Kauppatieteiden opintojen sisältö ja rakenne

Kauppatieteiden kandidaattiohjelmassa tutustut liiketaloustieteiden perusteisiin ja maisteriohjelmassa syvennät osaamistasi.

Yleisopinnot muun muassa laskentatoimesta, rahoituksesta, markkinoinnista ja hankintojen johtamisesta auttavat sinua tekemään itsellesi soveltuvan valinnan kandidaattitutkinnon suuntautumisvaihtoehdoksi.

Kauppatieteiden koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (KTK, 180 opintopistettä). Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi sinulla on oikeus jatkaa opintojasi ja suorittaa kauppatieteiden maisterin (KTM, 120 opintopistettä) tutkinto.

Kandidaatin ohjelman käytyäsi tunnistat asioiden välisiä yhteyksiä ja ymmärrät erilaisten tutkimusmenetelmien rooleja tiedon tuottamisessa ja teorioiden testaamisessa.

Suuntautumisvaihtoehdot kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa

Kandidaatintutkinnossa saat vahvan tietopohjan valitsemastasi suuntautumisvaihtoehdosta. Opit myös analysointitaitoja, keskeisiä teorioita sekä menetelmiä, joita tarvitset kun siirryt syventämään osaamistasi maisterivaiheeseen.

Opiskelu ulkomaisessa vaihtoyliopistossa on myös suositeltava osa kauppatieteiden kandidaatin opintoja. Vaihtokohteen tarjonnasta riippuen voit suorittaa esimerkiksi tutkintoon vaadittavan sivuopintokokonaisuuden ulkomailla. 

Kauppatieteiden kandidaatin 180 opintopisteen opinnot koostuvat kaikille yhteisistä yleisopinnoista (66 op), sekä suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista (76 op), sivuopinnoista (24 op) ja kieli- ja viestintäopinnoista (14 op).

Teet valintasi viidestä suuntautumisvaihtoehdosta ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa. Kaikki kauppatieteiden kandidaattivaiheen opiskelijat opiskelevat seuraavia sisältöjä (sisällöt lukuvuodelta 2021-2022):

» Yleisopinnot (66 op)

 • Johdatus kauppatieteiden opiskeluun, 3 op
 • Markkinoinnin perusteet, 6 op
 • Kansantaloustieteen perusteet, 3 op
 • Hankintatoimen perusteet, 6 op
 • Taloustieteiden matematiikka, 6 op
 • Tilastollisen tutkimuksen perusteet, 6 op
 • Yritysjuridiikan perusteet, 6 op
 • Kirjanpidon peruskurssi, 6 op
 • Makroteoria, 6 op
 • Mikroteoria, 6 op
 • Rahoituksen perusteet, 6 op
 • Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet, 6 op

» Kieli- ja viestintäopinnot (vähintään 14 op)

 • Kauppatieteen asiantuntijaviestintä 3 op
 • Svenska i arbetslivet (handel), muntlig 1 op
 • Svenska i arbetslivet (handel), skriftlig 1 op
 • Vapaavalintainen kieli väh. 9 op (samaa kieltä)

» Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot (76 op)

Kaikille pakolliset aineopinnot

 • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, 6 op
 • Laadulliset tutkimusmenetelmät, 6 op
 • Basics in MS Excel for Business Students, 3 op
 • Introduction to Corporate Social Responsibility and Sustainability, 6 op

Keskenään vaihtoehtoiset 3 op

 • Academic Writing, 3 op
 • Tieteellinen kirjoittaminen (kauppa), 3 op

Suuntautumisvaihtoehdoista valitaan yksi. Huomioi polku maisteriohjelmiin suuntautumisvaihtoehtoa jasivuopintoa valitessasi!

Hankintojen johtaminen 40 op

 • Julkiset hankinnat, 6 op
 • Hankintatoimen työkalut ja kustannustenhallinta, 6 op
 • Toimittajahallinta ja vastuullinen hankintatoimi, 6 op
 • Business Relationships in International Value Networks, 6 op
 • Vienti- ja tuontitoiminta, 6 op
 • Kauppatieteiden kandidaatintutkielma, 10 op

Kansainvälinen markkinointi, 40 op

 • Cross-Cultural Issues in International Business, 6 op
 • Sales and Marketing Communication, 6 op
 • Vienti- ja tuontitoiminta, 6 op
 • Introduction to Digital Marketing, 3 op
 • Services Marketing and Customer Experience Management, 3 op
 • Applied Consumer Behaviour, 6 op
 • Kauppatieteiden kandidaatintutkielma, 10 op

Laskentatoimi, 40 op

 • Strateginen johdon laskentatoimi, 6 op
 • Tilinpäätösanalyysi, 6 op
 • Tilinpäätössuunnittelu, 6 op
 • Tilintarkastuksen perusteet, 6 op
 • Kustannusjohtamisen peruskurssi, 6 op
 • Kauppatieteiden kandidaatintutkielma, 10 op

Liiketoiminta-analytiikka, 40 op

 • Introduction to Programmatic Business Analytics, 6 op
 • Ekonometrian perusteet, 6 op
 • Finanssi-investoinnit, 6 op
 • Strateginen johdon laskentatoimi, 6 op
 • Tilinpäätösanalyysi, 6 op
 • Kauppatieteiden kandidaatintutkielma, 10 op

Strateginen rahoitus, 40 op

 • Arvopaperimarkkinoiden sääntely, 6 op
 • Introduction to Programmatic Business Analytics, 6 op
 • Finanssi-investoinnit, 6 op
 • Tilinpäätösanalyysi, 6 op
 • Yritysrahoitus, 6 op
 • Kauppatieteiden kandidaatintutkielma, 10 op

Vaihtoehtoiset aineopinnot, 12 op

» Sivuopinnot (24 op)

 • Kandidaatti- tai maisterivaiheen opintoihin tulee sisällyttää yksi liiketaloudellinen sivuaine. Löydät lisätietoja sivuopintokokonaisuuksia koskien opinto-oppaasta.
 • Kauppatieteiden kandidaatin sivuopintokokonaisuudet:
  Hankintojen johtaminen 
  Johtaminen
  Kansainvälinen markkinointi 
  Kansainvälinen liiketoiminta 
  Laskentatoimi 
  Taloustiede
  Yritysjuridiikka
  Digitaalinen kauppa, verkko-opinnot
  Teknillinen matematiikka kauppatieteilijöille 
  Tuotantotalous 
  Ohjelmistotuotanto 
  Ympäristötekniikka 

Tarkemmat kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon opintosisällöt löydät lukuvuoden 20212022 opinto-oppaasta.

Hankintojen johtaminen

Hankintojen johtamisen opinnot auttavat sinua ymmärtämään, miten yrityksen raaka-aineiden, materiaalien ja palvelujen toimittajia ohjataan ja hallitaan yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kursseilla perehdyt myös hankinnan työkaluihin ja menetelmiin. Opinnot antavat sinulle valmiudet suunnitella ja toteuttaa yksityisten yritysten ja julkisen sektorin hankintoja ja toimituksia kansainvälisillä markkinoilla kannattavasti.

Laskentatoimi

Laskentatoimen opinnoissa perehdyt rahoituksen, laskentatoimen ja johdon laskentatoimen keskeisiin periaatteisiin, menetelmiin ja työkaluihin. Tämän suuntautumisvaihtoehdon opinnot antavat sinulle valmiudet tuottaa ja tulkita yrityksen taloutta koskevia analyyseja ja raportteja erilaisia päätöksentekotilanteita varten.

Liiketoiminta-analytiikka

Suuntautuessasi liiketoiminta-analytiikkaan opit hyödyntämään dataa, tilastollisia menetelmiä ja ohjelmointia ymmärtääksesi yritysten taloudellista ja muuta suoriutumista. Opinnot antavat sinulle vahvat analyyttiset valmiudet. Kursseilla tutustut lisäksi rahoituksen menetelmiin ja työvälineisiin.

Kansainvälinen markkinointi

Kansainvälisen markkinoinnin opinnoissa perehdyt markkinoinnin keskeisiin käsitteisiin, prosesseihin ja markkinoinnin rooliin organisaatioiden toiminnassa. Opit ymmärtämään yrityksen arvon luontia ja asiakkaiden käyttäytymistä. Opinnot antavat sinulle valmiudet soveltaa erilaisia työkaluja asiakkaiden, kansainvälisten markkinoiden ja liiketoimintaympäristön analysoimiseen ja hyödyntää tätä tietoa markkinoinnin suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Strateginen rahoitus

Suuntautuessasi strategiseen rahoitukseen saat hyvän peruskuvan yritysrahoituksesta ja rahoitusmarkkinoiden ja -instituutioiden toiminnasta. Kursseilla perehdyt myös rahoituksen menetelmiin ja työvälineisiin, joilla tuotetaan taloutta koskevaa tietoa, ja opit itse tuottamaan, tulkitsemaan ja hyödyntämään tätä tietoa. Opinnot antavat sinulle valmiudet soveltaa osaamistasi erilaisiin yrityksiin ja markkinatilanteisiin.

"Sain opiskeluajoilta paljon kokemuksia ja verkostoja, jotka ovat edelleen korvaamattomia"

Lukiossa hyvin pärjänneelle Johanna Noreilalle (yrityskulttuurimuotoilija, Leidenschaft Oy) hakeminen kauppakorkeakouluun oli lähes itsestäänselvyys.

Tutustu Johannan tarinaan

Kauppatieteiden maisteriohjelmat 

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuasi pääset syventämään osaamistasi maisteriohjelmassa, ja suoritat kauppatieteiden maisterin tutkinnon (KTM, 120 opintopistettä). Valittavanasi on kaksi suomen- ja viisi englanninkielistä vaihtoehtoa.

Laskentatoimi (LAMO)

Laskentatoimen maisteriohjelmassa opit ymmärtämään laajoja yrityskokonaisuuksia. Ymmärrät yrityksen talouden toimintaa ja saat valmiudet tuottaa, analysoida ja hyödyntää taloutta koskevaa tietoa.

Taloustiedot ovat keskeisiä yrityksen johtamisessa sekä päivittäisessä ja pidemmän aikavälin päätöksenteossa. Opintojesi ydintä ovat todellisiin liike-elämän tilanteisiin ja kehittämistehtäviin perustuvat harjoitukset.

Lue lisää laskentatoimen maisteriohjelman sivuilta.

Tietojohtaminen ja johtajuus (TIJO)

Tietojohtamisen ja johtajuuden ohjelmassa opit ymmärtämään, miten ihmisten osaamista ja eri lähteistä saatavaa tietoa voidaan yhdistää ja hyödyntää yrityksen liiketoiminnassa. Opit kehittämään organisaatioita yhdistämällä talouden ja tekniikan sekä ihmisten johtamisen näkökulmat.

Ymmärrät myös verkostojen arvon toiminnan kehittämisessä ja opit rakentamaan niitä digitaalisin ja perinteisin keinoin. Saat ainutlaatuista liikkeenjohdon osaamista, joka perustuu esimiestaitoihin, tietojohtamiseen ja yrityksen strategiseen johtamiseen.

Lue lisää tietojohtaminen ja johtajuus -maisteriohjelman sivuilta.

International Marketing Management (MIMM)

Tässä EPAS-laatusertifioidussa maisteriohjelmassa yhdistyvät kansainvälisen markkinoinnin strategiat, digitaalisuus ja markkinoinnin analytiikka. Saat valmiudet ymmärtää ja arvioida maailmanlaajuisia markkinoita ja hahmotat, mitä yrityksen menestyminen niillä vaatii.

Ymmärrät markkinoinnin roolin yrityksen pidemmän aikavälin päätöksenteossa ja osaat suunnitella, miten markkinointia tulee toteuttaa osana yrityksen toimintaa. Osaat johtaa myös käytännön markkinointitoimenpiteiden jalkauttamista.

Lue lisää MIMM-maisteriohjelman sivuilta.

Strategic Finance and Analytics (MSF)

Ohjelmassa opit ymmärtämään miten yritykset toimivat kansainvälisen rahoituksen kentällä, hallinnoivat rahavarojaan sekä huomioivat toimintaansa liittyvät riskit. Opit miten päätöksentekoa liiketoiminnassa voidaan tukea erilaisten mallien avulla sekä miten yritysten toimintaa voidaan kehittää liiketoiminnasta kerätyn tiedon perusteella.

Ohjelma on yhdistelmä yrityksen pitkän aikavälin tavoitteita palvelevaa eli strategista rahoitusta ja liiketoiminnasta kerätyn tiedon analysointia. Nykyaikainen johtaminen tarvitsee tätä tietoa tehdäkseen tosiasioihin perustuvia päätöksiä ja kasvattaakseen yrityksen kilpailukykyä.

Lue lisää MSF-maisteriohjelman sivuilta.

Supply Management (MSM)

Hankintojen johtaminen on yrityksen tarvitsemien raaka-aineiden, materiaalien ja palvelujen ohjaamista ja hallinnointia yrityksen pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelmasta valmistut hankinnan ammattilaiseksi, joka osaa johtaa taitavasti hankintaverkostoja, hillitä hankintojen kustannuksia ja hallita niihin liittyviä riskejä.

Opit toimimaan vastuullisesti huomioiden hankintojen vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja liiketoimintaan. Suomessa hankintatoimen osaajia koulutetaan vähän, joten erotut varmasti työmarkkinoilla.

Lue lisää MSM-maisteriohjelman sivuilta.

"Kaupallinen tutkinto antaa valmiudet toimia hyvin erilaisissa työtehtävissä"

Kansainvälisyyteen panostanut Simo Orpana (SEO Consultant, Tulos Helsinki Oy) halusi muutakin kuin pelkän putkitutkinnon.

Tutustu Simon tarinaan

Business Analytics (MBAN)

Ohjelma yhdistää ainutlaatuisella tavalla analytiikan ja operaatiotutkimuksen menetelmät liiketoimintaan ja teollisuuteen. Saat vahvan osaamisen liiketoiminta-analytiikan teorioista ja menetelmistä sekä opit, miten data-analytiikan projekteja viedään läpi sekä miten vaikeitakin liiketoiminnan ja teollisuuden ongelmia voidaan mallintaa ja ratkaista. Työelämässä on suuri kysyntä näille taidoille.

Miska Valkonen

"Lappeenrantaan lähteminen oli yksi elämäni parhaita päätöksiä"

Miska Valkonen (Analytics and Application Developer, Valmet) on ensimmäinen liiketoiminta-analytiikan koulutusohjelmasta valmistunut, ja hän työllistyi suoraan koulusta.

Tutustu Miskan tarinaan

International Business and Entrepreneurship (MIBE)

Ohjelmassa perehdyt yrityksen perustamiseen ja kasvuyrittäjyyteen. Opit luomaan yrityksille strategiat kansainvälisille markkinoille ja johtamaan ihmisiä monikansallisissa yrityksissä. Ymmärrät myös, miten kansainvälinen rahoitus toimii.

Valmistuttuasi ymmärrät, miten kansainvälisesti menestyvää ja kasvavaa yritystä sekä sen resursseja ja prosesseja johdetaan.

Kauppatieteet

Tutkinnot
Kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri

Laajuus
180 (kauppatieteiden kandidaatti) + 120 (KTM) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
Kauppakorkeakoulu

Hakuaika
16.3.–30.3.2022 klo 15:00
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (KTK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös kauppatieteiden maisterin tutkintoon (KTM).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.