Valintamenettely diplomi-insinöörikoulutukseen (3 v + 2 v)

DIA-yhteisvalinnassa opiskelijavalinta diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin suoritetaan kolmessa  valintaryhmässä: A) Todistusvalinta ylioppilasarvosanojen perusteella, B) Valintakoevalinta, C) Kilpailumenestysvalinta. Hakija otetaan automaattisesti huomioon ko. valintaryhmissä hakukelpoisuutensa mukaisesti.

HUOMIOITAVAA: Alla lyhyt koonti DIA-yhteisvalinnasta 2022 keskittyen LUTiin hakemiseen. Valtakunnallisen sivuston osoite on dia.fi.

A) Todistusvalinta

LUTiin hyväksytään opiskelijoita todistusvalinnassa 80 % hakukohteen aloituspaikoista.

Todistusvalinnassa voi tulla hyväksytyksi mihin tahansa hakemaansa DIA-yhteisvalinnan diplomi-insinöörikoulutuksen (DI) hakukohteeseen. Hakukohteet tulee kuitenkin laittaa mieluisuusjärjestykseen yhteishaun hakulomakkeelle Opintopolku.fi -palvelussa. DI-hakukohteiden todistusvalinnassa ovat mukana sekä ensikertalaiset että ei-ensikertalaiset.

Kun hakija täyttää yhden seuraavista ehdoista hän on automaattisesti mukana hakutoiveidensa mukaisesti LUTin diplomi-insinöörikoulutuksen todistusvalinnassa:

1) fysiikan ainereaali vähintään arvosanalla C ja pitkän matematiikan ylioppilaskoe hyväksytysti suoritettuna TAI
2) kemian ainereaali vähintään arvosanalla C ja pitkän matematiikan ylioppilaskoe hyväksytysti suoritettuna (poikkeus: ei voimassa Laskennallisen tekniikan hakukohteessa) TAI
3) pitkä matematiikka suoritettuna vähintään arvosanalla C.

DIA-/RP-tutkinnon suorittaneilla kynnysehtona oleva aine tulee olla suoritettuna osana tutkintoa (Leistungen in der Reifeprüfung tai vastaava DIA-tutkinnossa).

TODISTUSVALINNAN PISTEYTYSTAULUKKO 2022

Ylioppilastutkintotodistuksesta huomioidaan KOLME ainetta: äidinkieli, pitkä matematiikka ja joko fysiikka tai kemia (arvosanasta riippuen se, kumpi tuottaa hakijalle paremmat pisteet).

Aine L E M C B A
Äidinkieli* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematiikka, pitkä 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Fysiikka tai kemia 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4

*myös suomi (S2) tai ruotsi (R2) toisena kielenä

Todistusvalinnan maksimipistemäärä on 105,0.

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen arvosanat rinnastetaan yo-tutkinnon arvosanoihin seuraavasti:

Yo-tutkinnon arvosana L E M C B A
EB (2021 tai myöhemmin) 10-9 8,99-8 7,99-7 6,99-6 5,99-5,50 5,49-5
EB (2020 tai aikaisemmin) 10-9 8,99-8 7,99-7 6,99-6 5,99-5 4,99-4
IB 7 6 5 4 3 2
RP/DIA 15-13 12-10 9-8 7 6-5 4


Kansainvälisistä ylioppilastutkinnoista huomioidaan matematiikan osalta seuraavat tasot:

EB-tutkinto: pitkä matematiikka (5 h/vko)
IB-tutkinto: Analysis and approaches HL, Applications and interpretation HL, Analysis and approaches SL, Further Mathematics, Mathematics HL, Mathematics SL, Mathematical methods
RP-/DIA-tutkinto: pitkä matematiikka (suoritettuna osana tutkintoa)

Todistusvalinnan tasapistesääntö

Mahdollisessa tasapistetilanteessa käytetään tasapistesääntönä pitkän kielen arvosanaa (mikä tahansa pitkä kieli; jos hakija on kirjoittanut useamman äidinkielentasoisen kokeen, niin hakijalta huomioidaan toiseksi paras äidinkieli). Mikäli hyväksymisrajalla on useita hakijoita, joilla on samat todistuspisteet, ja valittavien kiintiö ylittyisi, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ensisijaisesti pitkän kielen arvosanan perusteella (mikä tahansa pitkä kieli; jos hakija on kirjoittanut useamman äidinkielentasoisen kokeen, niin hakijalta huomioidaan toiseksi paras äidinkieli). Mikäli tämän jälkeen hakijoita on edelleen tasatilanteessa eivätkä kaikki mahdu valittavien kiintiöön, Opintopolku arpoo hyväksyttävät hakijat tasatilanteessa olevien joukosta.

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen kielet rinnastetaan yo-tutkinnon kieliin seuraavasti:

Yo-tutkinto Äidinkieli Vieras kieli, pitkä
EB L1-kieli L2-kieli
IB A-kieli B-kieli
RP/DIA Äidinkieli suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englanti

 

B) Valintakoevalinta

LUTiin hyväksytään opiskelijoita valintakoevalinnassa 20 % hakukohteen aloituspaikoista.

Diplomi-insinöörikoulutuksen valintakoe koostuvat kahdesta osiosta: pakollisesta matematiikan osiosta ja vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavia tehtäviä sisältävästä osiosta.

Matematiikan osio: kolme (3) tehtävää; kuusi (6) pistettä/tehtävä.

Vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaava osio: fysiikka kaksi (2) tehtävää, kemia kaksi (2) tehtävää ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavat kaksi (2) tehtävää; kuusi (6) pistettä/tehtävä. Hakijan  tulee vastata kolmeen (3) tämän osion tehtävään. Jos hakija vastaa useampaan kuin kolmeen valinnaiseen tehtävään, otetaan häneltä pisteitä laskettaessa huomioon kolme matalimmat pisteet tuottavaa tehtävää.

Hakijan on saatava vähintään 6/18 pistettä matematiikan osiosta voidakseen tulla huomioiduksi valintakoevalinnassa. Yliopistojen on mahdollista poiketa em. kynnyesehdosta, jos hakukohteen aloituspaikkoja jää täyttämättä (kynnysehtoa on mahdollista laskea, mutta ei nostaa).

Mahdollisessa tasapistetilanteessa käytetään tasapistesääntönä matematiikan osiosta saatua pistemäärää.

Valintakoevalinnan maksimipistemäärä on 36.

C) Kilpailumenestysvalinta

Hakijat valitaan joko Matemaattisten aineiden opettajien liiton (MAOL) Neljän tieteen kisojen tai Tutki-Kokeile-Kehitä-tiede- ja teknologiakilpailun (TuKoKe) menestyksen perusteella.  

Kilpailumenestysvalintaan osallistuminen edellyttää, että hakija on sijoittunut MAOL:n lukion viimeisille kursseille järjestämien valtakunnallisten matematiikka, fysiikka-, kemia- ja tietotekniikkakilpailujen (Datatähti) loppukilpailussa 10 parhaan joukkoon lukuvuonna 2020–2021 tai 2021–2022 tai sijoittunut TuKoKe-kilpailun lukiosarjan lopputapahtumassa kolmen parhaan joukkoon (henkilökohtainen menestys, joukkuesuorituksia ei huomioida).

Kilpailumenestyksen perusteella voivat hakea ainoastaan hakukeväänä valmistuvat (tai edellisenä syksynä valmistuneet) ylioppilaat. Datatähti-kilpailun osalta voidaan huomioida myös ammatillisen tutkinnon perusteella hakevat. Kilpailumenestyksen perusteella voi tulla hyväksytyksi vain kerran.

  • LUT-yliopistossa aloituspaikkojen määrää kilpailumenestyksen perusteella ei ole rajattu vaan kaikki kriteerit täyttävät voidaan hyväksyä opiskelijaksi.
  • Datatähti-tietotekniikkakilpailun perusteella voi tulla hyväksytyksi vain LUTin tietotekniikan koulutusohjelmaan.

Aloituspaikkamäärät

LUTin vuoden 2022 aloituspaikkamääräpäätöstä ei ole vielä tehty. LUTin vuoden 2021 aloituspaikkamäärä DIA-yhteisvalinnassa oli 440, joka jakaantui seuraavasti: energiatekniikka 70, konetekniikka 60, sähkötekniikka 65, ympäristötekniikka 45, kemiantekniikka 40, laskennallinen tekniikka 25, tuotantotalous 70, tietotekniikka 65.

Ensikertalaisten kiintiö

LUTin tekniikan koulutusohjelmien aloituspaikoista on varattu 70 % ensikertalaisille. Olet yhteishaussa ensikertalainen, jos

  • sinulla ei ole yhteishaun hakuajan loppuun mennessä suoritettua Suomen koulutusjärjestelmän mukaisesti ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa ja
  • et ole ottanut vastaan opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavasta koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Edellisten vuosien alimmat pistemäärät

Vuoden 2021 lopulliset alimmat pistemäärät hakukohteittain ja valintaryhmittäin

Vuoden 2020 lopulliset alimmat pistemäärät hakukohteittain ja valintaryhmittäin - käytössä oli uusi todistusvalinnan pisteytys ja koronakevään poikkeukselliset valintaperusteet sekä aiempaa korkeampi todistusvalintaosuus (vuosien 2019 ja 2020 pisteitä ei voi verrata toisiinsa).

Vuoden 2019 lopulliset alimmat pistemäärät hakukohteittain ja valintaryhmittäin - käytössä oli ensimmäisen kerran uudistettu yksipäiväinen valintakoe.

Edelliset valintakokeet

Kolmen edellisen vuoden valintakoetehtävät ja niille malliratkaisut löydät dia.fi -sivuston arkistosta. Tätä vanhempia valintakokeita ei julkaista, koska valintakoe uudistui vuonna 2019.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Ohjeet ja sähköinen lomake, jolla yksilöllisiä järjestelyjä DI-valintakokeeseen haetaan löytyy dia.fi -sivustolta (lomake lisätään sivulle hakuajan alettua).

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20 (Yliopistonkatu 34)
53851 Lappeenranta

Suomenkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
hakijapalvelut@lut.fi

Hakuaikana tavoitat meidät puhelimitse arkisin klo 10-13 välillä.

  • Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150 (klo 10-13)
  • Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130 (klo 10-13)

Englanninkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
admission@lut.fi