Valintamenettely diplomi-insinöörikoulutukseen (3 v + 2 v)

DIA-yhteisvalinnassa opiskelijavalinta diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin suoritetaan kahdessa valintaryhmässä: A) Todistusvalinta ylioppilasarvosanojen perusteella, B) Valintakoevalinta. Hakija otetaan automaattisesti huomioon molemmissa valintaryhmissä hakukelpoisuutensa mukaisesti.

HUOMIOITAVAA: Alla lyhyt koonti DIA-yhteisvalinnasta 2021 keskittyen LUTiin hakemiseen - valtakunnallisen sivuston osoite on dia.fi.

A) Todistusvalinta

LUTiin hyväksytään opiskelijoita todistusvalinnassa 70 % hakukohteen aloituspaikoista.

Todistusvalinnassa voi tulla hyväksytyksi mihin tahansa hakemaansa DIA-yhteisvalinnan diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteeseen. Hakukohteet tulee kuitenkin laittaa mieluisuusjärjestykseen yhteishaun hakulomakkeelle Opintopolku.fi -palvelussa.

Kun hakija täyttää yhden seuraavista ehdoista hän on automaattisesti mukana hakutoiveidensa mukaisesti LUTin diplomi-insinöörikoulutuksen todistusvalinnassa:

1) fysiikan ainereaali vähintään arvosanalla C ja pitkän matematiikan ylioppilaskoe hyväksytysti suoritettuna TAI
2) kemian ainereaali vähintään arvosanalla C ja pitkän matematiikan ylioppilaskoe hyväksytysti suoritettuna (poikkeus: ei voimassa Laskennallisen tekniikan hakukohteessa) TAI
3) pitkä matematiikka suoritettuna vähintään arvosanalla C.

DIA-/RP-tutkinnon suorittaneilla kynnysehtona oleva aine tulee olla suoritettuna osana tutkintoa (Leistungen in der Reifeprüfung tai vastaava DIA-tutkinnossa).

TODISTUSVALINNAN PISTEYTYSTAULUKKO 2021

Ylioppilastutkintotodistuksesta huomioidaan KOLME ainetta: äidinkieli, pitkä matematiikka ja joko fysiikka tai kemia (arvosanasta riippuen se, kumpi tuottaa hakijalle paremmat pisteet).

Aine L E M C B A
Äidinkieli* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematiikka, pitkä 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Fysiikka tai kemia 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4

*myös suomi (S2) tai ruotsi (R2) toisena kielenä

Todistusvalinnan maksimipistemäärä on 105,0.

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen arvosanat rinnastetaan yo-tutkinnon arvosanoihin seuraavasti:

Yo-tutkinnon arvosana L E M C B A
EB (2021) 10-9 8,99-8 7,99-7 6,99-6 5,99-5,50 5,49-5
EB (2020 tai aikaisemmin) 10-9 8,99-8 7,99-7 6,99-6 5,99-5 4,99-4
IB 7 6 5 4 3 2
RP/DIA 15-13 12-10 9-8 7 6-5 4


Kansainvälisistä ylioppilastutkinnoista huomioidaan matematiikan osalta seuraavat tasot:

EB-tutkinto: pitkä matematiikka (5 h/vko)
IB-tutkinto, 2020 tai aiemmin tutkinnon suorittaneet: further mathematics tai mathematical methods tai mathematics HL tai mathematics SL
IB-tutkinto, 2021 tutkinnon suorittaneet: Analysis and approaches HL tai Analysis and approaches SL tai Applications and interpretation HL
RP-/DIA-tutkinto: pitkä matematiikka (suoritettuna osana tutkintoa)

Tasapistesääntö: Mahdollisessa tasapistetilanteessa käytetään tasapistesääntönä pitkän kielen arvosanaa (mikä tahansa pitkä kieli; jos hakija on kirjoittanut useamman äidinkielentasoisen kokeen, niin hakijalta huomioidaan toiseksi paras äidinkieli). Mikäli hyväksymisrajalla on useita hakijoita, joilla on samat todistuspisteet, ja valittavien kiintiö ylittyisi, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ensisijaisesti pitkän kielen arvosanan perusteella (mikä tahansa pitkä kieli; jos hakija on kirjoittanut useamman äidinkielentasoisen kokeen, niin hakijalta huomioidaan toiseksi paras äidinkieli). Mikäli tämän jälkeen hakijoita on edelleen tasatilanteessa eivätkä kaikki mahdu valittavien kiintiöön, Opintopolku arpoo hyväksyttävät hakijat tasatilanteessa olevien joukosta.

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen kielet rinnastetaan yo-tutkinnon kieliin seuraavasti:

Yo-tutkinto Äidinkieli Vieras kieli, pitkä
EB L1-kieli L2-kieli
IB A-kieli B-kieli
RP/DIA Äidinkieli suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englanti


B) Valintakoevalinta

LUTiin hyväksytään opiskelijoita valintakoevalinnassa 30 % hakukohteen aloituspaikoista.

Diplomi-insinöörikoulutuksen valintakoe koostuvat kahdesta osiosta: pakollisesta matematiikan osiosta ja vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavia tehtäviä sisältävästä osiosta.

Matematiikan osio: kolme (3) tehtävää; kuusi (6) pistettä/tehtävä.

Vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaava osio: fysiikka kaksi (2) tehtävää, kemia kaksi (2) tehtävää ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavat kaksi (2) tehtävää; kuusi (6) pistettä/tehtävä. Hakijan  tulee vastata kolmeen (3) tämän osion tehtävään. Jos hakija vastaa useampaan kuin kolmeen valinnaiseen tehtävään, otetaan häneltä pisteitä laskettaessa huomioon kolme matalimmat pisteet tuottavaa tehtävää.

Hakijan on saatava vähintään 6/18 pistettä matematiikan osiosta voidakseen tulla huomioiduksi valintakoevalinnassa. Yliopistojen on mahdollista poiketa em. kynnyesehdosta, jos hakukohteen aloituspaikkoja jää täyttämättä (kynnysehtoa on mahdollista laskea, mutta ei nostaa).

Mahdollisessa tasapistetilanteessa käytetään tasapistesääntönä matematiikan osiosta saatua pistemäärää.

Valintakoevalinnan maksimipistemäärä on 36.

Aloituspaikkamäärät

LUTin vuoden 2021 aloituspaikkamäärä DIA-yhteisvalinnassa on 440, joka jakaantuu seuraavasti: energiatekniikka 70, konetekniikka 60, sähkötekniikka 65, ympäristötekniikka 45, kemiantekniikka 40, laskennallinen tekniikka 25, tuotantotalous 70, tietotekniikka 65.

Ensikertalaisten kiintiö

LUTin tekniikan koulutusohjelmien aloituspaikoista on varattu 70 % ensikertalaisille. Olet yhteishaussa ensikertalainen, jos

  • sinulla ei ole yhteishaun hakuajan loppuun mennessä suoritettua Suomen koulutusjärjestelmän mukaisesti ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa ja
  • et ole ottanut vastaan opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavasta koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Edellisen vuoden alimmat pistemäärät

Vuoden 2020 lopulliset alimmat pistemäärät hakukohteittain ja valintaryhmittäin - käytössä oli uusi todistusvalinnan pisteytys ja koronakevään poikkeukselliset valintaperusteet (vuosien 2019 ja 2020 pisteitä ei voi verrata toisiinsa).

Vuoden 2019 lopulliset alimmat pistemäärät hakukohteittain ja valintaryhmittäin - käytössä oli ensimmäisen kerran uudistettu yksipäiväinen valintakoe.

EDELLISET VALINTAKOKEET: Kahden edellisen vuoden valintakoetehtävät ja niille malliratkaisut löydät dia.fi -sivuston arkistosta. Tätä vanhempia valintakokeita ei julkaista, koska valintakoe uudistui vuonna 2019.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Ohjeet ja sähköinen lomake, jolla yksilöllisiä järjestelyjä DI-valintakokeeseen haetaan löytyy dia.fi -sivustolta (lomake lisätään sivulle hakuajan alettua).

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20 (Yliopistonkatu 34)
53851 Lappeenranta

Suomenkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
hakijapalvelut@lut.fi

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Englanninkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
admission@lut.fi