Kauppatieteiden maisterin uramahdollisuudet

Kauppatieteiden maisterin osaamiselle on kysyntää kaikenkokoisissa yrityksissä ja myös julkisen sektorin organisaatioissa. Alla näet esimerkkejä millaisia mahdollisuuksia kustakin maisteriohjelmasta valmistuneilla on uralleen.

Laskentatoimi (LAMO)

Laskentatoimen osaajana olet merkittävässä roolissa yrityksen päivittäisessä ja pitkän tähtäimen päätöksenteossa. Valmistumisesi jälkeen voit tyypillisesti toimia esim. controllerina, sisäisenä tarkastajana tai liikkeenjohdon konsulttina.

Uran edetessä laskentatoimen osaajat johtavat yrityksen taloutta, toimivat tilintarkastajina tai laskentaekonomeina.

Ammattinimikkeitä:

 • Talouspäällikkö
 • Controller
 • Laskentapäällikkö
 • Tilintarkastaja

Tietojohtaminen ja johtajuus (TIJO)

Tietojohtamisesta ja johtajuudesta valmistuneena pääset toimimaan monipuolisissa henkilöstövoimavaroihin ja yrityksen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Teet tyypillisesti yhteistyötä useiden sidosryhmien kanssa, ja rakennat verkostoja osaajien välille. Kehität sekä perinteisiä että virtuaalisia yhteistyön välineitä ja tiimejä.

Ammattinimikkeitä:

 • Koulutuspäällikkö
 • Henkilöstöpäällikkö
 • Viestintäjohtaja

"Tarkkaile ympäristöäsi, verkostoidu ja tartu näkemiisi mahdollisuuksiin aktiivisesti"

Lappeenranta oli luonnollinen valinta, koska Tuukka Kulha (Team Leader, Neste) halusi yhdistää koripallouransa kauppatieteiden opiskeluun.

Tutustu Tuukan tarinaan

International Marketing Management (MIMM)

Kansainvälisen markkinoinnin ohjelmasta valmistuneena voit työskennellä esimerkiksi myynnin, markkinoinnin, asiakassuhteiden, tuotekehityksen tai markkinatutkimuksen johto- ja asiantuntijatehtävissä.

Vastaat kenties vientiyrityksen jonkin markkina-alueen myyntitoiminnoista, tai johdat digitaalisia palveluja tuottavan yrityksen markkinointia.

Ammattinimikkeitä:

 • Asiakkuuspäällikkö
 • Business Development Consultant
 • Markkinointipäällikkö
 • Maajohtaja

Strategic Finance and Analytics (MSF)

Rahoituksen ja liiketoiminnan analytiikkaan perehtyneenä toimit usein investointi- tai liikepankeissa, esimerkiksi analyytikkona tai sijoitusasiantuntijana.

Myös kaupan alan yrityksistä, sekä rahoitus- ja tutkimuslaitoksista löydät kysyntää rahoitusosaamiselle, niin Suomessa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla.

Ammattinimikkeitä:

 • Analyytikko
 • Rahoituspäällikkö
 • Sijoitusasiantuntija

"Haluaisin edetä urallani ja jatkaa sellaisten tehtävien parissa, missä koen olevani motivoitunut"

Maria Salmela (Business Developer, Nordea) piti LUTin yhteisöllisyydestä, kurssitarjonnasta, ja opintojen joustavuudesta työn suhteen opintojen loppuvaiheessa.

Tutustu Marian tarinaan

Supply Management (MSM)

Hankintatoimen ammattilaisena voit löytää uramahdollisuuksia niin yrityksistä kuin julkisen sektorin organisaatioistakin. Työnkuvasi liittyy usein suoraan hankintatoimeen ja yritysten tarvitsemien raaka-aineiden ja palvelujen hankintaan.

Osaamisellesi on kuitenkin kysyntää myös logistiikkaan, kansainväliseen kauppaan tai kumppaniverkostojen hallintaan liittyvissä tehtävissä.

Ammattinimikkeitä:

 • Ostopäällikkö
 • Hankintajohtaja
 • Kehitysjohtaja
 • Strateginen ostaja

Business Analytics (MBAN)

Liiketoiminta-analytiikan ohjelmasta valmistuttuasi sinulla on tarvittavat tiedot ja taidot globaalien yritysten ja pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja liiketoiminnan analysointiin.

Tyypillisesti valmistuneet työllistyvät liiketoiminnan analyyttisen kehittämisen pariin ja toimivat analytiikan ammattilaisena teollisuus- tai palveluyrityksessä, konsulttina tai yrittäjänä.

Ammattinimikkeitä:

 • Business Intelligence Manager
 • Analyytikko
 • Data Scientist
 • Kehityspäällikkö
 • Operations Manager

"Opintojen aikana hankitut verkostot voivat muodostua myöhemmin työelämässä tärkeiksi"

Aino Anttolainen (hankinta-analyytikko, KONE) valitsi LUTin koska hän halusi yhdistää tekniikan ja kauppatieteet.

Tutustu Ainon tarinaan

Kauppatieteet

Tutkinnot
Kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri

Laajuus
180 (kauppatieteiden kandidaatti) + 120 (KTM) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
Kauppakorkeakoulu

Hakuaika
16.3.–30.3.2022 klo 15:00
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (KTK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös kauppatieteiden maisterin tutkintoon (KTM).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.