Valintamenettely diplomi-insinöörikoulutukseen (3 v + 2 v)

DIA-yhteisvalinnassa opiskelijavalinta diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin suoritetaan kahdessa valintaryhmässä: A) Todistusvalinta ylioppilasarvosanojen perusteella, B) Koepistevalinta. Hakija otetaan automaattisesti huomioon molemmissa valintaryhmissä hakukelpoisuutensa mukaisesti.

HUOMIOITAVAA: Alla lyhyesti (koonti) DIA-yhteisvalinnasta 2020 keskittyen LUTiin hakemiseen - valtakunnallisen sivuston osoite on www.dia.fi.

A) Todistusvalinta

Todistusvalinnassa voi tulla hyväksytyksi mihin tahansa DIA-yhteisvalinnan diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteeseen. Hakukohteet tulee kuitenkin laittaa hakutoivejärjestykseen yhteisvalinnan hakulomakkeelle Opintopolku.fi -palvelussa.

LUTiin valitaan opiskelijoita todistusvalinnassa 70 % hakukohteen aloituspaikoista. Kun hakija täyttää yhden seuraavista ehdoista hän on automaattisesti mukana hakutoiveidensa mukaisesti LUTin diplomi-insinöörikoulutuksen todistusvalinnassa:

1) fysiikan ainereaali vähintään arvosanalla C ja pitkän matematiikan ylioppilaskoe hyväksytysti suoritettuna tai
2) kemian ainereaali vähintään arvosanalla C ja pitkän matematiikan ylioppilaskoe hyväksytysti suoritettuna (poikkeus: ei voimassa Laskennallisen tekniikan ja analytiikan -hakukohteessa) tai
3) pitkä matematiikka suoritettuna vähintään arvosanalla M.

DIA-/RP-tutkinnon suorittaneilla kynnysehtona oleva aine tulee olla suoritettuna osana tutkintoa (Leistungen in der Reifeprüfung tai vastaava DIA-tutkinnossa).

TODISTUSVALINNAN PISTEYTYSTAULUKKO 2020

Ylioppilastutkintotodistuksesta huomioidaan KOLME ainetta: äidinkieli, pitkä matematiikka ja joko fysiikka tai kemia (arvosanasta riippuen se, kumpi tuottaa hakijalle paremmat pisteet).

Aine L E M C B A
Äidinkieli* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematiikka, pitkä 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Fysiikka tai kemia 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4

*äidinkieli: suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä

Todistusvalinnan maksimipistemäärä: 105,0

Tasapistesääntö: Valinta tehdään todistuksesta saatavien pisteiden perusteella, jolloin maksimipistemäärä on 105,0 pistettä. Tilanteessa, jossa usealla hakijalla on sama pistemäärä, ratkaisee pitkän kielen arvosana (mikä tahansa pitkä kieli; vieras kieli tai toinen kotimainen) tai jos hakija on kirjoittanut useamman äidinkielentasoisen kielen, niin toiseksi paras äidinkieli.

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen arvosanat rinnastetaan yo-tutkinnon arvosanoihin seuraavasti:

Yo-tutkinnon arvosana L E M C B A
EB 10-9 8,99-8 7,99-7 6,99-6 5,99-5 4,99-4
IB 7 6 5 4 3 2
RP/DIA 15-13 12-10 9-8 7 6-5 4


Kansainvälisistä ylioppilastutkinnoista huomioidaan matematiikan osalta seuraavat tasot:

EB-tutkinto: pitkä matematiikka (5 h/vko)
IB-tutkinto: further mathematics tai mathematics HL tai mathematics SL
RP-/DIA-tutkinto: matematiikka suoritettuna osana tutkintoa

Tasapistesääntö: Jos hakijoilla on samat pisteet, käytetään tasapistesääntönä pitkän kielen arvosanaa (mikä tahansa pitkä kieli; jos hakija on kirjoittanut useamman äidinkielentasoisen kielen, niin hakijalta huomioidaan toiseksi paras äidinkieli).

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen kielet rinnastetaan yo-tutkinnon kieliin seuraavasti:

Yo-tutkinto Äidinkieli Vieras kieli, pitkä
EB L1-kieli L2-kieli
IB A-kieli B-kieli
RP/DIA Äidinkieli suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englanti


B) Koepistevalinta

LUTiin valitaan opiskelijoita koepistevalinnalla 30 % hakukohteen aloituspaikoista.

Diplomi-insinöörikoulutuksen valintakoe koostuu kahdesta osiosta: pakollisesta matematiikan osiosta ja vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavia tehtäviä sisältävästä osiosta.

Matematiikan osio: 3 tehtävää, 6 pistettä/tehtävä. Hakijan tulee vastata kaikkiin kolmeen matematiikan tehtävään.

Vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaava osio: Fysiikka 2 tehtävää, kemia 2 tehtävää, tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavat 2 tehtävää; 6 pistettä/tehtävä. Hakijan tulee vastata korkeintaan kolmeen tämän osion tehtävään.

Hakijoilta huomioidaan koepisteitä laskettaessa kolme matematiikan pakollista tehtävää ja kolme vaihtoehtoisen osion tehtävää. Jos hakija vastaa useampaan kuin kolmeen vaihtoehtoisen osion tehtävistä, huomioidaan ne kolme tehtävää, joista hakijalla on alhaisimmat pistemäärät.

Maksimipistemäärä valintakokeesta on 36 pistettä. Hakija tulee saada matematiikan osiosta vähintään 6/18 pistettä voidakseen tulla huomioiduksi koepistevalinnassa.

Jos useammalla hakijalla on tasapisteet, käytetään tasapistesääntönä matematiikan tehtävien yhteispistemäärää.

Valintakoe perustuu lukion pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian oppimääriin sekä mahdolliseen kokeessa jaettavaan materiaaliin.

Koepistevalinnan maksimipistemäärä: 36

EDELLINEN VALINTAKOE: Edellisen vuoden valintakoetehtävät ja niille malliratkaisut löydät dia.fi -sivuston arkistosta.

Aloituspaikkamäärät

LUTin vuoden 2020 aloituspaikkamäärä DIA-yhteisvalinnassa on 360, joka jakaantuu seuraavasti: energiatekniikka 60, konetekniikka 50, sähkötekniikka 55, ympäristötekniikka 35, kemiantekniikka 35, laskennallinen tekniikka ja analytiikka 20, tuotantotalous 55, tietotekniikka 50.

Ensikertalaisten kiintiö

LUTin tekniikan koulutusohjelmien aloituspaikoista on varattu 70 % ensikertalaisille. Sinut katsotaan ensikertalaiseksi, jos

  • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaisesti ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa.
  • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Edellisen vuoden alimmat pistemäärät

Vuoden 2019 lopulliset alimmat pistemäärät hakukohteittain ja valintaryhmittäin - käytössä oli ensimmäisen kerran uudistettu yksipäiväinen valintakoe. Vuonna 2020 ei tule enää valintaa yhteispisteiden perusteella (eli alkupisteiden + koepisteiden perusteella). Todistuvalinnan pisteytys on vuonna 2020 uudenlainen, joten vertailu vuoteen 2019 ei ole mahdollinen.