastata kaikkiin kolmeen matematiikan tehtävään.

Vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaava osio: Fysiikka 2 tehtävää, kemia 2 tehtävää, tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavat 2 tehtävää; 6 pistettä/tehtävä. Hakijan tulee vastata korkeintaan kolmeen tämän osion tehtävään.

Hakijoilta huomioidaan koepisteitä laskettaessa kolme matematiikan pakollista tehtävää ja kolme vaihtoehtoisen osion tehtävää. Jos hakija vastaa useampaan kuin kolmeen vaihtoehtoisen osion tehtävistä, huomioidaan ne kolme tehtävää, joista hakijalla on alhaisimmat pistemäärät.

Maksimikoepistemäärä on 36 pistettä. Hakija tulee saada matematiikan osiosta vähintään 6/18 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi alku- ja koepisteiden perusteella.

Koepisteet muunnetaan valintapisteiksi kertomalla luvulla 10/9, jolloin maksimivalintapistemäärä on 40. Jos useammalla hakijalla on tasapisteet, käytetään tasapistesääntönä matematiikan tehtävien yhteispistemäärää.

Valintakoe perustuu lukion pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian oppimääriin sekä mahdolliseen kokeessa jaettavaan materiaaliin.

C) Valinta koepisteiden perusteella

Pelkkien valintakoepisteiden perusteella täytetään 30 % todistusvalinnan jälkeisistä opiskelupaikoista. Tähän valintaryhmään kuuluvat hakijat, joille ei lasketa alkupisteistä, esim. ammatillisen koulutuksen saaneet. Myös ylioppilaita voidaan valita pelkkien valintakoepisteiden perusteella, jos heitä ei ole jo valittu alkupistevalinnalla tai alku- ja koepistevalinnalla.

Valinnassa otetaan huomioon vain koepisteet, jolloin maksimikoepistemäärä on 36 pistettä. Hakija tulee saada matematiikan osiosta vähintään 6/18 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi koepisteiden perusteella.

Koepisteet muunnetaan valintapisteiksi kertomalla luvulla 10/9, jolloin maksimivalintapistemäärä on 40. Jos useammalla hakijalla on tasapisteet, käytetään tasapistesääntönä matematiikan tehtävien yhteispistemäärää.

Aloituspaikkamäärät

Vuoden 2019 aloituspaikkamäärä yhteisvalinnassa on 355, joka jakaantui seuraavat: energiatekniikka 60, konetekniikka 50, sähkötekniikka 55, ympäristötekniikka 30, kemiantekniikka 35, laskennallinen tekniikka ja analytiikka 20, tuotantotalous 55, tietotekniikka 50.

Ensikertalaisten kiintiö

LUTin tekniikan koulutusohjelmien aloituspaikoista on varattu vähintään 60 % ensikertalaisille. Sinut katsotaan ensikertalaiseksi, jos

  • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaisesti ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa.
  • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Edellisen vuoden alimmat pistemäärät

Vuoden 2019 lopulliset alimmat pistemäärät hakukohteittain ja valintaryhmittäin (käytössä oli ensimmäisen kerran uudistettu yksipäiväinen DI-valintakoe).

Katso tekniikan DIA-yhteisvalinnan alimmat pistemäärät hakukohteittain ja valintaryhmittäin vuonna 2018. Taulukossa olevat lyhenteet tarkoittavat valintaryhmiä; Vr1 = valinta alkupisteiden perusteella, Vr3 = valinta alku- ja koepisteiden perusteella, Vr6 = valinta koepisteiden perusteella.