Kauppatieteiden opintojen sisältö ja rakenne

Opiskellessasi LUT:n kandidaatinohjelmassa tutustut liiketaloustieteiden perusteisiin.

Yleisopinnot muun muassa laskentatoimesta, rahoituksesta, yritysjuridiikasta, markkinoinnista ja johtamisesta auttavat sinua tekemään itsellesi soveltuvan valinnan kandidaattitutkinnon suuntautumisvaihtoehdoksi.

Kauppatieteiden koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (KTK, 180 opintopistettä). Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi sinulla on oikeus jatkaa opintojasi niin sanotussa maisterivaiheessa ja suorittaa kauppatieteiden maisterin (KTM, 120 opintopistettä) tutkinto.

Kandidaatin ohjelman käytyäsi pystyt tunnistamaan asioiden välisiä yhteyksiä ja ymmärtämään erilaisten tutkimusmenetelmien rooleja tiedon tuottamisessa ja teorioiden testaamisessa.

"Opintojen aikana hankitut verkostot voivat muodostua myöhemmin työelämässä tärkeiksi"

Aino Anttolainen (hankinta-analyytikko, KONE) valitsi LUT:n koska hän halusi yhdistää tekniikan ja kauppatieteet.

Tutustu Ainon tarinaan

Katso video: Vantaalainen Taru opiskelee kauppatieteitä Lappeenrannassa. "Oli tosi virkistävää tulla uuteen paikkaan ja ihan älyttömän nopeasti tutustui uusiin ihmisiin."

Suuntautumisvaihtoehdot kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa

Kandidaatintutkinnossa saat vahvan tietopohjan valitsemastasi suuntautumisvaihtoehdosta. Opit myös analysointitaitoja, keskeisiä teorioita sekä menetelmiä, joita tarvitset kun siirryt syventämään osaamistasi maisterivaiheeseen.

Kauppatieteiden kandidaatin 180 opintopisteen opinnot koostuvat kaikille yhteisistä yleisopinnoista (78 op), sekä suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista (61 op), sivuopinnoista (24 op), kieli- ja viestintäopinnoista (14 op) ja vapaasti valittavista opinnoista siten, että 180 opintopisteen määrä täyttyy.

Teet valintasi suuntautumisvaihtoehdosta ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa. Kaikki kauppatieteiden kandidaattivaiheen opiskelijat opiskelevat seuraavia sisältöjä:

» Yleisopinnot (78 op)

 • Johdatus kauppatieteiden opiskeluun 3 op
 • Hankintatoimen perusteet 6 op
 • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 6 op
 • Laadulliset tutkimusmenetelmät 6 op
 • Taloustieteiden matematiikka 6 op
 • Tilastollisen tutkimuksen perusteet 6 op
 • Yritysjuridiikan perusteet 6 op
 • Kirjanpidon peruskurssi 6 op
 • Makroteoria 6 op
 • Mikroteoria 6 op
 • Yritysrahoituksen perusteet 6 op
 • Johtamisen perusteet 6 op
 • Markkinoinnin perusteet 6 op
 • Johdatus toimisto-ohjelmiin 3 op

» Kieli- ja viestintäopinnot (14 op)

 • Vapaavalintainen kieli 9 op (samaa kieltä)
 • Ekonomin viestintätaidot 3 op
 • Ekonomisvenska 2 op

» Sivuopinnot (24 op)

 • Kandidaatti- tai maisterivaiheen opintoihin tulee sisällyttää yksi liiketaloudellinen sivuaine. Löydät lisätietoja sivuopintokokonaisuuksia koskien opinto-oppaasta.

» Vapaasti valittavat opinnot

 • Valitaan siten, että tutkinnon laajuus 180 op täyttyy

Tarkemmat kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon opintosisällöt löydät opinto-oppaasta.

Talousjohtaminen

Suuntautuessasi talousjohtamiseen saat hyvän peruskuvan yrityksen talouden johtamisesta, yritysrahoituksesta ja rahoitusmarkkinoiden toiminnasta. Perehdyt laskentatoimen ja rahoituksen menetelmiin ja ohjelmistoihin, joilla tuotetaan taloutta koskevaa tietoa. Opit itse tuottamaan, tulkitsemaan ja hyödyntämään tätä tietoa. Pystyt soveltamaan taloustietoa erilaisiin yrityksiin ja markkinatilanteisiin.

Talousjohtamisen suuntautumisvaihtoehdossa opiskelet myös yritysjuridiikkaa ja ymmärrät mitä yritystoimintaa sääteleviä lakeja eri tilanteissa tulee huomioida. Talousjohtamisen suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot (yhteensä 61 op) rakentuvat seuraavanlaisesti:

» Pakolliset opinnot (49 op)

 • Finanssi-investoinnit 6 op
 • Tilinpäätösanalyysi 6 op
 • Tilinpäätössuunnittelu 6 op
 • Tilintarkastuksen perusteet 6 op
 • Kustannusjohtamisen peruskurssi 6 op
 • Johdatus tietojärjestelmiin 3 op
 • Strateginen johdon laskentatoimi ja kustannusjohtaminen 6 op
 • Kauppatieteiden kandidaatintutkielma 10 op

» Vaihtoehtoiset opinnot (väh. 12 op)

 • Liiketoiminnan harjoittelu kandidaatintutkinnossa 1-10 op
 • Bachelor's Thesis in English, Business Administration 2 op
 • New Venture Management 6 op
 • Aineettomat oikeudet ja niiden käyttö yritystoiminnassa 6 op
 • Ekonometrian perusteet 6 op
 • Ympäristötaloustieteen perusteet 6 op
 • Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta 6 op
 • Luotto- ja vakuusoikeus 6 op
 • Markkina- ja kilpailuoikeus 6 op
 • Sopimusoikeus 6 op
 • Yhtiöoikeus 6 op
 • Työoikeus 6 op
 • Project Management 6 op

Kansainvälinen liiketoiminta

Ohjelmassa saat yleiskuvan kansainvälisestä liiketoiminnasta sekä siihen liittyvistä mahdollisuuksista, rajoitteista ja riskeistä. Ymmärrät mitkä tekijät vaikuttavat kansainvälisen kaupan syntymiseen ja miten sitä voidaan tehdä kannattavasti. Saat valmiuksia suunnitella ja toteuttaa hankintoja, markkinointia, myyntiä ja toimituksia kansainvälisillä markkinoilla. Voit päästä tekemään esimerkiksi kansainvälistymissuunnitelmia yhteistyöyrityksille.

"Sain opiskeluajoilta paljon kokemuksia ja verkostoja, jotka ovat edelleen korvaamattomia"

Lukiossa hyvin pärjänneelle Johanna Noreilalle (yrityskulttuurimuotoilija, Leidenschaft Oy) hakeminen kauppakorkeakouluun oli lähes itsestäänselvyys.

Tutustu Johannan tarinaan

Osa opinnoistasi tässä ohjelmassa toteutetaan englanniksi ja tutustut kursseilla myös kansainvälisiin opiskelijoihin. Opiskelu ulkomaisessa vaihtoyliopistossa on myös suositeltava osa erityisesti kansainvälisen liiketoiminnan opintoja. Kansainvälisen liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot (yhteensä 61 op) rakentuvat seuraavanlaisesti:

» Pakolliset opinnot (49 op)

 • Johdatus tietojärjestelmiin 3 op
 • Cross-Cultural Issues in International Business 6 op
 • Liikesuhteiden arviointi ja hankintatoimen työkalut 6 op
 • Liiketoiminnan ohjaus- ja informaatiojärjestelmät 6 op
 • Promotion and Sales Management 6 op
 • Vienti- ja tuontitoiminta 6 op
 • Kauppatieteiden kandidaatintutkielma 10 op
 • Johdatus tietojärjestelmiin 3 op

» Vaihtoehtoiset opinnot (väh. 12 op)

 • Julkiset hankinnat 6 op
 • Liiketoiminnan harjoittelu kandidaatintutkinnossa 1-10 op
 • Bachelor's Thesis in English, Business Administration 2 op
 • New Venture Management 6 op
 • Ympäristötaloustieteen perusteet 6 op
 • Markkina- ja kilpailuoikeus 6 op
 • Sopimusoikeus 6 op
 • Case-Course of Business 6 op
 • Cross-Cultural Encounters 3 op
 • Introduction to International Business and Planning 3 op
 • Project Management 6 op

Kauppatieteiden maisteriohjelmat 

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuasi pääset syventämään osaamistasi maisteriohjelmassa, ja suoritat kauppatiedeiden maisterin tutkinnon (KTM, 120 opintopistettä). Valittavanasi on kaksi suomen- ja neljä englanninkielistä vaihtoehtoa.

Oletpa sitten kiinnostunut myynnistä ja markkinoinnista, hankinnoista, laskentatoimesta, rahoituksesta tai strategia-, tieto- tai innovaatiojohtamisesta, löydät valikoimasta työnantajien arvostaman ohjelman.

Laskentatoimi (LAMO)

Laskentatoimen maisteriohjelmassa opit ymmärtämään laajoja yrityskokonaisuuksia. Ymmärrät yrityksen talouden toimintaa ja saat valmiudet tuottaa, analysoida ja hyödyntää yrityksen taloutta koskevaa tietoa.

Tuottamasi tieto on keskeisessä roolissa talouden johtamisessa ja päätöksenteossa. Opintojesi ydintä ovat todellisiin liike-elämän tilanteisiin perustuvat harjoitukset ja yritysten toiminnan kehittäminen oikeassa ympäristössä.

Lue lisää laskentatoimen maisteriohjelman sivuilta.

Tietojohtaminen ja johtajuus (TIJO)

Tietojohtamisen ja johtajuuden ohjelmassa opit ymmärtämään, miten tietoa ja ihmisten osaamista voidaan yhdistää ja hyödyntää yrityksen liiketoiminnassa. Osaamisesi soveltuu erityisesti aloille, joilla käsitellään sekä luodaan uutta tietoa. Ohjelmassa tarkastelet tietojohtamista sekä talouden että tekniikan näkökulmasta.

Ymmärrät myös ihmisten ja yritysten välisiä verkostoja, ja opit hyödyntämään niitä yritystoiminnan kehittämisessä. Saat Suomen mittakaavassa ainutlaatuista liikkeenjohdon osaamista, joka perustuu tietojohtamisen ja strategisen eli pitkän aikavälin tavoitteisiin perustuvan johtamisen yhdistämiseen.

Lue lisää tietojohtaminen ja johtajuus -maisteriohjelman sivuilta.

International Marketing Management (MIMM)

Ohjelmassa yhdistyvät markkinointi, kansainvälinen liiketoiminta ja teknologian johtaminen. Saat valmiudet ymmärtää ja arvioida maailmanlaajuisia markkinoita ja hahmotat, mitä yrityksen menestyminen niillä vaatii.

Ymmärrät markkinoinnin roolin yrityksen pidemmän aikavälin päätöksenteossa ja osaat suunnitella, miten markkinointia tulee toteuttaa osana yrityksen toimintaa. Osaat johtaa myös käytännön markkinointitoimenpiteiden jalkauttamista.

Lue lisää MIMM-maisteriohjelman sivuilta.

Strategic Finance and Business Analytics (MSF)

Ohjelma on yhdistelmä yrityksen pitkän aikavälin tavoitteita palvelevaa eli strategista rahoitusta ja liiketoiminnasta kerätyn tiedon analysointia. Nykyaikainen johtaminen tarvitsee tätä tietoa tehdäkseen tosiasioihin perustuvia päätöksiä ja kasvattaakseen yrityksen kilpailukykyä.

Ohjelmassa opit ymmärtämään miten yritykset toimivat kansainvälisen rahoituksen kentällä, hallinnoivat rahavarojaan sekä huomioivat toimintaansa liittyvät riskit. Opit miten päätöksentekoa liiketoiminnassa voidaan tukea erilaisten mallien avulla sekä miten yritysten toimintaa voidaan kehittää liiketoiminnasta kerätyn tiedon perusteella.

Lue lisää MSF-maisteriohjelman sivuilta.

Strategy, Innovation and Sustainability (MSIS)

Ohjelmassa perehdyt strategiseen johtamiseen ja innovaatiojohtamiseen. Opit ennakoimaan yrityksen tulevaisuutta, linjaamaan yrityksen tavoitteita sekä nivomaan yrityksen eri toimintoja yhteen. Osaat johtaa yrityksen toimintoja myös silloin, kun yritys haluaa kasvattaa, tehostaa ja uudistaa omaa toimintaansa.

Pääpaino opinnoissa on vastuullisuudessa: miten taloudellista kasvua vauhditetaan siten, että kasvu ei heikennä yritystoiminnan vakautta eikä ympäristön tai yrityksen sidosryhmien hyvinvointia. Saat valmiuksia edistää kestävää kehitystä ja luoda yhteiskunnalle hyödyllistä kasvua yrityksissä.

Lue lisää MSIS-maisteriohjelman sivuilta.

Supply Management (MSM)

Hankintojen johtaminen on yrityksen tarvitsemien raaka-aineiden, materiaalien ja palvelujen ohjaamista ja hallinnointia yrityksen pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelmasta valmistut hankinnan ammattilaiseksi, joka osaa johtaa taitavasti hankintaverkostoja, hillitä hankintojen kustannuksia, ja hallita niihin liittyviä riskejä.

"Kaupallinen tutkinto antaa valmiudet toimia hyvin erilaisissa työtehtävissä"

Kansainvälisyyteen panostanut Simo Orpana (SEO Consultant, Tulos Helsinki Oy) halusi muutakin kuin pelkän putkitutkinnon.

Tutustu Simon tarinaan

Osaat toimia vastuullisesti huomioiden hankintojen vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja liiketoimintaan. Suomessa hankintatoimen osaajia koulutetaan vähän, joten erotut varmasti työmarkkinoilla.

Lue lisää MSM-maisteriohjelman sivuilta.

Kauppatieteet

Tutkinnot
Kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri

Laajuus
180 (kauppatieteiden kandidaatti) + 120 (KTM) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Business and Management

Hakuaika
Kevät 2019
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (KTK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös kauppatieteiden maisterin tutkintoon (KTM).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.