Valintamenettely diplomi-insinöörikoulutukseen (3 v + 2 v)

DIA-yhteisvalinnassa opiskelijavalinta diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin suoritetaan kolmessa valintaryhmässä: A) valinta alkupisteiden perusteella, B) valinta alku- ja koepisteiden perusteella ja C) valinta koepisteiden perusteella. Hakija otetaan automaattisesti huomioon kaikissa valintaryhmissä hakukelpoisuutensa mukaisesti.

A) Valinta alkupisteiden perusteella

Alkupistevalinnassa (ylioppilastutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeita) voi tulla hyväksytyksi vain ensimmäiseen diplomi-insinöörin hakukohteeseen eli hakukohteeseen, jonka hakija on asettanut DIA-yhteisvalinnan DI-hakukohteista mieluisuusjärjestyksessä korkeimmalle hakulomakkeella (Opintopolku.fi -palvelussa).

LUT:iin valitaan opiskelijoita alkupistevalinnassa 50 % hakukohteen aloituspaikoista. Kun hakija täyttää yhden seuraavista ehdoista hän on automaattisesti mukana ensimmäisellä diplomi-insinöörin hakutoiveellaan LUT:n tekniikan koulutusohjelmien alkupistevalinnassa:

1) fysiikan ainereaali vähintään arvosanalla C ja pitkän matematiikan ylioppilaskoe hyväksytysti suoritettuna tai
2) kemian ainereaali vähintään arvosanalla C ja pitkän matematiikan ylioppilaskoe hyväksytysti suoritettuna (poikkeus: ei voimassa Laskennallisen tekniikan ja analytiikan -hakukohteessa) tai
3) pitkä matematiikka suoritettuna vähintään arvosanalla M.

Valinta tehdään paremmuusjärjestyksessä ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoista laskettujen alkupisteiden perusteella. Mikäli hakijoilla on samat pisteet, ratkaisee matematiikan arvosana. Mikäli tasapistetilanteessa toinen on ensikertalainen ja toinen ei, ensikertalaisuus menee aina ohi.

Alkupisteitä laskettaessa huomioidaan ylioppilastutkinnon arvosanat. Lukion päättötodistuksesta ei saa pisteitä.

Ylioppilastutkintotodistuksesta huomioidaan alla olevan taulukon mukaisesti viisi eri ainetta siten, että pistemäärä on hakijalle edullisin (sekä vanha että uusi tutkinto). Jos hakija on suorittanut samassa aineessa alla olevassa taulukossa mainitut eritasoiset kokeet (esim. pitkän ja lyhyen matematiikan), huomioidaan hakijan kannalta edullisin koetulos.

Ylioppilastutkinnon arvosana A B C M E L
Matematiikka, pitkä 2 3 4 5 6 7
Fysiikka   1 2 3 4 5
Kemia   1 2 3 4 5
Biologia     1 2 3 4
Äidinkieli (myös S2-/R2-kieli)*   1 2 3 4 5
Matematiikka, lyhyt       1 2 3
2. kotimainen kieli, pitkä     1 2 3 4
Vieras kieli, pitkä     1 2 3 4
Muut reaaliaineet       1 2 3
2. kotimainen kieli, keskipitkä         1 2
Vieras kieli, lyhyt         1 2
Vanha reaali (ennen v. 2006) 1 2 3 4 5 6

*Suomi (S2) tai ruotsi (R2) toisena kielenä (S2-/R2-kieli ei välttämättä täytä yliopiston asettamia vaatimuksia suomen- tai ruotsinkielen taidosta, tarkista aina kielitaitovaatimukset hakukohteen yliopistosta)

Reaalista voit saada alkupisteitä vain uuden tai vanhan reaalikokeen mukaisesti, et molemmista. Alkupisteiden maksimipistemäärä on 26.

IB-, EB- ja RP -tutkintojen osalta alkupisteiden laskeminen on kerrottu dia.fi -sivuston muuntotaulukoissa.

Kesällä 2018 IB-tutkinnon valmiiksi saavien alkupisteet lasketaan Candidate Predicted Grades -ennakkoarvosanojen perusteella.

Kesällä 2018 EB-tutkinnon valmiiksi saavien alkupisteet lasketaan virallisesta ennakkoarviosta. Alkupisteet lasketaan joko tutkinnon yleisarvosanasta tai lopullisten arvosanojen sarakkeesta.

Jos hakija hyväksytään ennakkoarvion perusteella, päätös valinnasta on ehdollinen siihen asti kunnes hakija toimittaa virallisen todistuksen lopullisista arvosanoista. Jos arvosanat vaikuttavat valintaan ja lopulliset arvosanat eivät vastaa ennakkoarviota, voidaan valintapäätös perua.

B) Valinta alku- ja koepisteiden perusteella

Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien alkupisteiden ja valintakoepisteiden perusteella täytetään 70 % alkupistevalinnan jälkeisistä opiskelupaikoista. Hakija voi saada enintään 26 alkupistettä ja 40 valintakoepistettä, yhteensä maksimissaan 66 valintapistettä.

Valintakokeisiin osallistuvat vain ne hakijat, jotka eivät sijoittuneet alkupistevalinnassa. LUT:n hakukohteet ja niihin liittyvät valintakokeet näkyvät seuraavasta taulukosta. Hakija osallistuu vähintään kahteen valintakokeeseen (x=pakollinen, o=keskenään vaihtoehtoinen valintakoe).  

LUT:n hakukohteet Vaadittavat valintakokeet
mat fys kem
Tietotekniikka x o o
Sähkötekniikka x o o
Konetekniikka x o o
Tuotantotalous x o o
Energiatekniikka x o o
Ympäristötekniikka x o o
Kemiantekniikka o o o
Laskennallinen tekniikka ja analytiikka                    x o o
x=pakollinen, o=keskenään vaihtoehtoinen valintakoe

Valintakokeisiin osallistuvien oletetaan hallitsevan lukion pitkien oppimäärien tiedot matematiikassa (10 kurssia), kemiassa (5 kurssia) ja fysiikassa (8 kurssia tai tästä etukäteen rajattu osa). Tarkista fysiikan ja kemian kokeiden aihealueet vuonna 2018 osoitteesta dia.fi hakuajan alettua.

C) Valinta koepisteiden perusteella

Valintapisteinä ovat vain koepisteet, jolloin maksimipistemäärä on 40. Pelkkien valintakoepisteiden perusteella täytetään 30 % alkupistevalinnan jälkeisistä opiskelupaikoista. Tähän valintaryhmään kuuluvat hakijat, joille ei lasketa alkupisteistä, esim. ammatillisen koulutuksen saaneet. Myös ylioppilaita voidaan valita pelkkien valintakoepisteiden perusteella, jos heitä ei ole jo valittu alkupistevalinnalla tai alku- ja koepistevalinnalla.

HUOM!

Alku- ja koepisteiden sekä pelkkien koepisteiden perusteella valittavien on osallistuttava hakukohteeseen hakeville tarkoitettuihin valintakokeisiin ja saatava niistä vähintään pistemäärä 0,4 x kahden kokeen keskiarvojen summa. Esimerkiksi kesällä 2017 matematiikan ja fysiikan valintakokeisiin osallistuneiden piti saada yhteensä vähintään 5,38 valintapistettä 40 maksimipisteestä täyttääkseen kynnysehdon.

Aloituspaikkamäärät

Vuoden 2018 aloituspaikkamäärä yhteisvalinnassa oli 330, joka jakaantui seuraavat: energiatekniikka 60, konetekniikka 50, sähkötekniikka 55, ympäristötekniikka 30, kemiantekniikka 35, laskennallinen tekniikka ja analytiikka 20, tuotantotalous 55, tietotekniikka 25.

Ensikertalaisten kiintiö

LUT:n tekniikan koulutusohjelmien aloituspaikoista on varattu vähintään 60 % ensikertalaisille. Sinut katsotaan ensikertalaiseksi, jos

  • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaisesti ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa.
  • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Edellisen vuoden alimmat pistemäärät

Katso tekniikan DIA-yhteisvalinnan alimmat pistemäärät hakukohteittain ja valintaryhmittäin vuonna 2017. Taulukossa olevat lyhenteet tarkoittavat valintaryhmiä; vr1 = valinta alkupisteiden perusteella, vr3 = valinta alku- ja koepisteiden perusteella, vr6 = valinta koepisteiden perusteella.